Selvom det specialiserede socialområde har været udsat for et stigende udgiftspres de seneste år, planlægger de fleste kommuner med at spare på området i budgettet for 2021.

Kommunerne underbudgetterer udgifter til handicappede

Kommunernes budgetter følger ikke det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skaber formodentlig pres for at holde udgifterne til handicappede og psykisk syge nede.
Ledsagerordning i Odense Kommune blev ulovligt suspenderet i januar. Nu har kommunen rettet ind efter henvendelse fra Socialministeriet. (Arkiv)

Ulovligt: Kommune suspenderede hjælp til handicappede

Frygten for coronasmitte fik i januar Odense Kommune til at stoppe for dele af ledsagerordningen,. Men det var en ulovlig handling.
"Der er behov for, at myndighederne er mere klare i deres udmelding om, hvem der skal prioriteres. Lige nu er der en tendens til, at alle prøver at stille sig forrest," siger formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Handicappede føler sig glemt i vaccineplanen

Der er stor usikkerhed om, hvornår personer med handicap eller sjældne sygdomme kan få en vaccination mod corona, og derfor bør myndighederne melde klarere ud, lyder det fra flere organisationer.
"Generelt tror borgerne, at man med sindsro kan rette henvendelse til kommunen, hvis man får et handicap. Men det passer ikke," siger Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, til Politiken.

Flere handicappede føler sig presset til selv at betale for hjælp

Fire ud af ti handicappede har følt sig nødsaget til for egen regning at købe hjælp. Mange personer med handicap oplever, at hjælpen fra kommunerne ikke slår til. KL-udvalgsformand mener, at handicappede skal inddrages mere i egne sager.
Hver gang en borger får medhold i, at der har været ringe sagsbehandling i en kommune, så går det ud over tilliden til systemet. Det gav formanden for KL's socialudvalg, borgmester Ulrik Wilbek, udtryk for i november.

Borgerforslag: Tag handicapområdet fra kommunerne

Flere end 50.000 borgere opfordrer til at tage handicapområdet væk fra kommunerne, og deres forslag skal op i Folketinget i det nye år. KL arbejder på at sikre bedre borgerinddragelse på det specialiserede socialområde.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag lover kommunerne flere penge til at hjælpe handicappede.

Krag lover flere penge til handicappede

Minister lover flere penge til kommuners hjælp til handicappede i svar til Folketinget. Det skal sikre, at færre børn får skåret urimeligt i deres hjælp, når de bliver voksne.
"Jeg synes, Ankestyrelsen har givet kommunerne et vink med en vognstang: Dokumentér, dokumentér, dokumentér!," siger centerchef Pernille Madsen fra Helsingør Kommune til Sjællandske.

‘Ankestyrelsen har givet kommunerne et vink med en vognstang: Dokumentér, dokumentér, dokument...

Blandt andet sager om hjælp til handicappede skal være langt bedre belyst, før kommuner træffer afgørelser. Det mener centerchef, som har fået grønt lys til at ansætte specialister
SF's børneordfører Jacob Mark vil have en uafhængig klageinstans for børn, der ikke får den hjælp, de har krav på, i kommunerne.

SF vil have særlig klageinstans for handicappede børn

SF genopliver et gammelt forslag om, at handicappede børn skal kunne klage over manglende hjælp i skolen. Kommunerne snyder ifølge SF på vægten i nogle tilfælde.
Venstres socialordfører Marie Bjerre trådte ind i et minefelt, da hun torsdag i Jyllands-Posten undsagde partiets tidligere politik på handicapområdet og udstedte en garanti til den enkelte handicappede mod forringelser af tildelt hjælp.

Venstre dropper handicapgaranti

Venstre ordfører erkender, at hun "udtalte sig for firkantet", da hun i Jyllands-Posten tirsdag gav handicappede garanti mod et få ændret i deres hjælp fra kommunen.
Venstres socialordfører Marie Bjerre foreslår på parties vegne, at handicappede skal have garanti mod, at kommunerne skærer i det antal hjælpetimer, som de en gang har fået bevilget. Men nu viser det sig, at det formentligt vil koste et milliardbeløb.

Venstre-garanti til handicappede vil koste et milliardbeløb

Venstres nye forslag om, at kommuner ikke må skære i servicen til handicappede, når først den er tildelt, vil ifølge socialchefforeningens formand koste et milliardbeløb.
Handicappede skal ikke gå rundt og være bange for, at de mister den hjælp, de har fået bevilget tidligere, mener Venstre.

Partier vil forbyde kommunerne at skære i hjælp til handicappede

Når personer med handicap har fået tildelt en bestemt hjælp, skal der ikke senere kunne skæres i hjælpen, mener Venstre. Flere partier bakker op om forslaget.
Der er potentielt risiko for tusindvis af opsigelser, hvis mange sociale botilbud lukker, som følge af et forbud mod private. Spørgsmålet er om denne risiko er forelagt finansministeriet?

Analyse: Forbud mod private botilbud kan kollidere med Grundloven

En hjørnesten i grundloven kan spænde ben for Astrid Krags ideologiske felttog og lovgivning mod private botilbud. I denne analyse giver redaktør af OPS-Indsigt Steen Houmark et indblik i, hvor mange spørgsmål ministerens lovforslag rejser, herunder antallet af ansatte der potentielt er i risiko for at blive sagt op.