Holstebro Kommune

  Størrelsen på honorar til lokalpolitikere, der varetager poster i diverse bestyrelser og nævn, er flere steder nået et unødvendigt højt niveau. Det vurderer Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring, forsker ved Aalborg Universitet og erfarent bestyrelsesmedlem.

  Professor: Byråd bør være mere tilbageholdende med at skrue op for honoraret for bestyrelsesposter

  Honorarerne til lokalpolitikere har flere steder nået et niveau, som ikke er nødvendigt eller passende i forhold til honorarer for sammenlignelige hverv. Der er brug for en lovændring. Det vurderer professor på baggrund af ny opgørelse fra NB-Kommune.
  Borgmestrene er fra øverst til venstre Jacob Bundsgaard (S), øverst til højre H.C. Østerby (S), nederst til venstre Ulrik Wilbek (V) og nederst til højre Peter Sørensen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Midtjylland tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Midtjylland med borgmestrene fra Holstebro og Lemvig. De har en del bestyrelsesposter, der samlet set gør dem vellønnede.
  Holstebro Kommune har de seneste år haft nogle udfordringer i deres familieafdeling. Det har bl.a. bevirket, at børnesagerne har haft nogle uheldige vildveje og overskredet sagsbehandlingsfristerne.

  Udskudte børnesager og påbud får byrødder til at kræve redegørelse

  Arbejdstilsynet gav i november familieafdelingen i Holstebro Kommune et påbud. 'Kommunen har ikke taget situationen alvorligt nok.' lyder det fra fagforening. Flere politikere vil have en redegørelse.
  I Randers prøver kommunen med bl.a. en hotline og samarbejde med borgere og organisationer at organisere hjælp til ukrainske flygtninge.

  Ukrainske flygtninge: Stor forskel på kommuners organisering af borgernes hjælpelyst

  Der er ret stor forskel på, hvad kommunerne gør og ikke gør, når det gælder om at organisere borgernes store lyst til at hjælpe flygtninge fra Ukraine. I nogle kommuner er man afventende, mens man i andre registrerer og organiserer frivillige kræfter.
  Det giver nye muligheder for Holstebro, at kommunen nu overtager bygninger og grund efter lukning af hospital.

  Kommuner får spændende muligheder med fraflyttede hospitaler

  Nedlukkede hospitaler giver spændende muligheder i kommunerne Frederiksberg og Holstebro. Begge steder gør man meget ud af at inddrage borgerne i processen, og bæredygtighed er sat i højsædet.
  Illustration af 'Spiralbroen' i Holstebro.

  En ambitiøs infrastruktur og et kunstprojekt i verdensklasse

  Et kunstværk, en forbindelseslinje, et missing link der bygger bro, et rum til bevægelse, et udsigtstårn... Kært barn kan have mange navne. Arbejdstitlen er 'Spiralbroen' og projektet er et kombineret byudviklings- og kunstprojekt.
  Holstebro Kommune har tidligere i år foretaget en nedjustering af de visiterede minutter i ældreplejen for at spare, men det er ikke lykkedes. Nu siger en privat leverandør fra.

  Privat plejefirma opsiger kontrakt med kommune i protest mod afregningspriserne

  Endnu en privat plejevirksomhed har opsagt sin kontrakt med begrundelse i lave priser. Denne gang sker det i Holstebro Kommune. Men her meldes hus forbi: ”Vi mener, vores priser er helt efter bogen,” lyder det, selvom den kommunale ældrepleje har et kæmpe millionunderskud. Læs hvad der er op og ned.
  Det kostede mange arbejdspladser i Holstebro Kommune, da minkerhvervet blev lukket i efteråret 2020. Men de fleste fandt hurtigt et nyt job, og ledigheden i kommunen er i bund. Alligevel bruger kommunen lukningen af minkerhvervet som årsag til at få del i puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

  Holstebro vil have millioner, selvom ledigheden er i bund

  Selvom ledigheden er på sit laveste i ti år, vil Holstebro Kommune have 50 millioner kroner i særtilskud. Blandt andet på grund af lukningen af minkfarmene og den medfølgende ledighed.
  Flere steder i landet har forsøgt sig med vaccination uden tidsbestilling. I Holstebro prøver man onsdag og håber, der kommer omkring 200 uden tid.

  Flere kommuner forsøger sig med vaccination uden tidsbestilling

  Holstebro og Herning tilbyder vaccination mod covid-19 uden tidsbestilling. Flere andre kommuner prøver det samme.
  Observation af publikum på Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg 2020.

  Seks kommuner undersøger kunstens betydning

  Hvilken betydning har kunsten for dem, der oplever den på museerne? Det undersøger Bikubenfonden sammen med seks kommuner via en nye metode afprøvet i tre andre kommuner i efteråret.
  Tusinde ton døde mink skal graves op for at blive brændt.

  Lokale er bekymrede for forurening efter minkopgravning

  Til borgermøde mandag vil lokale i Nørre Felding høre Fødevarestyrelsen om konsekvenserne af minknedgravning.
  For at genrejse kultur- og fritidslivet efter nedlukningen har flere kommuner oprettet puljer, som skal være med til at hjælpe aktørerne på forskellige måder.

  Kommuner kickstarter kulturlivet med puljepenge

  Kultur- og fritidslivet har brug for ekstra hjælp til en genrejsning efter coronanedlukningen, derfor har flere kommuner etableret puljer for at sikre et levende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv i fremtiden.