FOLA (Forældrenes Landsorganisation)

    FOLA (Forældrenes Landsorganisation)

    70 kommuner havde merudgifter til minimumsnormeringer i 2020

    Ud af den samlede tilskudspulje fra staten til minimumsnormeringer i 2020 på 500 millioner kroner, har kommunerne ifølge egne regnskaber haft udgifter for i alt 608 millioner kroner. Se alle kommuners pengeforbrug på minimumsnormeringer her.