'Det er en stor logistikopgave. Jeg kan ikke svare på, om man er klar på hver eneste folkeskole 100 procent. Men er man det ikke, så kommer man det ret hurtigt, siger Aarhus-borgmester og formand for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard (S).

Kommuner kæmper med at få samtykke og testsetup på plads

I Vest- og Nordjylland samt på Bornholm knokler man for at blive klar til at modtage flere elever på skolerne.
Det nye partnerskab er "et udtryk for, at alle parter er enige om, at der er store problemer," mener Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer.

Nyt partnerskab skal imødegå kritik fra handicappede

Kommunerne får massiv kritik for deres hjælp til handicappede. Nyt partnerskab mellem minister Astrid Krag (S) og blandt andre KL skal genoprette handicappedes tillid til systemet. Initiativet kommer før kritisk debat i Folketinget.
KL's topforhandler Michael Ziegler og fagbevægelsens topforhandler Mona Striib er enige om, at kommunalt ansatte skal tilskyndes til at gå fra deltid til fuldtid. Men i deres nye aftale om overenskomster bliver der ikke gjort meget for at få flere på deltid.

Nyt forlig gør meget lidt ved deltids-spøgelset i kommunerne

KL og fagbevægelsen står med en udfordring i forhold til at sikre, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Uden den bevægelse bliver problemerne med rekruttering af sosu'er endnu større. Ny overenskomstaftale gør ikke meget for at få flere på fuldtid.
Et debatindlæg om behovet for en ny teststrategi af KL`s næstformand Martin Damm giver flashback til Lars Løkke og Græsted-Gilleleje, hvor man oprindeligt startede frit valg af hjemmehjælp. Læs hvorfor.

Analyse: KL hælder testleverandører ned ad brættet

ANALYSE: KL`s næstformand Martin Damm (V) dømmer i et debatindlæg store private leverandører ude i forhold til testning af kommunale medarbejdere. Skjult i teksten introducerer han muligvis en godkendelsesordning, hvor små lokale leverandører tester borgerne. Det skriver redaktør af OPS-Indsigt Steen Houmark.
Det er en overvejelse værd, om det var rigtigt at give kommunerne ansvaret for de handicappede, da man tilbage i 2007 gennemførte strukturreformen. Det mener borgmester og KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen (S).

Borgmester: Overvej om handicappede bør håndteres af kommunerne

Borgmester og KL-udvalgsformand opfordrer til, at kommunerne i det mindste overvejer at afgive det specialiserede socialområde til regionerne eller staten. Han går dermed mod strømmen i KL i ømtålelig debat.

FOA: Kommuner fyrer alt, alt for mange på ældreområdet

Ifølge FOA har kommunerne inden for bare knap fire år givet godt 8.000 social- og sundhedsansatte en fyreseddel. Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor mangel på sosu'er, mener FOA-formand Mona Striib. Se antallet af fyringer i din kommune.
KL-topforhandler og borgmester Michael Ziegler var glad for mandag at kunne præsentere en aftale om blandt andet uddannelse af kommunale ledere i psykisk arbejdsmiljø.

Analyse: Kommunale chefer bør lytte til jungletrommerne

Ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø kan give kommunale ledere en helt ny indsigt i ledelse og trivselsarbejde. Men den er ikke et quick fix i kampen mod lavere sygefravær.
"Vi bliver ganske enkelt nødt til at skabe en folkeskole, der er indrettet til at rumme flere børn, hvis det her ikke skal tømme almenområdet for ressourcer," siger udvalgsformand i KL og borgmester, Thomas Gyldal Petersen til Jyllands-Posten.

3.000 flere elever i specialtilbud på fem år

Inklusionen af elever med specielle behov i folkeskolen er den laveste i ni år. Borgmester advarer om, at antallet af børn i specialtilbud er ved at stikke af.
Det har været forholdsvis "fredsommelige forhandlinger" om nye overenskomster for de ansatte i kommunerne, fortæller KL's topforhandler og borgmester Michael Ziegler.

Moderate lønstigninger til kommunalt ansatte

Kommunernes ansatte får de næste tre år moderate lønstigninger. Sosu'erne får lidt ekstra i lønposen, og seniorerne får bedre vilkår. Det er hovedindholdet i ny aftale.
Minister Astrid Krag (S) og KL-udvalgsformand Ulrik Wilbek (V) er enige om fundamentale spørgsmål, når det gælder sagsbehandling af udsatte børn og unge.

Krag: Sagsbehandlernes vurderinger skal veje tungere

De kommunale sagsbehandlere skal have mere at sige, når det handler om at fjerne børn fra deres forældre. Det er meldingen fra minister Astrid Krag. Hun slår sammen med KL fast, at der skal være færre procesregler, mere fleksibilitet og større inddragelse i sager med børn og unge.
FOA-formand Mona Striib forudså den dårlige situation, som fagbevægelsen er havnet i nu: Det er svært at høste befolkningens corona-sympati for varme hænder i forhandlingerne om nye overenskomster.

Slutspurt i OK-forhandlinger: Statens aftale presser kommunale lønmodtagere

ANALYSE: Det bliver ikke let. Og måske bliver det kontant, når KL og fagbevægelsen i weekenden indleder slutspurten mod ny overenskomster for ansatte i kommuner og regioner. Den forudgående aftale for de statsansatte har givet panderynker hos topforhandleren Mona Striib.
FOA-formand Mona Striib sender i forbindelse med overenskomstforhandlingerne et signal til formanden for KL's forhandlingsudvalg, borgmester Michael Ziegler.

FOA-formand: Mange knaster i forhandlinger om nye overenskomster

Der er skuffelse i FOA over, at der kun er udsigt til små lønstigninger for sosu'er, sygeplejersker og lærere, som der nu forhandles overenskomster for. Arbejdsgiverne lægger et 'meget pessimistisk syn på lønudviklingen', siger FOA-formand.