Horsens Kommune

  En ny rundspørge bekræfter, at Kommunerne er pressede på det specialiserede socialområde. Heriblandt Fredericia Kommune.

  Ny rundspørge bekræfter: Kommunerne er presset på socialområdet

  NB-Medier har lavet en ny rundspørge, der bekræfter, at kommunerne er presset af udgifterne på det specialiserede socialområde. 23 ud af de 35 kommuner, der svarede, overskred deres budgetter på området i 2021.
  Man kan ikke bare generelt fratage ældre i hjemmeplejen rengøring. Det fastslår lektor i socialret, og nu er en række kommuner anmeldt til Ankestyrelsen. (Personen på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

  Ældre Sagen klager til tilsyn over kommuners nedskæring i rengøring

  Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over, at flere kommuner har sendt et generelt brev ud om nedskæring af rengøringen hos ældre. Ekspert vurderer, at den pågældende praksis 'er ulovlig'.
  Det er ulovligt, når kommuner skærer ned på den hjemmehjælp, som borgere ellers har krav på, understreger lektor i socialret.

  Kommune sender ‘ulovligt’ brev ud til modtagere af hjemmehjælp

  Det kan ifølge en ekspert i socialret være ulovligt, når Horsens Kommune i et brev skærer ned i den hjemmehjælp, som borgere ellers har krav på. 'Vi gør det med blødende hjerte,' lyder det fra kommunen.
  "Vi arbejdet målrettet på at skabe endnu bedre rammer for et stærkt og aktivt fritids- og foreningsliv for vores unge," siger borgmester Peter Sørensen om udnævnelsen.

  Horsens vinder prisen som Årets Ungdomskommune 2022

  Dansk Ungdoms Fællesråd uddeler i år prisen som Årets Ungdomskommune til Horsens Kommune. Horsens udmærker sig som ungekommune ved at give unge mulighed for reel indflydelse på de politiske beslutninger, der har indvirkning på dem selv og kommende generationer.
  Hvis en læge kigger i en sygejournal, får patienten besked med det samme. Men det sker ikke, hvis en kommunalt ansat kigger.

  Lægen giver besked, når der kigges i en journal – kommunen gør ikke

  Det skaber undren, at der ikke er samme gennemsigtig med behandling af personfølsomme oplysninger hos kommunerne, som der er i sundhedssektoren.
  Borgmester Peter Sørensen i Horsens Kommune kræver en redegørelse for, hvordan kommunen i fremtiden sikrer en sikker behandling af borgeres data.

  Borgmester kræver handling efter sag om granskede CPR-numre

  Horsens' borgmester ser alvorligt på, at cirka 300 borgeres personoplysninger er blevet tilgået uhensigtsmæssigt af kommunale medarbejdere.
  En ansat i Horsens Kommune kom på et møde til at afsløre, at vedkommende snagede i personfølsomme oplysninger.

  To kommunalt ansatte snagede i personfølsomme oplysninger

  To ansatte i Horsens Kommune har snaget i 300 personers følsomme oplysninger. De to er nu blevet fyret, og sagen er meldt til Datatilsynet og politiet.
  Flere kommuner har sat et fast mål for, hvornår de forventer at leve op til regeringens krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

  Nu sætter flere kommuner skub i normeringerne

  En række kommuner har sat midler af til minimumsnormeringer i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Flere af kommunerne fremrykker i samme ombæring målet for, hvornår minimumsnormeringerne skal være gennemført.
  Peter Sinding Poulsen bliver ny koncerndirektør i Silkeborg Kommune og forlader dermed sit job som kommunaldirektør i Horsens.

  To kommuner får ny topchef

  Både Silkeborg og Horsens får ny chef for forvaltningen. Peter Sinding Poulsen forlader sit job som kommunaldirektør i Horsens for at blive koncerndirektør i Silkeborg.
  Petersen og Sørensens Tobaksfabrik. Fortællinger og portrætter af industriens arbejdere bliver en central del af sommerens fejring.

  Vigtig forståelse for byens historie

  Industrien har haft stor betydning for nutidens Horsens, derfor inviterer Horsens Kommune og museerne til festlige arrangementer den kommende sommer, hvor den lokale industri hyldes.
  Anklager om svigt på børne- og familieområdet får ANkestyrelsen til at bede Horsens Kommune om en forklaring. (Arkiv)

  Anklager om svigt: Ankestyrelsen overvejer tilsynssag mod kommune

  På baggrund af to bekymrende henvendelser om systematisk svigt på børne- og familieområdet har Ankestyrelsen bedt Horsens Kommune om at forklare sig.
  Flere kommunale byggeprojekter får Realdania-støtte til at skrue op for de grønne ambitioner.

  Støtte til flere bæredygtige byggeprojekter i kommunerne

  Knap en tredjedel af landets kommuner får støtte af Realdania til bæredygtige bygge- og anlægsprojekter. Løsningerne skal gerne inspirere og genbruges i landets øvrige kommuner.