Kommunalbestyrelser

  Kommunalbestyrelser

  Der er færre i byrådene, som arbejder i det private erhvervsliv, end der er byrådsmedlemmer ansat i kommunerne.

  Fire ud af ti byrødder arbejder i kommunen

  Kommunernes egne ansatte er markant overrepræsenterede i kommunalbestyrelserne. Faktisk er der flere lærere, pædagoger og andre kommunalt ansatte i byrådene, end der er folk med baggrund i det private erhvervsliv, viser ny opgørelse.
  Pensionister og ledige har forholdsvis svært ved at opnå valg til byråd, viser statistik over KV21.

  Forholdsvis få ældre og ledige får en plads i kommunalbestyrelsen

  Pensionister og andre uden for arbejdsstyrken er underrepræsenteret i landets kommunalbestyrelser. Det er ikke ønskværdigt, hvis kommunalbestyrelserne skal afspejle et bredt udsnit af befolkningen, mener ekspert.
  Nogle lokalpolitikere i opposition føler, at de bliver tromlet af forvaltningen og borgmesteren. Det dur ikke, synes direktøren for KL, Kristian Vendelbo, og sætter nu gang i et forløb.

  Kan man undgå at mindretal i byråd føler sig glemt og klemt?

  En del byrådspolitikerne i opposition føler sig holdt udenfor og i nogle tilfælde tromlet af forvaltningen og borgmesteren. På den baggrund iværksætter KL nu et længere forløb om det til tider giftige forhold mellem embedsmænd og lokalpolitikere. Det fortæller KL-direktør Kristian Vendelbo i dette interview.

  Markant udvikling: Vederlag til byrødder er steget med 25 procent – målt i faste priser

  Et forslag fra Enhedslisten i Odense om at nedsætte honoraret til viceborgmesteren sætter fokus på kommunalpolitikernes vederlag. Siden 2008 er vederlagene steget med 25 procent - målt i faste priser.
  Kun de to medlemmer af Enhedslisten i byrådet i Odense stemte for et forslag om at afskaffe honorarer for bestyrelsesarbejde udført af fuldtidslønnede politikere på kommunens vegne.

  Byrådet i Odense står fast på ‘ben’

  Enhedslisten i Odense fik ikke opbakning til et forslag om, at alle politikere på fuldtid skal aflevere deres honorarer for bestyrelsesarbejde på kommunens vegne. 'Vi er meget skuffede. Ikke mindst i forhold til SF og R,' siger forslagsstiller.
  "Løn til folkevalgte byrådspolitikere skal leve op til almindelig opfattelse af, hvad der er rimelig og retfærdig," siger Reza Javid (Enh.) om partigruppens forslag.

  Parti vil afskaffe honorarer til politikere på fuldtid

  Borgmester og rådmænd skal aflevere honorarerne for bestyrelsesposter. Og 1. viceborgmesteren skal ikke have en fast løn. Det mener Enhedslisten i Odense og rejser nu debat på byrådsmøde.
  Tidligere borgmester i Ishøj Ole Bjørstorp har forgæves kæmpet for at bevare sin bestyrelsespost i kunstmuseet Arken syd for København.

  Kamp om kommunal bestyrelsespost

  Ishøjs tidligere borgmester Ole Bjørstorp tager endnu en holmgang med kommunens nye borgmester Merete Amdisen. Bjørstorp ønsker at beholde sin plads i kunstmuseet Arkens bestyrelse og anfører, at det handler om at svække den politiske indflydelse på kunstmuseets drift.
  Hvis det nuværende landspolitiske styrkeforhold mellem de politiske partier slår igennem til kommunalvalget 16. november, så står De Konservative til at blive en af de fire vindere.

  Syv ud af ti vælgere overvejer deres stemme ved kommunevalget

  Lokalpolitiske positioneringer i kommunalbestyrelserne kan være afgørende for det offentlige indkøb. Nogle er i mod og andre er med. Men hvor meget rykker vælgerne sig til et kommunalvalg i forhold til et folketingsvalg?
  Det politiske arbejde i og udenfor byrådssalen tager så meget tid, at det for fire ud af ti byrådsmedlemmer går ud over energien til privatlivet.

  Lokalpolitikere: Vi bruger 18 timer om ugen på byrådsarbejdet

  Kommunalpolitikere bruger i gennemsnit 18 timer om ugen på deres politiske hverv, og for mange går det ud over privatlivet. Alligevel ønsker langt størstedelen at genopstille, viser ny VIVE-undersøgelse.
  Byrådet i Randers er flere gang blevet fremhævet, som et af dem, hvor det halter med tonen og samarbejdet. Venstres spidskandidat til KV21 i Randers sprang fra i sommer med henvisning til "usund kultur" i byrådet.

  Ny rapport: Krænkende ord plager byråd

  Stikpiller, skænderier og dårlige relationer fylder meget i en del byråd, viser ny undersøgelse. Nogle gange er det så meget, at det overskygger kommunalpolitikernes arbejde.
  "Byrådsarbejdet er et sort hul, som bare sluger og sluger tid," siger Søren Frandsen (SF), medlem af kommunalbestyrelsen i østjyske Favrskov Kommune.

  Lokalpolitikere: Byrådsarbejdet sluger mere af min tid

  Byrådsarbejdet er blevet mere tidskrævende siden valget i 2017. Det oplever to ud af tre medlemmer af kommunalbestyrelserne, viser ny måling. Corona har været en tidsrøver i mange kommunalbestyrelser, vurderer forsker.
  Byrådsmedlem Bo Bjerre Mouritzen (Enh.) (til venstre) beskylder borgmester Gert Jørgensen (K) for dårlig håndtering af sag med kommunaldirektør.

  Byrådsmedlem: Dårlig ledelse i sag med kommunaldirektør

  Borgmesteren i Sorø bliver kritiseret af kollega i kommunalbestyrelsen for dårlig håndtering af sag med kommunaldirektør. 'Det er meget svært at have tillid til borgmesteren,' siger lokalpolitiker.