Finanslov

  Finanslov

  Forurenet vandløb kommer til at spille en stor rolle i de kommende finanslovsforhandlinger, da både SF og R har det som hovedprioritet i deres egne udspil.

  Her er de forslag til finansloven, som påvirker kommunerne

  Støttepartierne har hovedfokus på klima, drikkevand og folkeskole til årets finanslov. Kommunerne kan derfor ikke forvente at få dækket hele deres behov på ældre- og handicapområdet.
  Der er færre idrætsfaciliteter pr. indbygger i Københavns og Frederiksberg Kommuner sammenlignet med resten af landet. Det skal finansloven for 2022 ændre på.

  Fra hovedstaden til Thy: Finanslovsforslaget i kulturens tegn

  I regeringens finanslovsudspil er der sat midler af til at udbygge idrætsfaciliteter - særligt i hovedstadsområdet, der har landets laveste andel af anlæg. Men andre initiativer er for hele landet.
  Finansminister Nikolai Wammen (S) modtager den fysiske udgave af finansloven udenfor Finansministeriet tidligere i dag.

  Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

  Der bliver 1,2 milliarder kroner at forhandle med Folketingets partier om i regeringens finanslovsudspil.
  Handicaporganisationerne var rasende over økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Derfor satte de deres lid til finansloven, men intet tyder nu på, at den kommer til at indeholde et nævneværdigt løft af handicapområdet.

  Handicappede glemt på finansloven

  I regeringens finanslovsudspil er der ikke afsat penge til udgiftsvæksten på handicapområdet. Kombineret med meldingerne fra sommergruppemøderne tyder alt på, at handicapområdet glemmes i finansloven.
  Formand Ask Løvbjerg Abildgaard og næstformand Diana Stentoft fra Dansk Blindesamfund skriver om, at hjælpen til handicappede er et 'postnummerlotteri'.

  Inden demonstrationer: Økonomiaftale blev en ‘mavepuster’

  Med økonomiaftalen svigter KL og regeringen de handicappede, mener flere organisationer. To af dem tordner mod aftalen inden demonstrationer i morgen. Et helt byråd er også utilfreds.
  Nu åbner indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek den samlede ansøgningspulje på i alt 135 mio. kr. til kommunale borgerrådgivere.

  Ny pulje skal sikre kommunale borgerrådgivere over hele landet

  Nu åbner en samlet ansøgningspulje på i alt 135 mio. kr. til kommunale borgerrådgivere, som regeringen sammen med en række støttepartier blev enige om at afsætte midler til med aftalen om finansloven for 2021.
  Regeringen og de røde støttepartier har de seneste uger delt julegaver ud til danskerne for et tocifret milliardbeløb. Men det store offentlige forbrug kan ikke vare ved, og alt tyder på, at livremmen må spændes ind allerede i 2021.

  Analyse: Festen i rød blok kan ende brat næste år

  Tallene viser, at det snart er slut med store løft af velfærden uden betydelige skattestigninger. Råderummet er presset, og allerede i 2021 kan festen for regeringen og dens parlamentariske grundlag være slut. Læs om baggrunden i denne analyse.

  Fremrykning af minimumsnormeringer giver nye udfordringer for kommunerne

  Fremrykning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne giver problemer for kommunerne. Nogle kommuner skal hurtigt finde ekstra penge til området, og mange kommuner ved ikke, hvor de skal skaffe de ekstra pædagoger.
  Læs her om de enkelte punkter i den finanslov, som søndag blev aftalt mellem regeringen, dens støttepartier og Alternativet.

  Fakta: Hovedpunkter i aftalen om finansloven

  Aftale om finansloven afsætter blandt andet flere penge til boligjobordning, DR og oprensning af giftgrunde.
  Enhedslistens Pernille Skipper fremhæver flere ansatte i ældreplejen, som et vigtigt punkt for Enhedslisten i den kommende finanslovsaftale. Konkret afsættes der penge til 1000 ekstra ansatte i ældreplejen.

  1.000 flere ansatte og mere uddannelse i ældreplejen

  Efter afsløringer af meget kritisable forhold i ældreplejen skal der nu ansættes 1.000 ekstra i ældreplejen og satses mere på uddannelse for at højne fagligheden.
  Regeringen og dens støttepartier afsætter flere penge til voksne i daginstitutionerne. Det betyder, at minimumsnormeringerne kan indføres hurtigere. Det sker dog ikke på institutionsniveau, men på kommuneniveau. Det betyder, at man ikke kan være sikker på, at minimumsnormeringerne er opfyldt i den enkelte daginstitution.

  Minimumsnormeringer i daginstitutioner rykkes ét år frem

  Regeringen og dens støttepartier er enige om at afsætte ekstra 200 millioner kroner til flere voksne i børnehaver og vuggestuer næste år. 'Det er en historisk aftale, som indeholder minimumsnormeringer ved lov', siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.