Lemvig Kommune

  Lemvig Kommune i Vestjylland har svært ved at finde egnede boliger nok til flygtninge efter, at omkring 250 er kommet til, siden krigen brød ud.

  Lemvig løber tør for egnede boliger til ukrainske flygtninge

  15 kommuner huser flere hundrede flygtninge fra Ukraine, mens andre har ganske få.
  Testcenter Høvsøre i Lemvig Kommune og som på fotoet her Testcenter Østerild i Thisted Kommune får glæde af den nye politiske aftale.

  To kommuner får flere vindmølle-arbejdspladser

  Især to kommuner kommer til at høste arbejdspladser som følge af et netop indgået politisk forlig. Og en tredje kommune kommer måske også i spil. Et bredt flertal vil styrke forskningen i avanceret vindteknologi.

  Fald i langtidsledighed i alle kommuner

  Kurven er knækket for langtidsledigheden. På landsplan er antallet faldet med en femtedel, mens fire kommuner næsten har halveret antallet af langtidsledige.
  Lemvig Kommune har hyret unge fraflyttere til at være unge-ambassadør i København og Aarhus.

  Kommuner vil vinde fraflyttede tilbage med charmeoffensiv

  To vestjyske kommuner har brugt penge på at markedsføre sig hos fraflyttere i studiebyerne og for at skærpe den lokale identitet. Det gøder jorden for, at de unge vender tilbage, vurderer forsker.
  Danske Digterruter går gennem fuglereservatet på Rungstedlund og her kan man høre korte lydfortællinger om, hvordan alt fra mad, fugle og kærlighed prægede Karen Blixens forfatterskab.

  Se det Danmark som inspirerede store forfattere

  En række kommuner samarbejder med projektet Danske Digterruter om 14 ruter fordelt over hele landet, hvor naturen kan udforskes i selskab med en række store danske forfattere via lydposter.
  Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, glæder sig over væksten i 2020.

  Iværksætteriet led et knæk i corona-2020. Bare ikke i Midtjylland

  Mens antallet af nystartede virksomheder er faldet på landsplan under coronapandemien, har kommuner i Region Midtjylland oplevet en vækst i iværksættere på syv procent i løbet af 2020. Se udviklingen for de midtjyske kommuner her.
  Den øgede udgiftsbyrde fra flere ældre rammer kommunerne meget forskelligt, og samtidig er det nye udligningssystem væsentligt dårligere til at kompensere kommunerne for de ekstraudgifter.

  Analyse: Udligningsreformen og flere ældre vil øge uligheden mellem kommuner

  Skæv demografisk udvikling kan sammen med udligningsreformen ramme især landkommuner i yderområderne hårdt - og dermed igen øge uligheden mellem kommunerne.
  Aabenraas borgmester Thomas Andresen giver det brede samarbejde i byrådet en stor del af æren for, at kommunen igen i år ligger i top tre af NB-Økonomis benchmarkindikator.

  Vindere i benchmark har en ting til fælles: Byrådet samarbejder

  Borgerne skal angiveligt se mod byrådet, hvis kommunen klarer sig dårligt i benchmark. To kommunalforskere bekræfter, at samarbejde i byrådet oftere giver bedre resultater for borgerne.
  Flere projekter er blevet udviklet af Den Jyske Sangskole i Herning under den regionale kulturaftale. Sangens Hus er et af de projekter, som har udviklet sig videre til et nationalt samarbejdsforum, og billedet stammer fra den officielle åbning den 17. marts 2014 på kunstmuseet HEART i Herning.

  Fra lokalt til nationalt kulturprojekt

  Kommunalt samarbejde om kulturaftalen i Midt- og Vestjylland handler om at være fødselshjælper til projekter, som breder sig og er til gavn på den ene eller anden måde for alle involverede kommuner.
  Der er kun få fuldtudsansatte ansatte i ældreplejen i en del kommuner. Et nyt kommunalt samarbejde skal komme problemet til livs. (Arkiv)

  Få fuldtidsansatte vækker bekymring

  Hvordan får vi de ansatte i ældreplejen op i timetal? Det spørgsmål søger man svar på i mange kommuner, og i Varde er spørgsmålet særligt påtrængende. Her er færre end hver 20. medarbejder i ældreplejen ansat på fuldtid.
  Planen om affaldssortering i 10 dele er i følge kommuner og affaldsselskaber urealistisk at nå inden næste sommer.

  Kritik: Urealistisk at nå affaldssortering i 10 dele inden 1. juni næste år

  Lemvig Kommune arbejder ligesom landets andre kommuner med at finde en løsning på, hvordan man inden 1. juni næste år kan lykkes med at sortere affald i 10 dele. I Lemvig regner man ikke med at blive klar før 2023.
  'Livets gang i Lidenlund' foregår i 1950'ernes Lemvig. I dag er der væsentlig mere behov for parkeringspladser i byen end dengang. Det skal et nyt smart teknologisystem nu råde bod på.

  Lemvig bliver landets første smarte parkeringsby

  Lemvig Kommune får som den første i landet mulighed for at udnytte byens parkeringspladser mere optimalt med et højteknologisk sensorsystem, der med tiden kan fortælle bilisterne, hvor der er ledigt.