Frikommuneforsøg

  Frikommuneforsøg

  De tre årlige tilsyn på plejehjem giver unødigt dokumentations-arbejde. Det mener det såkaldte 6-by-samarbejde.

  De største kommuner afleverer 22 forslag til at afbureaukratisere

  Hvis regeringen mener det alvorligt med afbureaukratisering, må den gribe i egen barm. Det mener landets største kommuner og afleverer 22 konkrete forslag om at fjerne statslige krav og regler på ældre- og sundhedsområdet. Se forslagene.
  En erfaring fra Helsingør Kommune med frisætning på dagtilbudsområdet er, at det ikke gør driften billigere. Det oplyser borgmester Benedikte Kiær (K), som her gæster daginstitution.

  Borgmester med frikommuneforsøg: Glem alt om at se det som en spareøvelse

  Helsingørs borgmester Benedikte Kiær har en en klar besked fra virkeligheden til regeringen: Glem det, hvis I regner med, at frisætning af kommunerne kan bruges som en spareøvelse. I Helsingør har frisætning af dagtilbud ingen besparelser udløst, men ser heldigvis ud til at øge tilfredsheden blandt børn, forældre og personale.
  Hvorfor skal kommunerne indrapportere om antallet af minutter, som børnene bevæger sig i løbet af dagen? Det spørger lærernes formand Gordon Ørskov Madsen om, som et konkret eksempel på overformynderi.

  Lærerformand: Der skal stilles færre krav til kommunernes håndtering af skolerne

  Kommunerne skal fortsat spille en stor rolle for folkeskolerne. Men Folketinget skal droppe nogle af sine rigide krav. Det mener formanden for lærerne i vigtig debat.
  Det er med skepsis, at KL snart gerne ser regeringen melde klart ud, hvad den vil i forhold til frisætning af kommunerne. Det fortæller formanden for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen.

  Bliver alle kommuner frisat på et område i år?

  Får alle kommuner i år mulighed for at blive frisat på ét velfærdsområde, sådan som den forrige regering stillede i udsigt? Det spørgsmål presser sig på. Kommunerne vil snart gerne vide, hvad de skal planlægge efter, fastslår KL-udvalgsformand.
  KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen sender på Børn & Unge Topmødet i Aalborg et signal til regeringen: Pas på, når I frisætter skolerne.

  KL advarer regeringen mod blind frisætning af skolerne

  SVM-regeringen går galt i byen, hvis den kobler kommunerne meget af for at give de enkelte skoler fri, mener KL. 'Hvis vi blindt sætter fri og privatiserer og ikke prioriterer det lokale samarbejde, vil vi forstærke fællesskabskrisen,' lyder det fra KL-udvalgsformand på topmøde.
  Børnene går gladere i skole i Esbjerg efter det første år med frihed på skoleområdet.

  Frihedsforsøg på skoleområdet ser ud til at give gevinst

  Eleverne trives bedre og er gladere for at gå i skole. Det er ifølge evaluering nogle af gevinsterne ved frikommuneforsøget på skoleområdet i Esbjerg Kommune.
  Karina Sørensen fra Jobcenter Viborg er skuffede over, at de erfaringer som man gjorde i Viborg under det tidligere frikommuneforsøg ikke siden er blevet brugt. Hun har et godt råd til de fire kommuner, som fra årsskiftet bliver en del af det næste frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

  Karina Sørensen var med i frikommuneforsøg: ‘Det virkede lidt som en narresut’

  Som beskæftigelsesfaglig medarbejder var Karina Sørensen en del af det første frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet. Det skuffer hende, at de gode erfaringer siden er blevet glemt. Hun har et godt råd til de fire kommuner, som fra årsskiftet sættes fri i det næste frikommuneforsøg.
  Viborg Kommune har siden årsskiftet været udpeget som frikommune indenfor ældreområdet, og det har kastet gode initiativer af sig.

  Nye forbedringer på vej til frikommunes ældreområde

  Som udpeget frikommune har forandringens vinde blæst hen over sundheds- og omsorgsområdet i Viborg Kommune. Målet er at udvikle det gode ældreliv. Nye ideer afprøves i 100 dage som 'prøvehandlinger', og herefter afgøres det, om forsøget skal føres ud i livet.
  Kommunalbestyrelserne er meget opsatte på at sætte deres skoler fri. Over halvdelen af ansøgninger om frikommuneforsøg gælder skoleområdet.

  Her er kommunernes favoritter til frikommuneforsøg

  Kommunerne har afgivet ønsker om, hvor de gerne vil køre frikommuneforsøg. Især skoleområdet er populært, viser det sig. Se her hvordan kommunernes ønsker fordeler sig.
  Viborg Kommune er klar med en ny række prøvehandlinger på ældreområdet, der bl.a. skal se på, om arbejdsgangene kan forenkles.

  Ældreområdet i frikommune klar til nye forsøg

  Viborg Kommune er klar med et nyt katalog af forsøg som frikommune på ældreområdet. Der skal blandt andet eksperimenteres med 'gåvenner' i samarbejde med frivillige og selvstyrende teams.
  (Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fremlagde fredag formiddag regeringens forslag til rammer for fire frikommuneforsøg til møde med forligspartier bag LAB-loven.

  Her er regeringens forslag til frikommuneforsøg i fire kommuner

  Fritagelse for en en række proceskrav. Suspension af rettigheder for arbejdsløse. De fire frikommuner slipper også for truslen om skærpet tilsyn. Rådighedspligt og sanktionsregler fastholdes. Se regeringens forslag til frisættelse og begrænsninger i de treårige forsøg.
  Hillerød er blandt de fire kommuner, som Beskæftigelsesministeriet har valgt til frikommune på beskæftigelsesområdet.

  Fire kommuner udpeget som frikommuner på beskæftigelsesområdet

  Regeringen har udvalgt kommunerne Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa som frikommuner på beskæftigelsesområdet. De såkaldte velfærdskommuner skal i videst mulige omfang sættes fri af statslig regulering. Nu begynder en ny hverdag for de ansatte i jobcentret, fortæller udvalgsformand.