Esbjerg Kommune

  Se din kommune: Lille stigning i andelen af udsatte børn og unge

  Andelen af udsatte børn og unge er steget de seneste fem år. Det er særligt børn og unge i forebyggende foranstaltninger, der driver udviklingen. Til gengæld iværksættes der færre anbringelser. Se din kommune her.
  Her ses nu fire tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti. Øverst til venstre byrådsmedlem Olfert Krog, øverst til højre rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune, Kristoffer Hjort Storm, nederst til venstre nu afgået formand for DF lokalforening i Faxe Kommune Fritz Christensen, nederst til højre nu afgående næstformand i DF lokalforening i Faxe Kommune Erik Tysbjerg Schiøtt.

  Flere DF’ere forlader skuden

  Det ser ikke godt ud for Dansk Folkeparti i det kommunale bagland. Intern uro får fortsat flere steder i landet lokalpolitikere til at forlade partiet, og flere begrunder det med utilfredshed i de lokale partiforeninger og med topledelsen på Christiansborg.
  I Nørreskoven i Esbjerg har træerne vokset sig store. Det håber kommunen også, at en ny plant-selv-skov vil gøre fremadrettet.

  Stor interesse for kommunes første gør-det-selv-skov

  Siden Esbjerg Kommune frigav et større område, hvor borgerne kunne komme og plante deres egne træer, er en ny skov så småt ved at skyde op med både borgeres og kommunens hjælp.
  Politikerne Ulla Koman-Mejer (t.v.) fra Esbjerg og Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk oplever frihed på skoleområdet som en succes.

  Politikere i frikommuner: Alle landets skoler bør sættes fri

  Politikerne i Esbjerg og Holbæk er efter næsten et år med frikommuneforsøg på folkeskolerne begejstrede. Meldingen fra politikere lyder samstemmende: Der er skabt større gejst og engagement hos lærere og ledere. Og nogle politikere mener, at alle kommuner bør få mulighed for skolefrihed.
  Nu vil også Esbjerg Kommune blive bedre til at genbruge møbler andre steder i kommunen.

  Endnu en kommune etablerer bytteportal for brugte møbler

  Esbjerg Kommune går med den nye møbelstrategi forrest i kampen for miljøet. Strategien skal sikre, at kommunens gamle møbler genbruges og nye møbler fortrinsvis skal være genbrugsmøbler eller lavet af genanvendeligt materiale.
  Et forslag om at indføre spærretid for politikeres besøg på kommunale institutioner er lige blevet behandlet af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget.

  Fornyet debat om spærretid for politikerbesøg før valg

  Skal kandidater til byråd og Folketinget have forbud mod at besøge kommunale institutioner lige før et valg, så ansatte ikke risikerer at blive misbrugt politisk? Ja, mener forvaltningen i Esbjerg Kommune og rejser ny debat om spærretid.
  Måske en campingplads som denne kunne være en løsning for psykisk syge misbrugere.

  Varmestueleder: Tænk anderledes, når du hjælper udsatte borgere

  Efter afsløringen af farlige arbejdsforhold i Esbjerg blander lokal varmestueleder fra Kirkens Korshær sig i debatten. Vi skal gribe udsatte borgere helt anderledes an.
  Borgere, der ikke kunne få bisidder med til onlinemøder under coronanedlukningen i Esbjerg, får nu mulighed for at få genbehandlet deres sag,

  Borgere kan få sager uden bisidder taget om

  17 borgere kan få genoptaget deres sager i Esbjerg Kommune med en bisidder hos rehabiliteringsteamet under Jobcenter Esbjerg. Det sker, efter at Ankestyrelsen har vurderet, at det var i strid med reglerne.
  Esbjerg by skal fremover fokusere på oplevelser og kultur, baseret på Esbjergs DNA som havneby og udvikling som bæredygtig by, hvilket skal øge attraktiviteten i forhold til regionen, turister og arbejdskraft indenfor de nærmeste år.

  Fremtidens Esbjerg skal fokusere på oplevelser og kultur

  Knapt et års intensivt brandingarbejde med analyser, interviews, workshops og massiv borgerinddragelse er nu mundet ud i, at der er fundet en ny retning for Esbjerg. I udviklingen er der sat fokus på oplevelser og kultur som løftestang til at fremme og formidle Esbjergs DNA.
  Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune, er begejstret over en mulighed for at udvide frikommuneforsøget til andre velfærdsområder end folkeskolen.

  Borgmestre: Ja, tak til at blive sat fri, men…

  Uanset partifarve glæder borgmestrene sig til, at deres kommuner kan blive sat fri. De er mest nervøse for, om man i Folketinget kan blive enige om en aftale.
  'En fantastisk nyhed' siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) om, at pædagoguddannelsen nu er på vej til Holbæk.

  Syv byer i provinsen får nye uddannelser

  Bliv pædagog i Holbæk, bioanalytiker i Hjørring eller ergoterapeut i Haderslev. Syv nye uddannelser uden for større byer er netop blevet godkendt. Det er et vigtigt skridt væk fra centralisering, mener minister.
  Flere danske kommuner holder fast i deres kinesiske venskabsbyer trods problemer med menneskerettighederne i Kina.

  Danske kommuner holder fast i kinesiske venskabsbyer

  Flere danske byer fastholder venskabsforhold til kinesiske byer på grund af erhvervsmuligheder.

  INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

  Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

  Har du allerede abonnement, log ind her:

  Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: