Faglig ledelse

  Fra top til bund: Mindre administration og mere faglig ledelse

  Flere kommuner tester i disse år, hvordan ledelseskæden kan hænge bedre sammen, fordi det har så stor betydning for, hvordan kerneopgaven løses. Især efterlyser faglige ledere støtte og større fokus på resultater fra topledelsen, viser en undersøgelse fra Væksthus for Ledelse.

  Corona har trænet vores pragmatiske ledermuskel og sat faglig ledelse i centrum

  Det er en meningsfuld mission at sætte kerneopgaven og faglig kvalitet i centrum for det, vi som offentlige ledere skal beskæftige os med – fordi ledelse er ikke noget uden formål og kontekst. Men hvor er det nye i debatten om faglig ledelse, der skal slå igennem i fremtidens lederuddannelser? Coronakrisen har på flere måder vist os vej.
  Det er bekymrende og meget alvorligt, at medlemsflugten fra den traditionelle fagbevægelse kan være større end hidtil antaget. Det mener Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. (Arkiv)

  Kun hver anden lønmodtager er i en traditionel fagbevægelse

  Det vækker bekymring om dansk models fremtid, at medlemsflugt fra fagbevægelser kan være større end frygtet.
  Plejepersonale med corona-symptomer eller med coronasmittede i familien opfordres ifølge FOA i flere tilfælde til at møde på job. (Personerne på fotoet har ikke relation til artiklen).

  FOA: Chefer beder plejepersonale med symptomer om at gå på job

  Et par gange om ugen hører fagforbundet FOA fra blandt andre sosu'er, der opfordres til at bryde corona-retningslinjer. Virolog er rystet.
  Claus Stensgaard Jensen er indstillet til at blive fyret som koncerndirektør på Bornholm. Han har valgt at kæmpe sin sag i offentligheden.

  Koncerndirektør fritaget for tjeneste

  Koncerndirektør i Bornholms Regionskommune er blevet fritaget for tjeneste. Han mener selv, at han er på vej ud for 'at have passet mit arbejde.' Han er tidligere i sin karriere blevet fritstillet.

  Kortere vej til lederen gavner både borgere og medarbejdere

  Ledelsesugen 2020: I Viborg Kommune oplever ledere og medarbejdere på omsorgsområdet, at det har løftet kvaliteten i omsorgen for borgeren og skabt bedre trivsel hos de ansatte, at den faglige ledelse er kommet tættere på driften i hverdagen. Det er den, fordi man har ansat 16 nye ledere og dermed mere end halveret ledelsesspændet.

  Ledere skal kende det område, de leder

  Ledelsesugen 2020: God, faglig ledelse er altafgørende for, at den offentlige sektor lykkes med sine strategier og indsatser. Og for at borgerne har tillid til det, vi laver. Det er en uskik at sætte ledere i spidsen for et fagligt område, de ikke ved noget om – det er skandalen i SKAT et rigtig godt eksempel på.

  Pædagoger har brug for faglig ledelse, hvis de skal støtte, at børn bliver til noget og nogen

  Ledelsesugen 2020: Vi ansætter pædagoger og lærere til at gøre børn til ’nogen’ og til ’noget’. Det kræver faglig indsigt og kompetencer at lykkes – men det kræver også faglig ledelse, som støtter op om den daglige praksis. Og her halter rum og vilkår for lederne.
  Sygeplejersker ligger helt i top, når danskerne bliver bedt om at vurdere forskellige faggruppers troværdighed.

  Fakta: Kæmpe tillid til sundhedspersonale

  Jordemødre og sygeplejersker ligger helt i top, når det gælder troværdighed, viser ny undersøgelse. Politikere og bilforhandlere ligger i bund.
  En nærhedsreform kan flytte mere selvstyre ud til lokalområderne. En ny rapport fra VIVE peger på, at det kan føre til bedre offentlig service.

  VIVE: Øget lokal autonomi kan skabe bedre velfærd

  Tillid til medarbejderne og lokalt selvstyre kan give bedre offentlig service. Det fremgår af en ny rapport fra VIVE, som er udarbejdet for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Rapporten indgår i arbejdet med en nærhedsreform.
  "Lad være med at belemre politikerne med besvarelse af spørgsmål fra andre myndigheder. Det kunne jo resultere i udmeldinger, der ikke flugter med forvaltningens planer og prioriteringer." Det er et af 10 ironisk mente råd, som byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) fra Randers Kommune giver.

  Forvaltningens 10 tricks til værn mod enfoldige politikere

  KOMMENTAR: 'Glem sagen. Lad være med at belemre politikerne med besvarelse af spørgsmål fra andre myndigheder. Sørg for at servere godt med mad og drikke - så bliver politikerne medgørlige.' Det er 3 af 10 ironisk mente råd, som byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) fra Randers her giver embedsmænd i kommunerne.
  Helle Linnet er en kendt skikkelse i den kommunale verden, hvor hun har været chef og direktør i 29 år.

  Direktør og formand for socialcheferne stopper

  Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Helle Linnet, som også er formand for Socialchefforeningen, stopper med udgangen af oktober efter 29 år som chef og direktør. 'Det er en af kommunesektorens stærkeste socialfaglige personligheder, som takker af,' siger kommunaldirektør.