Minimumsnormeringer

  Der er stor forskel på, hvor meget opsyn med en voksen, børnene har i fritidstilbuddene rundt om i landet. Ny VIVIE-rapport viser, at der kan være alt fra én til over fyrre børn pr. voksen i de tilbud, der primært er for skolebørn fra 0-6 klasse.

  Store forskelle på normeringer i fritidstilbud

  Ny undersøgelse kortlægger for første gang normeringerne i fritidstilbud for børn op til 6. klasse. Den afslører, at der er store forskelle på normeringer i de forskellige tilbud.

  Nye tal: De fleste kommuner er kommet langt med minimumsnormeringer

  Stort set alle kommuner har forbedret normeringerne i daginstitutionerne siden 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fagforbundet BUPL mener dog, at kommunerne langt fra er i mål. Se udviklingen i din kommune her.

  Blå og røde forældre er enige: Minimumsnormeringer skal bestå

  Der er bred enighed blandt forældrene i både rød og blå blok om, at minimumsnormeringerne er kommet for at blive, fremgår det af ny måling foretaget for BUPL.
  BUPL er bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet.

  BUPL advarer mod massive besparelser på børn

  Hos BUPL er man bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet. Fagforbundet er bange for, at penge tiltænkt minimumsnormeringer bruges til at lappe huller i kommunekasserne på andre områder.
  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

  Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

  Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
  En række kommuner må genåbne budgetterne, og i nogle tilfælde må børneområdet også holde for.

  Genåbning af budgetter rammer børn i flere kommuner

  En række kommuner må genåbne deres budgetter og spare hundrede af millioner kroner. Flere steder rammer det børn i dagtilbud. Det er en forkert strategi, og kommunerne skal kunne få dispensation til at hæve skatterne, mener BUPL.
  Flere pædagoger har betydet bedre trivsel og mere plads til faglighed i Køge Kommunes dagtilbud.

  Dagtilbud: Flere pædagoger har øget trivsel, tryghed og faglighed

  Antallet af pædagoger i et dagtilbud har betydning for både nærvær og faglig praksis, og flere pædagoger kommer særligt børn fra udsatte familier til gavn. Det viser evalueringerne efter at 10 dagtilbud i Køge Kommune gennem to år har haft adgang til bedre normeringer.
  Kommunerne får ekstra statspenge i år til bedre bemanding i børnehaver og vuggestuer. Men det kan ikke mærkes i alle kommuner, påpeger Daginstitutionernes Lands-Organisation.

  Kritik: Penge til flere voksne i dagtilbud forsvinder i besparelser

  Kommunerne får penge fra staten til flere voksne i vuggestuer og børnehaver. Men i nogle kommuner gør pengene for lidt gavn, for de bliver ædt op af besparelser. Sådan lyder det fra organisation, som udpeger flere kommuner.
  "Pædagogiske assistenter kan varetage forældresamarbejde, skabe trivsel for børnene, sætte udviklingsfremmende og sprogstimulerende aktiviteter i gang samt varetage pædagogiske opgaver i daginstitutionerne," siger sektorformand i FOA Kim Henriksen.

  FOA roser to kommuners indsats for at nå minimumsnormeringerne

  Flere kommuner bør gøre som Aarhus og Aalborg, hvis ikke de vil stå med de samme rekrutteringsproblemer på det pædagogiske område, som på ældreområdet. Sådan lyder budskabet fra FOA, arrangerer høring om pædagogiske assistenter i dag.
  Hvor meget tør politikerne give kommunerne frie tøjler, når det kommer til pasning af poderne? Det forhandles der nu om i Folketinget.

  Hed debat om hegnspæle i frikommuner

  Partier rejser - under forhandlinger i Folketinget om nye frikommuneforsøg - ultimativt krav om at sikre minimumsnormeringer i dagtilbud. Men hvor bliver Christiansborg-politikernes tillid til kommunerne af? Det spørgsmål stiller borgmester fra kommune, som er med i frikommuneforsøg.
  Regeringens støttepartier frygter, at regeringen undlader at medtage krav om minimumsnormeringer i forhandlingerne om frikommuner, der begynder i dag.

  R og SF frygter at frikommuner fritages for minimumsnormeringer

  Støttepartier står fast på, at kravet om minimumsnormeringer skal gælde trods forsøg på afbureaukratisering.

  Kommuner vil bruge færre penge pr. barn til pasning i 2022

  Kommunerne forventer at bruge 0,29 procent færre penge pr. 0-5 årig på dagtilbud - men penge fra staten mere end opvejer besparelsen.