Danmarks Lærerforening

  Danmarks Lærerforening

  "Der må ikke være tvivl om, at økonomien er der til, at vi kan lave de rigtige løsninger og ikke bare de billigste løsninger," siger lærernes formand Gordon Ørskov Madsen i kritik af ny politisk aftale om skoletilbud til flygtningebørn.

  Lærerne frygter at kommunerne giver flygtningebørn discounttilbud

  Ny politisk aftale om dag- og skoletilbud til ukrainske flygtningebørn giver for stor usikkerhed for kommunerne om økonomien. Det kan føre til, at kommunerne vælger de billigste frem for de bedste tilbud til børnene fra Ukraine, lyder det fra foreninger for lærere og skoleledere.
  Ifølge BUPL kan det ikke passe, at pædagoger skal modregnes, hvis de giver et ekstra nap med at hjælpe ukrainske flygtningebørn som dem her.

  Pensionerede risikerer modregning for at undervise ukrainere

  Lærere og pædagoger risikerer at blive 'straffet' økonomisk for at arbejde ekstra flygtninge. Men de skal ikke modregnes i pension, når de hjælper med ukrainere, mener BUPL og lærerforening.
  Det bliver en meget stor mundfuld at håndtere de mange flygtningebørn fra Ukraine, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (S) fra Furesø Kommune.

  Borgmestre: Lærermanglen gør flygtningeopgave sværere

  Manglen på lærere gør det sværere for kommunerne at etablere modtageklasser for de mange flygtningebørn fra Ukraine. Modtageklasserne kan 'gøre kommunen presset på skoleområdet', advarer borgmester.
  Ifølge børne- og undervisningsministeren er folkeskoleloven ikke tilpasset en pandemisituation. Derfor vil hun ændre regler, så skoler kan droppe erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af sygefravær. Men ifølge lærerne kræver det, at årets afgangsprøver ikke presser de ældste elever yderligere.

  Lærere og skoleledere: Elever bør få afklaring om afgangsprøver

  Det kræver tilpasning af afgangsprøver, når elever går glip af undervisning, mener lærere og skoleledere.
  Mange syge lærere på skolerne betyder, at de raske lærere skal tage sig af op mod tre klasser samtidig, siger formanden for lærerne.

  Lærere om høj coronasmitte: Behov for alternative løsninger

  Danmarks Lærerforening opfordrer til, at myndighederne tager ansvar og finder løsninger på coronaramte skoler.
  Danmarks Lærerforening er uforstående overfor, hvorfor børnehaveklasserne ikke er omfattet af selvtest, når skolerne åbner i dag onsdag.

  Lærerforening er uforstående: 0. klasse bør også selvtestes

  Lærere er bekymrede over, at børnehaveklasserne ikke skal selvtestes. Formand mener, beslutningen skal ændres.
  Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er bekymret for smitteniveauet, og at stamklasser skal sidde sammen, når elever vender tilbage til fysisk undervisning.

  Lærere vil have klasser delt op i to for at undgå smitte

  Skoler med høj smitte skal dele elever mere op, så der er fysisk undervisning hver anden dag, mener formand.
  Pædagogerne vil gerne have lærerne til at hjælpe med at passe børn i nødpasning, men det er en misforståelse at tro, at lærerne har tid til det, siger formand i Danmarks Lærerforening.

  Lærere: Vi har ikke tid til at passe børn under nedlukning

  Lærere og pædagoger skal hjælpes ad, men lærerne skal fokusere på skolegang, siger formand i lærerforening.
  Elever i folkeskoler og privatskoler bliver sendt hjem fra og med 15. december til og med 4. januar, for at begrænse den stigende smitte med coronavirus.

  Lærere: Nødpasning er vigtig for skoleelever

  Danmarks Lærerforening bakker op om hjemsendelse af skoleelever, men understreger vigtigheden af nødpasning.
  Kommunernes Landsforening (KL) har på en konference fremlagt en foreløbig prognose. Den viser, at der nok i de kommende år IKKE bliver mangel på sygeplejersker.

  Om få år: Måske ingen mangel på sygeplejersker

  Sygeplejersker er en stærkt efterspurgt personalegruppe for tiden. Men om få år kan udbuddet af sygeplejersker været betragteligt større end efterspørgslen, viser interessant fremskrivning.
  Danmarks Lærerforening har undersøgt, om de muligheder og frihedsgrader, der blev aftalt i forbindelse med 'Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelse', er blevet anvendt i kommuner og skoler.

  Lærerforeningen: Understøttende undervisning skal ikke tilbage igen

  En ny undersøgelse viser, at 84 procent af alle kommuner gør brug af muligheden for at konvertere den understøttende undervisning (UUV).
  Vold og trusler om vold finder typisk sted om eftermiddagen og i situationer, hvor eleven på den ene eller anden måde kan føle sig presset. Det kan være af faglige krav oven på en lang skoledag. (Arkivfoto)

  Vold mod lærere i skolen sker oftest om eftermiddagen

  45 procent af underviserne i folkeskolen har inden for det seneste år været udsat for vold eller trusler.