Martin Damm, (V) formand for KL og borgmester i Kalundborg

  Martin Damm, (V) formand for KL og borgmester i Kalundborg

  I en rundspørge foretaget af NB-Kommune svarer næsten alle (95 procent) af byrådsmedlemmerne, at kommunen inden for få år risikerer ikke at kunne opretholde den ønskede ældrepleje alene på grund af mangel på arbejdskraft. Den helt store udfordring er især mangel på faglært personale, mener Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K).

  De fleste byrødder: Kvaliteten af velfærden kommer til at falde

  Det stigende antal børn og ældre - sammenholdt med manglen på arbejdskraft - truer de store velfærdsområder. Det gør det svært fremover at opretholde den ønskede ældrepleje og dagtilbud, vurderer et stort antal byrådsmedlemmer. Vi er allerede nødt til at bruge medarbejdere, som ikke er uddannet til jobbet, fortæller borgmester.
  Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver ingen håb for handicappede. Det vurder fra venstre KL-formand Martin Damm, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk.

  Nøglepersoner: Det ser mørkt ud for handicappede

  På trods af lang tids protest og regeringens forståelsespapir så skal de handicappede ikke regne med bedre forhold. Det vurderer KL, Danske Handicaporganisationer og SF i kølvandet på økonomiaftalen. Og så kommer KL med en erkendelse.
  Haves: Vilje til velfærd - Søges: Penge og arbejdskraft. Sådan lyder udfordringen under en paneldebat. Fra venstre: Flemming Besenbacher, professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor på Roskilde Universitet, Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev kommune, Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og formand i KL, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg og politisk leder for Venstre i Aarhus Kommune, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

  Hvordan skaber vi god velfærd, når der er massiv mangel på hænder?

  Civilsamfundet skal inddrages mere, og nogle velfærdsydelser skal gentænkes. Og så skal vi tale realistisk om problemerne. Sådan lyder nogle af forslagene til løsninger i en debat om den voksende mangel på personale til at tage sig af ældre og børn.
  KL-næstformand Jacob Bundsgaard (S) yderst til venstre stod side om side med KL-formand Martin Damm (V), finansminister Nicolai Wammen (S) og indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), da de præsenterede den ny økonomiaftale for 2023. Her blev der ikke råd til penge til det specialiserede socialområde.

  Ingen penge til handicapområdet i økonomiaftalen for 2023

  Der kommer ikke penge til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2023. Det bliver op til kommunerne at foretage prioriteringerne, fastslår finansminister Nicolai Wammen (S) over for NB-Medier.
  KL-formand Martin Damm (V) er klar til at kæmpe for, at anlægsrammen ikke bliver beskåret så meget, som regeringen har lagt op til. Det fortæller han til NB-Økonomi på vej ind til forhandlingerne i finansministeriet.

  Kommuner vil blive ramt dobbelt, hvis regeringen skærer i anlægsrammen

  Hvis regeringen skærer i anlægsrammen i økonomiaftalen for 2023, så vil kommunerne blive ramt dobbelt. KL-analyse viser, at 51 procent af kommunerne allerede i 2022 har udskudt eller droppet anlægsprojekter.
  Finansminister Nicolai Wammen (t.v.) og KL-formand Martin Damm forhandler økonomiaftale for tiden. Hvert andet byrådsmedlem sætter spørgsmålstegn ved KL-forhandlingsstrategi.

  Hvert andet byrådsmedlem køber ikke KL’s strategi under økonomiforhandlingerne

  KL lægger op til at acceptere en stram økonomisk ramme for kommunerne, såfremt regeringen tager tydeligt ansvar for besparelser og smalhals. Men KL's strategi bliver afvist af hvert andet byrådsmedlem, viser rundspørge.
  KL's formandskab anført af Martin Damm fik på et repræsentantskabsmøde klar besked fra landets borgmestre om, at de ikke må lade regeringen indregne yderligere besparelser på eksterne konsulenter i årets økonomiaftale.

  Borgmestre ser rødt over nye konsulentbesparelser

  Borgmestrene sender KL-toppen til de afsluttende økonomiforhandlinger med en klar besked om ikke at indregne yderligere besparelser på eksterne konsulenter. Nu skal regeringen tage sin del af de besparelser, som bliver følgen af en smal økonomiaftale for 2023.
  KL-formand Martin Damm er glad for resultaterne af evalueringen af lokaldemokratiet og siger: "Det er afgørende, at borgerne har tillid til deres lokalpolitikere: Tillid til at vi gør vores bedste for at gøre deres kommune til et godt sted at bo."

  Evaluering: Lokaldemokratiet står stærkt efter kommunalreformen

  Indenrigs- og Boligministeriet slår i evaluering fast, at lokaldemokratiet står stærkt - og i nogle tilfælde endda stærkere - efter kommunalreformen i 2007. 'Vi skal værne om den tillid, borgerne viser os,' siger KL-formand.
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022 skabte store demonstrationer på Christiansborg sidste år, hvor handicaporganisationerne var rasende over ikke at få flere penge i aftalen.

  KL: Regeringen overholder ikke deres del af aftalen på handicapområdet

  Kommunerne får endnu engang ikke penge til at dække opdriften på det specialiserede socialområde. De får heller ikke anbefalinger til, hvad de så skal prioritere. Regeringen må betale det, det koster frem til 2024, siger KL.
  KL-formand Martin Damm kalder det forkert, når regeringen siger, at den ved at hæve kommunernes ramme med det demografiske træk sikrer uændret velfærd på de store områder.

  KL-formand: Forkert billede at regeringen holder hånden under velfærden

  Ifølge KL-formand Martin Damm er det forkert, når regeringen siger, at den sikrer uændret velfærd på de store områder ved at give kommunerne dækning for den demografiske udvikling. Mange af pengene går til det specialiserede socialområde, og dermed skal der spares på de andre velfærdsområder.
  Borgmestrene har erkendt, at det vil sprænge KL, hvis man forsøger at indføre en model, som ud fra objektive kriterier fordeler service- og anlægsrammen.

  Budgetstrid: Frygt for sprængning af KL spændte ben for store ændringer

  Frygt for sprængning af KL fik borgmestre til at droppe ideen om helt ny budgetproces. Nu bliver fordeling af service- og anlægsramme stadig op til politisk forhandling. Men forhandlingen skal styres af nye principper.
  Regeringen bliver nødt til at dæmpe befolkningens forventninger til velfærden, vurderer KL-formand Martin Damm forud for økonomiforhandlinger.

  Det store emne i økonomiforhandingerne: Hvem skal bære ansvaret for besparelser for en milliard?

  KL har reelt opgivet at få et betydeligt løft i servicerammen udover dækningen af demografien. Derfor vil KL i økonomiforhandlingerne stå hårdt på kravet om, at regeringen skal tage medansvar for kommunale besparelser på en lille milliard om året.