Hjørring Kommune

  Hjørring Kommune har en af landets højeste erosionsrater, hvor havet hvert år æder en til to meter af kysten.

  Kæmpe mængder sand sikrer kysten mod havets erosion

  Projekt ved sommerhusområde i Nordvestjylland viser ifølge udvalgsformand, at sandfodring har en effekt.
  Jesper Nielsen-Man er leder af Ungesekratariatet i Hjørring Kommune. Her tror de på, at hvis flere unge kommer mere i erhvervspraktik allerede i folkeskolen, så kan man på længere sigt få flere unge i arbejde.

  Erhvervspraktik skal få unge i arbejde

  Hjørring Kommune får flere og flere folkeskoleelever i erhvervspraktik. De fremhæves af reformkommissionen som det gode eksempel. Leder af Ungesekretariatet forklarer til NB-Økonomi, hvordan de forsøger at inspirere de unge til et arbejde.
  Borgmester Birgit S. Hansen (S) i Frederikshavn og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i Aalborg får hver især en pæn løn for deres indsats.

  Se hvor meget lokalpolitikere i Region Nordjylland tjener

  Formandskaber og bestyrelsesposter er med til at gøre lokalpolitikere i Region Nordjylland vellønnede. Frederikshavn-borgmesteren er holdt op med at dukke nakken, for 'lønnen er fair', siger hun.
  Såkaldte lommepengejobs, hvor f.eks. en kommune sørger for et fritidsjob til en ung med løftet om, at den unge tillærer sig kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet - en måde at stå stærkere, når de i fremtiden skal søges job - har vist sig at være en succes.

  Kommuner forsøger sig med lommepengejob

  En række kommuner forsøger at hjælpe udsatte unge ved at give dem fritidsjob. Arbejde som SoMe-reporter eller legepatrulje er nogle af de job, som kommuner, lokale foreninger eller virksomheder sørger for at beskæftige de unge med.
  Leif Johannes Jensen kender i den grad Hjørring Kommune ud og ind, når han 1. juli sætter sig i kommunaldirektørstolen som fast leder.

  Hjørring Kommune ansætter ny kommunaldirektør

  Leif Johannes Jensen, som lige nu er konstitueret i jobbet som Hjørring Kommunes kommunaldirektør, er udpeget som den person, der fremover skal lede Hjørring Kommune. Han overtager fast kommunaldirektørstolen 1. juli.
  Det nye Børne- og Kulturhus i Vrå huser foruden skole med næsten 500 elever, vuggestue med 25 børn, børnehave med 140 børn også legestue til dagplejebørn, bibliotek med borgerservice, musikskole, ungdomsklub, idrætshal og udendørs aktivitetslandskab.

  Kommune indvier særligt samlingssted for børn

  I Hjørring Kommune er man nu klar til at invitere børn i alle aldre til et nyt børne- og kulturhus, sætter fokus på leg, læring, trivsel og udvikling, men også er med til at skabe sammenhæng i børnenes liv lige fra vuggestue og hele vejen til sidste skoledag.
  Løsgænger Erik Høgh-Sørensen har lidt den bet, at byrådet i Hjørring ikke ville acceptere hans melding om fravær. Nu overvejer han at klage til Ankestyrelsen.

  Byråd mistror medlems melding om fravær

  Et byrådsmedlem i Hjørring er stærkt utilfreds med, at byrådet ikke ville acceptere hans melding om fravær. Han overvejer at gå til Ankestyrelsen med sagen, der skaber mistillid i byrådet og bliver kaldt 'usædvanlig'.
  Træer i bybilledet skal bevares for eftertiden, mener man i Hjørring Kommune, som nu tilbyder borgerne tinglysning af særlige bevaringsværdige træer.

  Kommune: Private kan nu få tinglyst deres træer

  Hjørring Kommune har startet en kampagne, der skal hjælpe borgere med at beskytte særlige træer, så det kan bevares for eftertiden.

  Fodbold skal løfte velfærden

  Med øjet på (fod)bolden vil Hjørring Kommune og DBU gennem et nyt samarbejde øge sundhed og trivsel blandt kommunens børn, unge og voksne. Fodbold kan nemlig samle, skabe fællesskaber og øge trivsel, læring og sundhed blandt børn, unge og voksne. Det viser forskning.
  Det går godt i Nordjylland med at få unge overbevist om, at de skal blive faglærte.

  Nordjyderne formår at få unge til at uddanne sig til faglærte

  Nordjyderne er de bedste i landet, når det gælder om at få unge til at vælge at blive tømrere, sosu-assistenter eller anden form for faglært. Se tallene her.
  "Et bredt flertal i Folketinget tager her ansvar for, at faldende ungdomsårgange ikke fører til yderligere centralisering," siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) om den nye af tale.

  Aftale om udflytning af uddannelser er faldet på plads

  Bredt politisk flertal udmønter nu forrige års aftale om udflytning af videregående uddannelser. Det bliver flyttet studiepladser til blandt andre kommunerne Viborg, Tønder, Kalundborg, Hjørring og Svendborg.
  Erik Høgh-Sørensen ankommer til Dansk Folkepartis ekstraordinære årsmøde i Herning søndag 23. januar 2022.

  Dansk Folkepartis hovedbestyrelse ekskluderer omstridt DF’er

  Byrådsmedlem i Hjørring Kommune Erik Høgh-Sørensen ekskluderes efter at have indgivet politianmeldelse mod Messerschmidt.