Energi

  KL og DANVA kommer nu med et konkret løsningsforslag til at forebygge oversvømmelser.

  KL fremlægger plan for at bremse oversvømmelser

  KL fremlægger sammen med organisationen DANVA en stribe forslag til at kunne håndtere fremtidens oversvømmelser efter ekstrem regn. Tålmodigheden med regeringen er sat på prøve.
  Ifølge KL blev der i hele 2019 ikke etableret et eneste solcelleanlæg i kommunerne. Ny delaftale betyder, at det fremover bliver nemmere og billigere for kommunerne at etablere anlæggene. (Arkiv)

  Kommune slukkede grøn strøm: Nu ændres reglerne

  Flere kommuner har sukket efter at gøre det nemt at opsætte solcelleanlæg på kommunale bygninger. Deres grønne bønner er blevet hørt i Folketinget, så til foråret ændres bøvlede bureaukratiske regler.
  Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), ser gode muligheder for, at nogle af de tabte arbejdspladser inden for olie- og gasområdet vil kunne opvejes af nye arbejdspladser inden for montering og servicering af havvindmøller. (Arkivfoto).

  Offshorehovedstad vil være grøn energimetropol, når der lukkes for olien

  Esbjerg-borgmester kalder stop for olieudvinding i Nordsøen vemodigt, men ser nye muligheder for Esbjerg og de 9.000 ansatte i industrien.
  Danske kommuner tripper for at gøre en indsats mod klimaforandringerne, som blandt andet betyder lokale oversvømmelser. (Arkivfoto)

  Kommunerne står i kø for at blive klimafrontløbere

  Pilotprojekt med 20 kommuner som klimaspydspidser vokser nu med yderligere 46 kommuner landet over.
  Driftige selskaber er i gang med at etablere store solcelleparker på samlebånd i det danske landskab. (Arkiv)

  Ny landsforening vil bremse dansk solcelleboom

  Prisfald har sat skub i etableringen af store solcelleparker overalt i landet, men lokale borgere har i en række kommuner følt sig kørt over af store selskaber og vil bremse udviklingen: 'Kommunerne bliver bearbejdet,' lyder kritikken.
  Der er afsat "urealistisk" få penge til at værne kommunekasserne ved store tab i forbindelse med nedlukning af forbrændingsværker.

  ‘Urealistisk’ lav kompensation til kommunerne for at lukke forbrændingsanlæg

  Med den nye politiske aftale om håndtering af affald er der blevet afsat 200 mio. kr. til at kompensere kommunerne for deres tab ved nedlukning af forbrændingsanlæg. Beløbet er 'ikke realistisk', siger KL's næstformand, Martin Damm.
  Fremover skal borgerne i alle kommunerne sortere mere i deres affald. (Arkiv)

  Affaldsaftale: Borgerne skal fremover sortere ti typer affald

  Flertal af Folketingets partier er enige om mere sortering og nedlukninger af forbrændingsværker. Kommunerne får seks måneder til at beslutte, hvilke værker der skal lukkes.
  Hvilke forbrændingsanlæg skal nedlægges? Og hvad gør vi med fjernvarmeselskabernes gæld? De spørgsmål mener Dansk Folkeparti, at regeringen skylder gode svar på og forlod bl.a. derfor i går forhandlinger om ny affaldsplan.

  Splid om ‘dødsliste’ for forbrændingsanlæg

  Regeringen skal over for kommunerne turde pege på de fem-seks forbrændingsanlæg, som nok skal nedlægges. Det mener Dansk Folkeparti, der udvandrer fra forhandlinger om håndtering af affald.
  Københavns Kommune er kommet under stort politisk pres efter at have give tilladelse til udledning af urenset kloakvand.

  København udleder store mængder kloakvand i Øresund

  Kommende udledning af spildevand i Øresund har vakt opsigt, men København udleder i forvejen meget spildevand.
  Får regeringen flertal for sit forslag, skal danskerne fremover sortere langt mere skrald end nu. (Arkivfoto)

  Affaldsselskaber spår stor ekstraregning for skraldeudspil

  Regeringens plan om mere affaldssortering koster ti gange så meget som forventet, siger organisation.
  Ifølge vestjysk politiker kan det ende med, at lastbiler skal fragte skrald fra Vestjyllands kommuner til forbrændingsanlægget på Amager ved København. (Arkiv)

  Kommunalpolitikere kritiserer regeringens affaldsstrategi

  Byrådsmedlemmer langer ud efter regeringens nye planer for affald. Der er kritik af for meget bøvl for borgerne og risiko for, at der skal køres affald fra Vestjylland til Amager.
  Luftforureningen er aftagende herhjemme, men koster alligevel 4.200 for tidlige dødsfald og en regning til samfundet på 79 milliarder kroner. Det viser de seneste resultater fra Aarhus Universitets overvågning af luftkvaliteten. (Arkivfoto)

  4.200 danskere dør for tidligt som følge af forurenet luft

  Selv om luften generelt er blevet renere, får cirka 4.200 personer årligt afkortet livet på grund af os og røg.