Esbjerg Kommune

  Forældre til fysisk eller psykisk handicappede børn klager i stor stil over den hjælp, de kan få fra Esbjerg Kommune.

  Kommunal familierådgivning beklager fordobling i klagesager

  Forældre med handicappede børn lægger større pres på kommunerne. I Esbjerg Kommune beklager direktør, at der er sket en fordobling i antallet af klagesager over familierådgivningen på blot to år.
  I frustration over manglen på medarbejdere i ældreplejen er kommuner begyndt at tænke ikke bare over kommunegrænsen, men også over landegrænsen i jagten på flere sosu'er.

  Kommuner jagter sosu’er i udlandet

  Mens behovet stiger og stiger for uddannet plejepersonale i ældresektoren, er flere kommuner begyndt at kigge ud over landets grænser for at finde fremtidige medarbejdere. I Lolland Kommune kigger man så langt som til Syd- og Østeuropa, og her i valgkampen er der politisk lydhørhed.
  En klimaapp i Esbjerg skal bygge bro mellem borgere og kommune. Men det kniber med at få borgerne til at downloade den.

  App-investering til borgerne har ringe tilslutning

  En app i smartphonen skal varsle borgerne i Esbjerg Kommune om eksempelvis stor risiko for oversvømmelse. Men kun ganske få esbjerggenserne har downloadet den kommunale app. Kommunen fastholder appen trods den ringe borgerinteresse og kalder den en 'langtidsinvestering'.
  Tennis er blandt de aktiviteter, som eleverne på Fourfeldtskolen Bohr, Spangsbjergsskolen Cosmos og Ansgarskolen Vadehav kan prøve kræfter med i mødet med foreningerne op til efterårsferien.

  Idrætsforeninger flytter ind i folkeskolen

  I Esbjerg skal et nyt samarbejde mellem skoler og foreninger styrke glæden ved idræt og bygge bro til foreningslivet.
  Byrådspolitikerne i Esbjerg Kommune var igennem en følelsesladet debat mandag aften, da sparekniven blev svunget over social indsats over for unge..

  Tung beslutning gav følelsesladet debat i byråd

  Esbjerg Kommune skal som alle andre kommuner spare i forhold til regeringens målsætning om delvist at finansiere Arne-pensionen ved kommunale besparelser på den unge-rettede beskæftigelsesindsats. Byrådet har nu valgt at lukke et populært socialtilbud til unge, og det vakte stærke følelser under debatten.
  Kun tre af Esbjerg Kommunens næsten 2000 gader er opkaldt efter kvinder. Det er i stedet blandt andre mænd, hvoraf flere eksempelvis har stået for hekseafbrænding, der hyldes i form af at have fået et vejnavn. Det skriver JydskeVestkysten.

  Kommune gør status: Kvinder er blevet overset i voldsom grad, når veje er blevet navngivet

  Bevidstheden om få kvinder på vejskilte breder sig. Denne gang i Esbjerg Kommune. Her har man netop opgjort, hvor få af kommunens veje,- pladser og statuenavne, der reelt set hylder berømte kvinder. Ud af en liste på knap 2000 personligheder, der har gjort sig historisk bemærket, er kun to kvinder kommet på vejskilte.
  Et flertal i byrådet i Viborg Kommune sætter nu en undersøgelse i gang, der skal se på den service, som kommunens egen erhvervsservice tilbyder til kommunens virksomheder.

  Byråd vil sætte dyr undersøgelse i gang trods udsigt til fyringer i administrationen

  Byrådspolitikerne i Viborg Kommune er bekymret over et tilsyneladende dårligt forhold til kommunens virksomheder. Derfor sætter byrådet nu penge af til et serviceeftersyn af erhvervsservice. En rød klud i ansigtet på fyringstruede medarbejdere, siger modstanderne.
  I Ishøj Kommune har man valgt at sænke grænsen for, hvornår et borgerforslag bliver sendt videre til behandling i byrådet. Tiltaget skyldes, at ingen forslag fik stemmer nok.

  Byråd gør det halvt så svært at få borgerforslag til behandling

  Det antal stemmer et borgerforslag skal have for at blive behandlet i byrådet, har Ishøj Byråd valgt at halvere. I løbet af et halvt år kom ingen borgerforslag til behandling, så man havde ikke ramt den rette balance.
  Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

  Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
  Der er god økonomisk fornuft i at prioritere fysisk aktivitet blandt ældre, fordi en såkaldt 'sund aldring', hvor man holder sig i form kan spare samfundet for milliarder.

  Første kommune får idrætscertificeret alle plejecentre

  Esbjerg Kommune har som den første kommune i Danmark fået papirer på, at alle 16 plejehjem i kommunen er certificerede senioridrætscentre. I praksis betyder det, at hverdagen på kommunens plejehjem fremover i særlig grad vil have fokus på idræt, fællesskab og frivillighed.
  Bormestrene er - øverst fra venstre - Peter Rahbæk Juel (S), øverst til højre Jesper Frost Rasmussen (V), nederst til venstre Morten Andersen (V) og nederst til højre Erik Lauritzen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Syddanmark tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Syddanmark med borgmestrene fra Sønderborg og Nordfyns Kommune. Sønderborgs borgmester fortæller, at han bevidst styrer uden om KL-formandsposter.
  En fire-årig pige spiste en småkage i en børnehave i Esbjerg. Det har nu udløst en større debat om 'nulsukker-politikker' og kommuners rolle heri.

  Skal byråd blande sig i børnehavers sukkerpolitik?

  En småkage i en børnehave i Esbjerg har udløst fornyet debat om, hvordan kostpolitikken skal se ud i vuggestuer og børnehaver. Og om byråd og forvaltninger skal blande sig i det.