Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

"Når de (bostederne, red.) lægger vagtplaner, så har de et ansvar for at tilrettelægge det, så det ikke er farligt for medarbejderne at gå på arbejde," fastslår social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Minister: Medarbejdere på bosteder skal ikke arbejde alene

Ansatte på socialpsykiatriske bosteder skal ikke stå alene med borgere, der kan blive voldelige. Det er udmeldingen fra social- og ældreminister Astrid Krag i kølvandet på et drab i december.
Selvom det specialiserede socialområde har været udsat for et stigende udgiftspres de seneste år, planlægger de fleste kommuner med at spare på området i budgettet for 2021.

Kommunerne underbudgetterer udgifter til handicappede

Kommunernes budgetter følger ikke det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skaber formodentlig pres for at holde udgifterne til handicappede og psykisk syge nede.
Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har anklaget en pædagogpraktikant i sag om dødsfald på bosted. Man vil have praktikanten straffet med bøde for uagtsomt manddrab.

Anklage: Praktikant var skyld i handicappet kvindes død

Studerende i lønnet praktik på bosted var alene om at bade handicappet pige og tjekkede ikke vandtemperatur. Det fremgår af anklageskriftet i sag fra bosted i Vejle.
"Vi skal i dialog med med-udvalget, for der er en kultur, vi skal hjælpe med at få løst, og hvordan kan vi give bistand til at klare det," sagde udvalgsformand Simon Hansen (S) under byrådsmøde torsdag aften ifølge Folketidende.

Byråd vil gøre op med dårlig kultur

Der er åbenbart problemer med kulturen i forvaltningen, når en presset centerchef kan give en ulovlig instruks. Det er byrådet i Guldborgsund nået frem til og beder nu om hjælp udefra.
“Den helt ærlige erkendelse er, at vi ikke har gjort det godt nok. Det er et område (bostederne, red.), som har været underprioriteret i for mange år,” siger social og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Problemer med vold på bosteder er fortsat massive

Der er fortsat massive problemer med vold på bosteder, selvom politikerne efter knivdrab i 2016 lovede at forbedre sikkerheden. Minister Astrid Krag (S) erkender, at 'vi ikke har gjort det godt nok.'
"Det er helt utilstedeligt, at medarbejdere arbejder alene med udadreagerende beboere," siger formanden for FOA, Mona Striib, efter drab på bosted.

FOA efter drab: Utilstedeligt med farligt alenearbejde

Den knivdræbte medarbejder på bosted arbejdede alene. Det rejser kritik fra FOA's formand. Hun siger, at 'kommunernes muligheder for at give de rigtige tilbud til de rigtige borgere ikke er gode nok.'
"Der er behov for, at myndighederne er mere klare i deres udmelding om, hvem der skal prioriteres. Lige nu er der en tendens til, at alle prøver at stille sig forrest," siger formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Handicappede føler sig glemt i vaccineplanen

Der er stor usikkerhed om, hvornår personer med handicap eller sjældne sygdomme kan få en vaccination mod corona, og derfor bør myndighederne melde klarere ud, lyder det fra flere organisationer.
Hver gang en borger får medhold i, at der har været ringe sagsbehandling i en kommune, så går det ud over tilliden til systemet. Det gav formanden for KL's socialudvalg, borgmester Ulrik Wilbek, udtryk for i november.

Borgerforslag: Tag handicapområdet fra kommunerne

Flere end 50.000 borgere opfordrer til at tage handicapområdet væk fra kommunerne, og deres forslag skal op i Folketinget i det nye år. KL arbejder på at sikre bedre borgerinddragelse på det specialiserede socialområde.