Minimumsnormeringer

  Minimumsnormeringer er luget helt ud af regeringsgrundlaget. I stedet fokuserer regeringen på børn og unges trivsel, som man vil have en kommission til at se på.

  Minimumsnormeringer er ikke nævnt i det nye regeringsgrundlag

  Børneområdet er ikke fremhævet i SVM-regeringens grundlag, og minimumsnormeringer er ikke nævnt med et ord. I stedet har regeringen valgt at sætte fokus på generel trivsel for børn og unge.
  Har landspolitikerne tillid til kommunerne - eller vil de skabe mere bureaukrati? Minimumsnormeringer i daginstitutionerne fører mere bureaukrati med sig til stor frustration for kommunerne.

  Lovede mindre bureaukrati: Minimumsnormeringer giver mere papirarbejde

  Med minimumsnormeringerne i daginstitutionerne følger en stor bunke bureaukrati med for institutionerne og kommunerne, stik imod folketingspolitikernes løfter i valgkampen om at bruge penge på kernevelfærd i stedet for registreringer.
  BUPL kritiserer kommunerne for at gennemføre besparelser på daginstitutionsområdet selvom de får penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne. Men en opgørelse viser, at mange af kommunerne allerede er i mål med minimumsnormeringerne.

  BUPL i hård kritik af kommuner – men de fleste budgetter er helt indenfor skiven

  BUPL kritiserer kommunerne for at spare på daginstitutionsområdet i 2023, selvom man får et statsligt tilskud til at sikre minimumsnormeringer. Men i loven bag kompensationen er målet netop kun at bringe normeringerne til minimumskravet. Se tabel over kommunerne her.

  BUPL: Kommuner sparer mere på børn, end de får til minimumsnormeringer

  19 kommuner sparer mere på næste års budget, end de modtager i ekstra puljepenge til minimumsnormeringer. Det viser en opgørelse fra BUPL. Dermed bliver vilkårene for børnene ringere, selvom staten sender ekstra millioner ud i kommunerne, påpeger fagforbundet.
  "Min vurdering er, at det er mange børn, som der er meget få voksne om at tage sig af," siger Sofie Sauzet, der er lektor på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

  Normeringen i fritidstilbud er opgjort for første gang

  Ny undersøgelse viser, at der i gennemsnit er 18,1 børn per voksen i fritidstilbuddene efter skole. Det presser trivslen, mener ekspert og BUPL.
  Der er stor forskel på, hvor meget opsyn med en voksen, børnene har i fritidstilbuddene rundt om i landet. Ny VIVIE-rapport viser, at der kan være alt fra én til over fyrre børn pr. voksen i de tilbud, der primært er for skolebørn fra 0-6 klasse.

  Store forskelle på normeringer i fritidstilbud

  Ny undersøgelse kortlægger for første gang normeringerne i fritidstilbud for børn op til 6. klasse. Den afslører, at der er store forskelle på normeringer i de forskellige tilbud.

  Nye tal: De fleste kommuner er kommet langt med minimumsnormeringer

  Stort set alle kommuner har forbedret normeringerne i daginstitutionerne siden 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fagforbundet BUPL mener dog, at kommunerne langt fra er i mål. Se udviklingen i din kommune her.

  Blå og røde forældre er enige: Minimumsnormeringer skal bestå

  Der er bred enighed blandt forældrene i både rød og blå blok om, at minimumsnormeringerne er kommet for at blive, fremgår det af ny måling foretaget for BUPL.
  BUPL er bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet.

  BUPL advarer mod massive besparelser på børn

  Hos BUPL er man bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet. Fagforbundet er bange for, at penge tiltænkt minimumsnormeringer bruges til at lappe huller i kommunekasserne på andre områder.
  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

  Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

  Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
  En række kommuner må genåbne budgetterne, og i nogle tilfælde må børneområdet også holde for.

  Genåbning af budgetter rammer børn i flere kommuner

  En række kommuner må genåbne deres budgetter og spare hundrede af millioner kroner. Flere steder rammer det børn i dagtilbud. Det er en forkert strategi, og kommunerne skal kunne få dispensation til at hæve skatterne, mener BUPL.
  Flere pædagoger har betydet bedre trivsel og mere plads til faglighed i Køge Kommunes dagtilbud.

  Dagtilbud: Flere pædagoger har øget trivsel, tryghed og faglighed

  Antallet af pædagoger i et dagtilbud har betydning for både nærvær og faglig praksis, og flere pædagoger kommer særligt børn fra udsatte familier til gavn. Det viser evalueringerne efter at 10 dagtilbud i Køge Kommune gennem to år har haft adgang til bedre normeringer.