Gladsaxe Kommune

  Motorvejsstøj truer mange steder mulighederne for at bevare og udvikle den gode by med et rigt byliv, rekreative områder og et sundt hverdagsliv lyder det fra to borgmestre.

  Fremtidens forstad skal være fri for trafikstøj

  Gladsaxe og Furesø kommuner er blandt de kommuner i Danmark, der er mest plaget af trafikstøj fra motorveje. De to kommuner gik i 2021 sammen om at samle den nyeste viden og eksempler på løsninger fra ind- og udland for at skærme byer og borgere mod trafikstøj. Nu ligger resultatet klar.
  Man kan ikke bare generelt fratage ældre i hjemmeplejen rengøring. Det fastslår lektor i socialret, og nu er en række kommuner anmeldt til Ankestyrelsen. (Personen på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

  Ældre Sagen klager til tilsyn over kommuners nedskæring i rengøring

  Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over, at flere kommuner har sendt et generelt brev ud om nedskæring af rengøringen hos ældre. Ekspert vurderer, at den pågældende praksis 'er ulovlig'.
  Borgmester Trine Græse i Gladsaxe Kommune er lettet over en uvildig undersøgelse på et plejecenter i kommunen.

  Kommune handlede korrekt på beskyldninger om krænkelser på plejecenter

  En ekstern advokatundersøgelse konstaterer, at Gladsaxe Kommune handlede korrekt på beskyldninger om krænkende adfærd i et team på et plejecenter. Derfor kan fire medarbejdere og chefen for ældreområdet nu vende tilbage til deres stillinger.

  Tusindvis af sager om fejl i kontanthjælp skal nu gennemgåes

  Ydelseskontorer i en række kommuner har fået adgang til CPR-numre på personer, der uberettiget kan være trukket i kontanthjælp. Nu skal tusindvis af sager gennemgås manuelt for at finde fejl. Se status for din kommune her.
  En samarbejdsaftale for den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel blev underskrevet på det sted, hvor vand fra de tre forsyningsselskaber løber sammen på Østerbro. Fra venstre ses forsyningsdirektør Ole Fritz Adeler fra HOFOR, adm. direktør i HOFOR – Lars Therkildsen, adm. direktør Carsten Nystrup fra Novafos, bestyrelsesformand Thyge Enevoldsen fra Frederiksberg Kloak og adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen fra Frederiksberg Forsyning.

  Danmarks største skybrudstunnel er nu godt på vej

  Et projekt med en skybrudstunnel i København til tre milliarder kroner er ved at blive til virkelighed. Tre vandforsyningsselskaber har givet hinanden håndslag på projektet, og i 2022 bliver der indkaldt til borgermøder.
  På denne vejstrækning i Gladsaxe renoveres ny belysning som både tilgodeser flagermus og borgere.

  Ny vejbelysning udviklet til både folk og flagermus

  I Gladsaxe Kommune bor en flagermuskoloni tæt på skov – og nu hvor vejbelysningen skal renoveres, bliver lyset nøje udvalgt, så det generer flagermusene og biodiversiteten mindst muligt.
  Serdal Benli (SF) medlem af byrådet i Gladsaxe Kommune fik af byrådet lov til at gå fra at være 1. viceborgmester til 2. viceborgmester. Men byrådet fulgte ikke forskrifterne for den slags.

  Tilsyn kritiserer byrådet i Gladsaxe

  Byrådet i Gladsaxe Kommune har ladet to viceborgmestre bytte plads. Men det foregik ikke efter bogen, konstaterer det kommunale tilsyn.
  En lejlighed i Gladsaxe skal udbrede kendskabet til, hvordan teknologi og hjælpemidler kan gøre dagligdagen lettere.

  Kommune viser nyeste hverdagsteknologi i åben lejlighed

  Gladsaxe Kommune samler og fremviser fremtidens hverdagsteknologi i en lejlighed, der skal inspirere borgere og medarbejdere.
  Hurtigt kørende busser - såkaldte BRT-busser - baner vejen for nye, store byggerier i hovedstadsområdet.

  Hurtigbus-linjer giver kommuner grønt lys til store byggerier

  Fem kommuner i hovedstadsområdet får mulighed for at få opført store byggerier i de ellers forholdsvis tætbebyggede kommuner. Det sker som følge af en statslig forsøgsordning i forbindelse med hurtigbus-ruter - såkaldte BRT-linjer.
  Der er blandt andet opsat skilte ved anlæggene med venlige henstillinger om ikke hverken at ryge eller bruge snustobak.

  Idrætsanlæg bliver helt uden tobak

  Fra 1. september er alle udendørs idrætsanlæg i Gladsaxe Kommune røgfrie, så børn og unge kan dyrke deres idræt uden røg. Målet er at skabe en røgfri generation i kommunen, siger udvalgsformand.
  Fra torsdag skulle borgere i alle landets kommuner efter planen sortere deres husaffald i ni fraktioner.

  Blot ni kommuner er klar med ny affaldsordning

  Kun få kommuner er nået i mål med den nye affaldssortering, der ifølge planen skulle være klar til på torsdag. 'Vi har udvist rettidig omhu,' lyder det fra en kommune, der er kommet i gang.
  Byrådsmedlem Trine Henriksen (Enh.) fra Gladsaxe var søndag med til at lægge pres på blandt andre kommunerne for at gennemføre minimumsnormeringer.

  Der blev gået og løbet for minimumsnormeringer

  Flere tusinde voksne og børn var søndag på gaderne med et budskab om, at det kun kan gå for langsomt med at få gennemført minimumsnormeringer. Presset på byråd og kommuner bliver øget.