Hjemløse

  Hjemløse

  Boligindsats er et godt skridt i retning mod at hjælpe flere hjemløse, mener organisation.

  Hjemløse tager ja-hatten på efter aftale – og vil se handling

  Med en mere konkret ramme ser hjemløseorganisation nu god mulighed for, at flere anvises til bolig.
  I 2019 viste en optælling, at omkring 6500 mennesker lever i hjemløshed i Danmark. Nu er regeringen og kommunerne enige om at anvise 2000 hjemløse til en billig bolig.

  Kommuner forpligter sig til at skaffe billig bolig til 2000 hjemløse

  Regeringen stiller 2000 billige almene boliger til rådighed, som kommunerne skal anvise hjemløse til.
  Det lyder simpelt: Bekæmp hjemløshed ved at give de hjemløse et hjem. Det er rammen for Housing First, som på sigt kan give kommunerne en økonomisk gevinst.

  Housing First kan give kommuner økonomisk gevinst

  Socialstyrelsen har sammen med fire kommuner gennemført et projekt om at sikre unge hjemløse en fast bolig, og resultaterne viser, at det også kan give kommunerne en økonomisk gevinst.
  Regeringen vil bringe antallet af hjemløse ned og afskaffe langvarig hjemløshed. Det skal blandt andet ske ved at sikre flere billige boliger, individuelt tilpasset bostøtte og omlægning af refusionsordningen. (Arkivfoto).

  S vil hjemløshed til livs med billige boliger og personlig støtte

  Med nyt udspil skal kommunerne motiveres økonomisk til at hjælpe hjemløse ud af herberg og ind i egen bolig.