Holstebro Kommune

  Flere akutte problemer er opstået den seneste tid i Midtjyllands Lufthavn i Karup.

  Ni kommuner hænger på underskud i lufthavn

  Økonomiudvalget i Holstebro Kommune har bevilget et ekstraordinært driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn ved Karup. Nu venter lufthavnen på otte andre ejerkommuners afgørelser: De skal alle gribe til lommerne.
  Der har været en del oversvømmelser i det centrale Holstebro, fordi Storå er gået over sine bredder. Kommunen er nu løbet panden imod lovgivningen i sit arbejde med at værne byen mod oversvømmelser.

  Frustreret borgmester: Der er noget i lovgivningen, som modarbejder kampen mod oversvømmelser

  Der er modstridende lovkrav, som gør det svært at lave klimatilpasning med værn mod oversvømmelser. Det mener borgmesteren i Holstebro Kommune, som ærgrer sig over at måtte hive håndbremsen på projekt, der skulle beskytte mod oversvømmelser i byen Holstebro.
  "Vi har tænkt os at være civilt ulydige og fjerne det, der er meningsløst for borgerne, selvom det står i loven," siger formand for arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro, Dorthe Pia Hansen.

  Kommune planlægger civil ulydighed i beskæftigelsesindsatsen. ‘Vi er nødt til at give nogle tæ...

  Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro Kommune har bedt forvaltningen undersøge, hvordan mødet med arbejdsløse og syge kan planlægges bedst muligt i forhold til den enkelte borgers behov. 'Vi tager ansvaret, hvis det er nødvendigt at se bort fra lovgivningen,' siger udvalgsformand.
  Det er lykkedes Holstebro Kommune at forkorte lange ventelister på byggesager med op til fem uger.

  Holstebro lykkes med at nedbringe ventetiden i byggesager

  Med simple metoder har Holstebro Kommune skåret fem uger af ventetiden på byggetilladelser. Borgmesteren glæder sig over den positive udvikling, men ærgrer sig over, at det skulle tage så længe at knække koden.
  Mens energikrisen kradser overvejer byrådspolitikere, om der skal spares på gadebelysningen eller ej. Der er også borgernes tryghed at tage hensyn til.

  Lokalpolitikere: Slukket gadebelysning vil skabe utryghed

  Mens energikrisen får flere byråd til at overveje at slukke eller dæmpe aftenens og nattens gadebelysning, så lyder det fra borgere, at det vil øge utrygheden. I Holstebro afviser byrådsmedlem at slukke gadebelysning og kalder det for 'signalpolitik'.
  Størrelsen på honorar til lokalpolitikere, der varetager poster i diverse bestyrelser og nævn, er flere steder nået et unødvendigt højt niveau. Det vurderer Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring, forsker ved Aalborg Universitet og erfarent bestyrelsesmedlem.

  Professor: Byråd bør være mere tilbageholdende med at skrue op for honoraret for bestyrelsesposter

  Honorarerne til lokalpolitikere har flere steder nået et niveau, som ikke er nødvendigt eller passende i forhold til honorarer for sammenlignelige hverv. Der er brug for en lovændring. Det vurderer professor på baggrund af ny opgørelse fra NB-Kommune.
  Borgmestrene er fra øverst til venstre Jacob Bundsgaard (S), øverst til højre H.C. Østerby (S), nederst til venstre Ulrik Wilbek (V) og nederst til højre Peter Sørensen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Midtjylland tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Midtjylland med borgmestrene fra Holstebro og Lemvig. De har en del bestyrelsesposter, der samlet set gør dem vellønnede.
  Holstebro Kommune har de seneste år haft nogle udfordringer i deres familieafdeling. Det har bl.a. bevirket, at børnesagerne har haft nogle uheldige vildveje og overskredet sagsbehandlingsfristerne.

  Udskudte børnesager og påbud får byrødder til at kræve redegørelse

  Arbejdstilsynet gav i november familieafdelingen i Holstebro Kommune et påbud. 'Kommunen har ikke taget situationen alvorligt nok.' lyder det fra fagforening. Flere politikere vil have en redegørelse.
  I Randers prøver kommunen med bl.a. en hotline og samarbejde med borgere og organisationer at organisere hjælp til ukrainske flygtninge.

  Ukrainske flygtninge: Stor forskel på kommuners organisering af borgernes hjælpelyst

  Der er ret stor forskel på, hvad kommunerne gør og ikke gør, når det gælder om at organisere borgernes store lyst til at hjælpe flygtninge fra Ukraine. I nogle kommuner er man afventende, mens man i andre registrerer og organiserer frivillige kræfter.
  Det giver nye muligheder for Holstebro, at kommunen nu overtager bygninger og grund efter lukning af hospital.

  Kommuner får spændende muligheder med fraflyttede hospitaler

  Nedlukkede hospitaler giver spændende muligheder i kommunerne Frederiksberg og Holstebro. Begge steder gør man meget ud af at inddrage borgerne i processen, og bæredygtighed er sat i højsædet.
  Illustration af 'Spiralbroen' i Holstebro.

  En ambitiøs infrastruktur og et kunstprojekt i verdensklasse

  Et kunstværk, en forbindelseslinje, et missing link der bygger bro, et rum til bevægelse, et udsigtstårn... Kært barn kan have mange navne. Arbejdstitlen er 'Spiralbroen' og projektet er et kombineret byudviklings- og kunstprojekt.
  Holstebro Kommune har tidligere i år foretaget en nedjustering af de visiterede minutter i ældreplejen for at spare, men det er ikke lykkedes. Nu siger en privat leverandør fra.

  Privat plejefirma opsiger kontrakt med kommune i protest mod afregningspriserne

  Endnu en privat plejevirksomhed har opsagt sin kontrakt med begrundelse i lave priser. Denne gang sker det i Holstebro Kommune. Men her meldes hus forbi: ”Vi mener, vores priser er helt efter bogen,” lyder det, selvom den kommunale ældrepleje har et kæmpe millionunderskud. Læs hvad der er op og ned.