KL - Kommunernes Landsforening

  KL - Kommunernes Landsforening

  Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) beroliger kommunerne i forhold til frisætning af folkeskolen.

  Minister beroliger kommunerne: I beholder ansvaret for folkeskolerne

  Folkeskolerne bliver ikke sat så fri, at kommunerne bliver kørt ud på et sidespor. Det forsikrer børne- og undervisningsministeren på topmøde.
  KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen sender på Børn & Unge Topmødet i Aalborg et signal til regeringen: Pas på, når I frisætter skolerne.

  KL advarer regeringen mod blind frisætning af skolerne

  SVM-regeringen går galt i byen, hvis den kobler kommunerne meget af for at give de enkelte skoler fri, mener KL. 'Hvis vi blindt sætter fri og privatiserer og ikke prioriterer det lokale samarbejde, vil vi forstærke fællesskabskrisen,' lyder det fra KL-udvalgsformand på topmøde.
  Vurderingsstyrelsen offentliggør frem mod 2024 løbende nye, offentlige ejendomsvurderinger. I alt skal 1,7 millioner ejerboliger vurderes, og det kan skabe en sagspukkel i kommunerne, der skal godkende rettelser i BBR-registret.

  BBR-fejl kan blive en kæmpe pukkel for kommunerne

  Fejl i ejendomsvurderingerne kan få store konsekvenser for kommunerne, der skal registrere boligejernes rettelser i BBR-registrene på kort tid. Det kommer til at udfordre kommunernes mulighed for at sagsbehandle rettidig, lyder det fra blandt andre KL.
  Med afbureaukratisering og frisættelse kan kommunerne opretholde den samme nære velfærd, mener Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

  Socialdemokratiet: Kommunernes udfordringer er overkommelige

  Med omfattende frisættelse samt flere penge til børn og ældre skal kommunerne nok klare skærene de kommende år. Sådan lyder det fra regeringspartiet Socialdemokratiet. Udmeldingen kommer på baggrund af dystre forudsigelser fra toppen af KL.
  KL-formand Martin Damm advarer om, at regeringens løfter om bedre velfærd er så meget i modstrid med virkeligheden, at man risikerer, at danskernes opbakning til velfærdssamfundet smuldrer.

  KL-formand: Statsministerens velfærdsløfter truer opbakningen til velfærdssamfundet

  KL-formand Martin Damm advarer inden Kommunaløkonomisk Forum om, at Mette Frederiksens velfærdsløfter er dækningsløse og kan true danskernes opbakning til velfærdsstaten.
  Det vækker hård kritik, at kommunerne ikke længere må hjælpe ansatte med løn under uddannelse til pædagog.

  KL får kraftig kritik for at stoppe løn under uddannelse til pædagogmedhjælpere

  KL har meddelt kommunerne, at de ikke længere må udbetale løn til pædagogmedhjælpere, der uddanner sig til pædagoger. Det får kritikken til at hagle ned over KL fra kommuner og fagforbund, som ser løn under uddannelse som vigtigt værktøj i indsatsen for at tilvejebringe flere pædagoger.
  Kommunernes budgetter for 2023 er langt fra smertefrie. I for eksempel Korsør kommer de til at vinke farvel til Tårnborg Skole som følge af det vedtagne budget for 2023 i Slagelse Kommune.

  Her sparer kommunerne i 2023

  Kommunerne kommer til at spare mange steder i 2023, viser en gennemgang foretaget af NB-Kommune. Der bliver sparet på alt fra store udgiftstunge byggerier til meget små poster som lejrskoler. I flere kommuner ved man allerede nu, at budget 23 skal genåbnes i begyndelsen af det nye år. Se forskellige kommuners sparetiltag her.
  Næstformand Jacob Bundsgaard (t.v.) og formand Martin Damm fra KL håber, at den kommende regering vil stå på mål for besparelser på velfærd.

  KL: Ambitiøst regeringsgrundlag kalder på forventningsafstemning

  KL’s formand og næstformand kalder regeringsgrundlaget for 'ambitiøst'. Men de hæfter sig også ved, at der kommer besparelser på velfærden. Det kræver en tydelig forventningsafstemning med borgerne, så ambitionerne matcher virkeligheden, mener KL.
  Det giver en masse bøvl for kommunerne, at ældre udskrives fra sygehusene hurtigere end hidtil, og uden at der følger tilstrækkelig med information med fra sygehus til kommune.

  Kommunerne: Hjemmeplejen bliver dårligt forberedt af sygehusene til at modtage patienter

  Hovedparten af kommunerne oplever, at det halter alvorligt med kommunikationen, når patienter udskrives fra hospitalerne til hjemmeplejen, viser ny rundspørge. Problemet bliver forstærket af, at sygehusene udskriver folk hurtigere end tidligere. Kommunerne bliver tvunget ud i 'feberredninger', lyder det fra KL-formanden.

  Prognose: Private botilbud får igen kommunerne til at sprænge budgetterne

  Det er særligt de private botilbud, der får kommunernes budgetter til at sprænge på det specialiserede voksenområde. Alligevel bruger kommunerne dem stadig hyppigere. Se hvad din kommune bruger på private botilbud her.
  KL's formand og næstformand kan formentligt godt forberede sig på hårde forhandlinger med regeringen om, hvor store udgifter til COVID og ukrainske flygtninge, som kommunerne skal kompenseres for ved udregningen af en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen.

  Prognose for serviceramme forværres: Mange går over servicerammen

  Kommunernes økonomiopgørelser kommer løbende, og de skærper frygten for, at kommunerne overskrider servicerammen med flere milliarder kroner og dermed risikerer store bøder fra staten. Opgør mellem KL og regeringen lurer forude.
  Det nye fælleskommunale sekretariat for databehandling ligger på Viborg Rådhus. Her skal de hjælpe kommunerne med de mange databehandlingsaftaler, man har IT-leverandørerne.

  Nyt fælleskommunalt sekretariat skal ensrette kommunernes databehandleraftaler

  Over to tredjedele af kommunerne har meldt sig ind i en forening, der driver det nye fælleskommunale databehandlersekretariat, som skal spare kommunerne tid og ensarte junglen af databehandleraftaler. Læs baggrunden, og hvorfor man ikke skal gå ind i Chromebook-sagen.