Kultur- og foreningslivet er hårdt presset af coronaen, derfor forsøger Ikast-Brande Kommune at hjælpe ved at regulere aktivitetsstøtten, så den bliver højere end niveauet i 2020.

Kommune giver kulturlivet en håndsrækning

Ikast-Brande Kommune har besluttet at give foreningerne aktivitetstilskud ud fra 2019-niveauet i stedet for efter aktiviteterne i 2020. Forrige år var de fleste aktiviteter lukket ned som følge af corona, så niveauet var langt lavere.
Muserne Helsingør kører ikke tilfredsstillende, fremgår det af en kvalitetsvurdering fra SLKS og flere ansatte har opsagt deres job. Nu skal en ny museumschef være med til at løfte opgaven med at formidle historierne om blandt andet Kronborg, havnen og Øresundstolden. Og følge op på SLKSs anbefalinger.

Kommune sætter sin lid til ny chef

Museerne i Helsingør varetager ikke deres opgave tilfredsstillende i følge kvalitetsvurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen. En ny strategi på vej, men den har afstedkommet mange reaktioner og nu skal en ny museumschef være problemløseren.
Antal der har besøgt oplevelsessteder i 3. kvartal i 2019 og 2020.

Corona ramte en række oplevelsessteder hårdt i sommer

Markant færre besøgte zoo, forlystelsesparker og andre oplevelsessteder i sommeren. Sidste år var tallet 44 procent, men i sommer besøgte kun 34 procent af befolkningen ét oplevelsessted i 3. kvartal. Det fremgår tal fra Danmarks Statistik.
Kulturfabrikken i Hedensted Kommune er et sted, hvor mange ildsjæle fra kommunens 31 lokalsamfund inden corona kunne vise deres aktiviteter frem.

Kulturlivet skal udvikle mindre events i 2021

Mindre events og nye tiltag på kulturområdet kan søge økonomisk støtte i 'Kulturpuljen', så flere af kommunens borgere kan være en del af kulturlivet - selv under coronarestriktionerne.
Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et af de museer, som får driftstilskud fra Staten, og museet har lige fået forlænget bevillingen på særtilskuddet på 1,5 mio. kroner for de næste fire år.

Sådan er museernes bevillinger skruet sammen

Se her grundlaget for, hvordan bevillingerne til museerne i alle kommuner fordeler sig.
For at skabe helhed mellem bøgerne og læseoplevelsen, er Satellitten indrettet med et uhyggeligt læse-skab som man kan sidde inden i, biografstole, et græsbeklædt sportshjørne og en stor luftballonskurv i midten, som indbyder til højtlæsning og læsehygge.

Her på biblioteket bestemmer børnene

For at fremme læselysten etablerer Hillerød Kommune et bibliotek i 'børnehøjde', der ligger i en fritidsordning. Målet er, at bøger skal være noget, som børn vælger til.
Et stort anlagt formidlingsprojekt ved Nyborg Slot er blevet stoppet af naturklagenævn, men nu går kulturminister Joy Mogensen (S) ind i sagen.

Kulturminister vil have aflyst slotsprojekt i Nyborg tilbage på sporet

Joy Mogensen har bestilt en redegørelse fra klagenævnet, der skal give indsigt i den afgørelse, der har sat en stopper for et stort projekt på Nyborg Slot.
I klitterne ud for Fanø Bad har BIG Architects placeret det naturhistoriske formidlingscenter Lycium. Om byggeriet bliver til noget kommer an på, om projektet kan opnå diverse dispensationer, fordi placeringen er midt i fredet areal.

Nyt naturformidlingscenter på vej i første klitrække

Et spændende nyt naturformidlingscenter i første klitrække bliver måske til noget på Fanø. Det kræver dog blandt andet, at ødelagte klitter kan erstattes med et nyt klitareal, og at strandtudserne reddes væk fra byggepladsen.
Kunstnernes i Guldborgsund Kommune vil f.eks. lave et samarbejdsprojekt mellem en landmand, en naturvejleder, en biolog og en billedkunstklasse om at etablere et økotopia - et stykke vild natur på et markstykke, der samtidigt fungerer som lege- og skulpturpark.

Kommuner inviterer kunstnere til at skabe nye sammenhænge

To kommuner har fået støtte til at inddrage kunstnere i arbejdet med, hvordan børn og unge møder og bliver involveret i kunst i deres hverdag.
Projekt Nyborg Slot set i fugleperspektiv. Det færdige projekt skulle være med til at formidle danmarkshistorien i en nutidig kontekst, og den restaurerede vestfløj og den nye udstillings- og formidlingsbygning ville give et stort løft til fortællingen om Nyborg Slot. Sådan skriver Slots- og Kulturstyrelsen på sin hjemmeside.

Stort projekt på kendt slot stoppes og gør 10 borgmestre vrede

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet klagerne over et byggeri på det landskendte Nyborg Slot medhold. Det stort anlagte byggeprojekt bliver derfor stoppet. Alle fynske borgmestre kræver, at Folketinget går ind i sagen.
5700 SUMMER er en fælles platform for et væld af arrangementer, der foregik rundt i Svendborg denne sommer.

Kommune ønsker mere liv i byen

Kultur er vigtig, derfor har Svendborg Kommune afsat 2 millioner kroner til events i 2021 til flere kulturelle oplevelser i kølvandet på den kreativitet, der opstod under pandemien.
Julen 2020 ser ud til at blive en travl tid for Ribe og andre danske byer, der har mulighed for at holde årets julemarked åbent til trods for corona og restriktioner.

Danske julebyer har en fordel i år

Hvert år besøger mange danskere de traditionelle julemarkeder i Sverige og Tyskland, men i år betyder coronarestriktioner, at interessen i stedet er vendt mod danske julebyer og det mærkes f.eks. på antallet af overnatninger i december.