Miljø

  Danske husholdninger sorterer som aldrig før

  Ny affaldstatistik fra Miljøstyrelsen viser stor stigning i danskernes sortering. Det er især madaffald og plastik, som danskerne sorterer i stor stil.Den nye affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen vis...
  Den gamle færge til og fra Tunø skal udskiftes med en ny eldrevet færge, har byrådspolitikerne i Odder Kommune besluttet.

  Færgefarten skal være standardgrøn

  Odder Kommunes byråd har besluttet, at der skal investeres over 24 millioner kroner i en ny el-drevet færge til Tunø. Det er et projekt, som andre kommuner i landet med gamle, udslidte færger kan kopiere. Samarbejde mellem flere kommuner ser ud til at være på vej.
  Høfderne ved Hesseløje Strand (Vestfyn) skaber debat blandt politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Ulovlige høfder splitter udvalg i kommune

  For ti år siden etablerede en grundejerforening i Faaborg-Midtfyn Kommune kampstensdiger langs kysten for at sikre sommerhuse fra havets gnaven af fastlandet. Nu vil kommunens miljøforvaltning have stenene fjernet, men politikerne i Teknik- og Miljøudvalget er uenige internt, om der skal gives dispensation. Sagen har principiel karakter.
  Midtjyske kommuner og landbrugsorganisationer har underskrevet en klima-partnerskabsaftale. På billedet ses fra venstre: Sven Agergaard, Martin Alstrup, John Thomsen og Kasper Pauli Pedersen.

  Nyt samarbejde mellem kommuner og landmænd

  Nu indgår flere kommuner samarbejde med det lokale landbrug om grøn omstilling. Kommunerne Ikast-Brande og Herning kalder ny samarbejdsaftale for 'historisk'.
  Der har været en del oversvømmelser i det centrale Holstebro, fordi Storå er gået over sine bredder. Kommunen er nu løbet panden imod lovgivningen i sit arbejde med at værne byen mod oversvømmelser.

  Frustreret borgmester: Der er noget i lovgivningen, som modarbejder kampen mod oversvømmelser

  Der er modstridende lovkrav, som gør det svært at lave klimatilpasning med værn mod oversvømmelser. Det mener borgmesteren i Holstebro Kommune, som ærgrer sig over at måtte hive håndbremsen på projekt, der skulle beskytte mod oversvømmelser i byen Holstebro.
  Snart får borgerne i Trekantområdet mange flere muligheder for at benytte genbrugspladser i nabokommuner.

  Jyske kommuner samarbejder om frit brug af genbrugspladser i nabokommunerne

  Syv kommuner i Trekantområdet har sat et forsøg i gang, hvor kommunernes borgere frit kan aflevere skrald på samtlige genbrugspladser i en af kommunerne. Det skal gøre det nemmere for borgerne i forhold til deres færden og gavne miljøet.
  At flytte det store rensningsanlæg Lynetten og firedoble udledningen af spildevand vil være "en kæmpe skandale", mener borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen.

  Borgmester: Gigantisk toilet skal placeres ved Køge Bugt

  DEBAT: En plan om at flytte det store rensningsanlæg Lynetten ved København får borgmester på Vestegnen til at reagere skarpt . Det er "en helt unødvendig belastning af miljøet og ikke mindst vil badevandet, bogstavelig talt, blive fyldt med københavnernes lort," skriver borgmesteren.
  Der tegner et politisk flertal for at stoppe sandsugning i Køge Bugt, der ifølge flere partier udpiner havbunden.

  Flere partier er klar til at stoppe for sandsugning i Køge Bugt

  En ny plan for de kommende års råstofindvending lægger op til øget sandsugning fra Køge Bugts havbund. Flere partier på tværs af det politiske skel er dog klar til at sætte en prop i sandsugerøret.
  Der skal spares på energien i landets kommuner. I Slagelse Kommune overvejer man om der kan spares på energien i ved at lade ansatte arbejde hjemmefra.

  Hjemmearbejde skal bidrage til energibesparelser

  Landets kommuner er lige nu i fuld gang med at få ideer til, hvordan de kan spare på udgifter til el, vand og varme. I Slagelse overvejer man hjemmearbejde hver fredag.
  Miljøbelastningen fra køer er omdrejningspunkt i et sagsanlæg mod Vejen Kommune. Sagen kan få betydning for en række kommuner og omkring 300 husdyrbrug.

  Kommune stævnet – sagen kan få betydning på landsplan

  To landbrugsorganisationer lægger sag an mod Vejen Kommune. Udfaldet kan få betydning på landsplan for landbrug, der står til at blive lukket på grund af miljøkrav.
  På billedet ses et vandløb i Hjørring Kommune, der er blevet restaureret.

  Ny pulje skal øge biodiversiteten i danske vandløb og åer

  Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om et minimum for god økologisk tilstand i vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til kommunale vandløbs-restaureringsprojekter.
  Borgmester i Faxe Kommune Ole Vive (V) har udtrykt bekymring over dom afsagt af Retten i Næstved. Kommunen har anket til landsretten.

  Lokalpolitikers inhabilitet kan føre til krav om millioner

  Østre Landsret tager fat på retssag med stor betydning. Faxe Kommune har anket dom fra byretten, hvor udvalgsmedlem i Retten i Næstved i første omgang har kaldt byrådsmedlemmet inhabil i sagen.