Det specialiserede socialområde

  Det specialiserede socialområde

  Nye Danmarkskort: Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet blev omgjort

  Omgørelsesprocenten stiger i 2022. På børnehandicapområdet er det næsten halvdelen af sagerne, der omgøres. Der er dog store kommunale forskelle på omgørelsesprocenterne. Se din kommune og de tre nye Danmarkskort her.

  Flere forældre klager over afslag på specialskole

  Der var flere forældre, der klagede til Klagenævnet for Specialundervisning over specialundervisningen i folkeskolen i 2022. Samtidig er sagsbehandlingstiden i nævnet steget en smule. Det viser Ankestyrelsens årsrapport.
  Til et samråd åbnede socialministeren for at se visitationen efter i sømmene.

  Socialminister: Selvfølgelig skal vi se på handicap-visitationen

  'Så ja, selvfølgelig skal vi ind og kigge på visitation.' Sådan sagde socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil til et samråd i socialudvalget, hvor hun betvivlede fagligheden i kommunernes visitationer ved de komplekse borgere.
  Mens borgmestrene entydigt siger, at det vil kræve grundlæggende ændring af økonomiaftale at opfylde de løfter, som social- og boligminister gav på samråd, så kalder ministeren artikel her på NB-Økonomi "ren fantasi".

  Minister: Ren fantasi at udtalelser på samråd gør op med økonomiaftaler

  Mens KL og en stribe borgmestre mener, at social- og boligministers udtalelser på samråd strider mod indgåede økonomiaftaler, så kalder minister det for en fantasi i en kommentar.
  En række borgmestre siger samstemmende til NB-Økonomi, at de løfter socialministeren afgav om bedre service på handicapområdet ikke er i overstemmelse med den gældende økonomiaftale. De efterlyser derfor klarhed om det er social- eller finansminiseren de skal lytte til.

  Borgmestre: Er det socialministeren eller finansministeren vi skal lytte til?

  Socialministerens mål om flere nationale standarder og mindre kommunale forskelle kan slet ikke rummes indenfor den gældende økonomiaftale. Borgmestrene vil nu afvente, om socialministeren har dækning hos finansministeren for løfterne.
  Ministeren mangler at se mere data, før hun kan vurdere, om kommunerne har penge nok.

  Socialminister kan ikke sige om kommunerne mangler penge på socialområdet

  Der er ikke data nok på socialområdet til, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil kan sige, om kommunerne mangler penge til det specialiserede socialområde. Derudover betegner ministeren socialområdet som gammeldags og præget af mistillid.
  "Det er en meget stor udfordring," siger Vickie Kramer, socialchef i Nyborg Kommune.

  Socialchef om nulvækst-forsøg: Vi finkæmmer området for ‘kan-opgaver’

  I Nyborg Kommune har politikerne besluttet, at der skal være en nulvækst på det specialiserede socialområde. Socialchefen i kommunen kalder det en stor udfordring og er i gang med at finkæmme området for såkaldte 'kan-opgaver'.

  Dyre enkeltsager på socialområdet belaster kommuner meget forskelligt

  Nye tal fra KL og Komponent viser, at de meget dyre enkeltsager belaster kommunerne meget forskelligt. Mens nogle kommuner kun har halvt så mange dyre enkeltsager, så har andre det dobbelte. Se tallene fra 47 kommuner her.
  Hos Landsorganisationen for Sociale Tilbud er direktøren bekymret, for den retorik vi har om de mennesker, der ligger bag de såkaldte særligt dyre enkeltsager.

  De meget dyre enkeltsager er som trafikulykker i slowmotion

  'Det er ikke interessant, om det er offentlige eller ikke-offentlige tilbud, der løser de særligt dyre enkeltsager for kommunerne.' Sådan lyder budskabet fra to brancheorganisationer.
  Det er ikke uden risiko, når den nye socialminister taler om en mere gelinde hjælp, når man ikke vil give penge til området.

  Analyse: Ny minister risikerer at komme på kollisionskurs med kommunerne

  Med socialministerens udmelding om at skabe kvalitetsforbedringer på handicapområdet, risikerer hun at komme på kollisionskurs med kommunerne, der gennem en årrække har levet med konsekvenserne af et underprioriteret socialområde.
  "Vi har en spændende opgave foran os i Nyborg. Vi har besluttet i byrådet, at vi vil have nulvækst på det specialiserede socialområde," fortæller byrådsmedlem Suzette Frovin (SF).

  Kommune afprøver ‘vild idé’ om nulvækst på socialområdet

  Stigningen i udgifterne på det specialiserede socialområde skal stoppe, så der bliver nulvækst. Det har man taget en dristig politisk beslutning om i Nyborg Kommune. En beslutning der kan føre til lavere serviceniveau og udløse kritik.

  Trods refusion rammer dyre enkeltsager servicerammen hårdt

  Kommunerne får modsat andre refusionsordninger ikke mere plads på servicerammen, når staten refunderer for dyre enkeltsager på handicapområdet. De stigende udgifter til enkeltsagerne går derfor ud over almenområdet.