Corona-effekt? Flere end nogensinde før flytter fra København

Historisk mange flytter fra København, mens både Odense, Aarhus og Aalborg oplever en øget tilflytning under coronapandemien. Se her, hvordan corona har påvirket nettotilflytningen i alle kommuner.

Prognose: Seks kommuner står til at indtræde i kriteriet om faldende folketal

Nye folketal flytter rundt på fordeling af tilskud for i alt 1,5 milliarder kroner. Se prognosen for alle kommuners tilskud i 2022 ifølge kriteriet for faldende folketal.

10.000 flere danskere det seneste år – sådan fordeler de sig

Det seneste år er der kommet knapt 10.000 flere danskere. Det ses i overvejende grad i de store byer, men få yderkommuner har også haft stigende indbyggertal. Se udviklingen i folketallet for alle landets kommuner her.
Antallet af dødsfald blandt ældre har været usædvanligt lavt under covid-19- krisen, og det skaber historisk usikkerhed om befolkningsfremskrivningen, som udkommer 5. maj 2021.

Historisk stor usikkerhed om antal ældre påvirker kommunale budgetter

Lav dødelighed blandt ældre under covid-19 skaber historisk stor usikkerhed om ny befolkningsfremskrivning, som er afgørende både for økonomiaftale og de enkelte kommuners budgetter.

Tre ud af fire kommuner står til udligningstab fra stigende ældrebyrde

Tre ud af fire kommuner kan komme til at tabe udligningskroner i takt med at der bliver flere ældre. Især en række nordsjællandske kommuner kan opleve store tab.
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver i et Folketingssvar, at det vil koste 8,5 milliarder kroner at forlænge lønkompensation til nytår. (Arkivfoto).

Minister: Postnummer skal ikke være afgørende for livskvaliteten

Ubalancen mellem kommunerne i Danmark er alt for stor, mener erhvervsministeren: 'Vi klumper os sammen, både borgere, virksomheder, uddannelser, beskæftigelse og vækst, i de større byer. Det skal stoppe.'
Flere landkommuner døjer med, at der bliver færre og færre mennesker i kommunen. En bekymring som borgmesteren i Assens Søren Steen Andersen (V) også har.

Få borgmesters forklaring på dalende indbyggertal

Tre faktorer spiller især ind, når indbyggertallet daler i en kommune. Det fortæller borgmesteren i Assens, som lider under, at der bliver færre og færre borgere. Ny strategi skal vende tilbagegang til fremgang i kommunen.
Med efteråret kommer også hårdt vejr, og det bekymrer Jammebugt Kommunes borgmester, der efterlyser en national helhedsplan. (Arkiv)

Eksperter efterlyser helhedsplan for kommunernes kystsikring

Kommunalpolitikere og eksperter efterlyser en samlet helhedsplan for kystsikring. Kommunerne har ikke den viden, der skal til for en effektiv sikring, lyder det fra vestjysk borgmester.

Mange kommuner får markant flere ældre end børn – se udviklingen i din kommune

Antallet af 65+årige stiger drastisk i forhold til antallet af børn og unge, når man kigger frem mod 2040. Se her i hvilke kommuner udviklingen er mest markant.
Henrik Rønnow (S), formand for udvalget for børn og familier i Haderslev Kommune, vil gerne lade lokale bestyrelser i institutioner og skoler selv komme med bud på, hvad man kan gøre for at ruste sig til faldende børnetal. (Arkiv)

Byråd: Landskoler må selv komme med løsninger

De næste år falder antallet af nye skolebørn markant i Haderslev. Politikerne i kommunen vil nu lade skoler og daginstitutioner selv komme med løsningsforslag til, hvordan de kan håndtere faldet.
Rådmand Søren Windell (K) i Odense Kommune tror ikke, at kommunen alene kan løfte behovet for flere ældreboliger de kommende år. (Arkiv)

Rådmand efterlyser, at private investerer i byggeri af plejeboliger

Odense Kommune kan meget vel komme til at mangle flere hundrede plejeboliger de kommende ti år. Det får rådmand til at håbe på, at flere private virksomheder vil investere i byggeri af plejeboliger.

Kriteriet om faldende folketal giver tab på 270 millioner kroner

Kriteriet om faldende folketal er blevet omlagt med den nye udligningsreform. Selvom det skulle give et mere stabilt system, flyttes der stadig mange millioner for de påvirkede kommuner.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger