70 kommuner havde merudgifter til minimumsnormeringer i 2020

Ud af den samlede tilskudspulje fra staten til minimumsnormeringer i 2020 på 500 millioner kroner, har kommunerne ifølge egne regnskaber haft udgifter for i alt 608 millioner kroner. Se alle kommuners pengeforbrug på minimumsnormeringer her.
Byrådsmedlem Trine Henriksen (Enh.) fra Gladsaxe var søndag med til at lægge pres på blandt andre kommunerne for at gennemføre minimumsnormeringer.

Der blev gået og løbet for minimumsnormeringer

Flere tusinde voksne og børn var søndag på gaderne med et budskab om, at det kun kan gå for langsomt med at få gennemført minimumsnormeringer. Presset på byråd og kommuner bliver øget.
Der skal flere ledere til for at gøre daginstitutioner mere attraktive. Det mener børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Borgmester: Der skal flere ledere til i daginstitutionerne

Borgmester vil bruge 42 mio. kr. på flere ledere i børnehaver og vuggestuer, og klyngemodellen skal modereres. Det sker blandt andet for at kunne tiltrække meget efterspurgte pædagoger.
Der er for stor forskel på den måde, Danmarks Statistik opgør normeringer på, og så virkelighedens verden, mener forældrebevægelse.

Protest mod måden at opgøre normeringer på

Forældrebevægelse forsøger med en kampagne at få sat spotlys på den måde, man opgør normeringer på i daginstitutioner. 'Tal på papir, trøster ikke børn på gulvet,' siger talsperson før protestmarch på søndag.
I Horsens Kommune frygter de private børnepassere at måtte lukke ned p.gr.a. minimumsnormeringerne.

Normeringer: Kommune frygter at private dagplejere må lukke ned

Minimumsnormeringer i dagplejen kan presse private dagplejere til at lukke. Det frygter man i Horsens Kommune, der gerne vil give de private en hjælpende hånd.
Sådan så det ud, da forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen marcherede mod Christiansborg i 2019. Denne gang er målet kommunerne og kommunalpolitikerne.

Bevægelse: Mindst 5.000 vil gå mod kommunerne

Forældrebevægelse forventer mindst 5.000 deltagere til protest på søndag 6. juni. Protesten skal lægge pres på kommunerne, så de gennemfører minimumsnormeringer efter hensigten.

Stigende rift om pædagoger

Minimumsnormeringerne kræver, at kommunerne ansætter flere pædagoger. Men der er allerede mangel på pædagoger i flere egne, og det ser kun ud til at blive værre. Se prognose for mangel på pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker her.
Mads Nikolajsen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs, og Bettina Ugelvig Møller (S), formand for dagtilbud og familieudvalget i Furesø, har begge ambitioner om at forbedre uddannelsesniveauet blandt pædagoger i deres kommuner.

Byråd vil trodse pædagogmangel: Vi skal nok få fat i dem

Mens nogle kommuner kæmper for at opstøve pædagoger, sætter byråd i andre kommuner ambitiøse mål for andelen af pædagoger. 'Det giver et løft til daginstitutionerne, at vi ansætter uddannet personale,' siger udvalgsformand.
“Manglen på pædagoger hænger også sammen med, at arbejdsforholdene er så dårlige, og at pædagogerne derfor vælger at søge andre veje. Og det er jo resultatet af en udvikling, som kommunerne selv har været med til at skabe ved at lave besparelser på området. Kommunerne ligger, som de selv har redt,” siger Marie Blønd, talsperson for forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen.

Forældrebevægelse: Kommunerne løber fra deres ansvar

Institutioner i hovedstadskommunerne har ansat flere ufaglærte for at nærme sig minimumsnormeringerne. Det ærgrer forældrebevægelse, som mener, at kommunerne svigter. Men kommunerne har ikke haft noget valg, for der mangler simpelthen uddannede, siger borgmester.
“Når vi kan se, at der i nogle kommuner udelukkende ansættes uuddannet arbejdskraft i daginstitutionerne, bør der opstilles et mål for, hvor mange af de nuværende ufaglærte pædagogmedhjælpere, der skal i gang med en uddannelse til pædagogisk assistent,” siger Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem og børne- og undervisningsordfører for Enhedslisten.

Enhedslisten vil uddanne flere pædagogmedhjælpere

Flere kommuner kan få svært ved at leve op til kravet om minimumsnormeringer, da der hersker en udbredt mangel på uddannet pædagogisk personale. Enhedslisten vil imødekomme problematikken ved at stille krav til kommunerne om at uddanne flere pædagogiske assistenter.
Radikale Venstre i Frederiksbergs byråd er utilfreds med, at et flertal har besluttet, at bruge to millioner kroner fra normeringspuljen på andre tiltag.

Alternativ fordeling af penge til minimumsnormeringer skaber debat

Frederiksberg Kommune har sat overskydende midler fra minimumsnormeringerne af til andre tiltag. Ifølge borgmesterkandidat Lone Loklindt går det imod hensigten med puljepengene. Men Frederiksberg er ikke det eneste sted i landet, hvor man griber minimumsnormeringerne anderledes an.
“Vi tror ikke nødvendigvis, at den mest fordelagtige løsning er at smøre midlerne ud i et tyndt lag fordelt på samtlige institutioner," siger Flemming Østergaard Hansen (S), byrådsmedlem og formand for Børne- og Skoleudvalget i Rødovre Kommune.

Her griber man minimumsnormeringerne anderledes an

De fleste byråd fordeler penge til minimumsnormeringer helt lige baseret på institutionernes børnetal. Men i en lille håndfuld kommuner inddrager man børnenes baggrund i fordelingsnøglen. Se NB-Kommunes opgørelse over kommunernes modeller her.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: