Landbrug

  Landbrug

  Det er ambitionen i 'Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug', at der skal udtages 100.000 hektar lavbundsjorde inklusiv randarealer.

  Millioner fra landbrugsaftalen forvandles til klimavenlige lavbundsprojekter

  Alene i år er der afsat 375 millioner kroner til lavbundsprojekter, som kan bidrage til den grønne omstilling ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder.
  Skive Kommune og Aarhus Universitet indgår strategisk samarbejdsaftale med blikket stift rettet mod klima og miljø

  Kommune og universitet indgår samarbejdsaftale om grøn omstilling i landbruget

  Ny aftale skal skabe øget samarbejde om forskning og udvikling af vedvarende energi og grøn omstilling i landbrug og fødevareproduktion.
  Flere kommuner er interesserede i at omlægge landbrugsjord til eksempelvis skov.

  Mere end hver 10. kommune vil forandre landbrugsjord til natur

  Kommunerne søger i stigende grad støtte til at få forvandlet landbrugsjord til natur, som både gavner klima og miljø og øger borgernes mulighed for at bruge naturen.
  Landmand Per Bech Laursen fra Venstre er netop blevet genvalgt til borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Højskoler og landbrugsorganisationer har betydet meget for hans politiske virke, fortæller han.

  17 landmænd bliver borgmestre

  17 landmænd indtager borgmesterposter svarende til hver sjette borgmesterpost. Det giver erhvervet en klar overrepræsentation i borgmesterkontorerne. Se her hvor du finder en bonde-borgmester.