Guldborgsund Kommune

  De ældre modtagere af hjemmehjælp i en hjemmeplejegruppe i Guldborgsund er meget tilfredse med at møde kendte ansigter, når døren bliver åbnet.

  Stor brugertilfredshed med kendte ansigter i ældreplejen

  Siden november 2021 har Guldborgsund Kommune kørt et forsøg med faste teams i en hjemmeplejegruppe i Sakskøbing. Den foreløbige evaluering viser, at langt størstedelen af borgerne oplever, at de får den ønskede omsorg og nærvær i forbindelse med besøg i hjemmet fra personale.
  Aftalen mellem regeringen og KL om at spare på energien får bl.a. betydning for temperaturen på kommunens arbejdspladser. I Helsingør Kommune er det store bygninger som f.eks. svømmehallen og Kulturværftet, der bruger meget strøm, hvor der skal kigges efter mulige energibesparelser.

  Kommune vil kulegrave energiforbrug

  Udover regeringens fire anbefalinger i forhold til energisparende tiltag, er flere kommuner nu også i gang med at kigge det kommunale energiforbrug efter i sømmene for at finde yderligere besparelser. Guldborgsund og Helsingør kommuner er blot nogle af dem. Her har man indtil videre slukket byens springvand og anbefaler børn og voksne en ekstra varm trøje til vinteren.
  Trods kæmpe ekstraregning fastholder klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), at det giver mening at opføre gasrørledning til kommunerne Lolland og Guldborgsund.

  Prisen for gas til Lolland stiger markant

  Udgifterne til at etablere en gasrørledning til Lolland og Falster ventes at stige med 409 millioner kroner. Radikale Venstre er ved at få kolde fødder i forhold til projektet, der skal gavne især sukkerfabrikkerne på øerne.
  Roetoppe er et af de restprodukter, der kan bruges til at lave nye fødevareingredienser på en langt mere bæredygtig måde.

  Testanlæg for bæredygtige produkter giver hede drømme i Guldborgsund

  Alt hvad der gror i jorden, i havet og vokser i naturen rummer kæmpe uudnyttede potentialer. Det er kernen i et testanlæg i Guldborgsund, der kan blive lige så stort for Danmark, som vindmølleeventyret har været det, siger borgmester.
  En rapport viser, at de genhusede er en blandet gruppe af børnefamilier og enlige mænd med massive sociale problemer. En tredjedel af de genhusede er børn under 18 år.

  Børn bor i sundhedsskadelige huse på landet

  Flere kommuner må genhuse familier, fordi deres boliger er sundhedsskadelige. En tredjedel af de genhusede er børn, viser rapport fra Det Nationale ­Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.
  Guldborgsund Kommues borgmester opgiver nu et valgløfte om at forlange 10 store sommerhuse revet ned ved Marielyst.

  Omstridte sommerhuse får lov at blive stående

  Guldborgsund Kommunes borgmester må opgive valgløfte om, at 10 sommerhuse skal rives ned.

  Lolland-Falster står for fire ud af ti bortadoptioner med tvang

  Sammenlagt har kommunerne Lolland og Guldborgsund stået for 41 procent af alle tvangsbortadoptioner i perioden 2018 til 2021. 'Vi gør det her for børnenes skyld,' siger udvalgsformand.
  I Guldborgsund Kommune kommer idrætten nu ud til de inaktive ældre på pleje- og aktivitetscentre.

  Det gode idrætsliv rykker ind på plejecentret

  De ældre der er tilknyttet et af Guldborgsund Kommunes ti aktivitets- og plejecentre vil snart opleve et langt højere fokus på den daglige aktivitet, som skal være med til at forbedre deres livskvalitet og mobilitet.
  Græskarpen har en glubende appetit og kan blive en stor fætter.

  Kommune giver grønt lys til at udsætte invasive fisk i sø

  Guldborgsund Kommune har sammen med Miljøstyrelsen givet grønt lys til, at den invasive fiskeart græskarpen sættes ud i en sø. Om det gør nogen forskel, vides endnu ikke.
  Dansk Folkeparti skal vælge en ny formand. Det bliver ikke René Christensen, byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune, siger han selv.

  Stemmesluger afviser at gå efter formandspost i DF

  Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, vil ikke stille op som partiets nye formand. 'Timingen er helt skæv,' siger han.
  Guldborgsund Kommune er en dannelseskommune, og på billedet er skolebørn fra kommunen på besøg på Fuglsang Kunstmuseum, som en del af dannelsesrygsækken. Nu igangsætter kommunen en Masterclass i dannelse af medarbejdere.

  Guldborgsund uddanner medarbejdere og ledelse i dannelse

  Fra 2022 udbyder Guldborgsund Kommune en Masterclass målrettet kommunens medarbejdere og samtidig udvikles undervisningsmateriale, som kan bruges af alle. Målet er at sætte dannelse på både den lokale dagsorden og få dannelse ind som en del af hverdagen.
  Borgmestrene her får kamp til stregen, når det gælder om at beholde posten efter kommunalvalget.

  KV21: Hvilke borgmesterposter er på vippen i Region Sjælland?

  Der er spænding om udfaldet af kommunalvalget især i tre kommuner i Region Sjælland. Se kort over hvor der er borgmesterposter på vippen i regionen - og få baggrunden.