Fra 8. februar vil Københavns Kommune fritage forældre, der holder børn hjemme fra dagtilbud, for betaling. (Arkiv)

Kommune vil lade forældre slippe for betaling, hvis de holder børn hjemme

Københavns Kommune vil fritage forældre, der holder deres børn hjemme fra vuggestue, børnehave og skolefritidsordning, for betaling. Dog først fra 8. februar.

Hovedstadskommuner stikker af på de største anlægsområder

På de to største anlægsområder i de kommunale budgetter for 2021, folkeskoler og daginstitutioner, bruger hovedstadskommunerne markant flere penge end resten af landet. Se alle kommuners anlægsudgifter til de to områder her.
Overordnet set er der ikke sket det store med udgifterne til daginstitutioner fra budget 2020 til budget 2021. Der er dog nogen kommuner, som trods flere børn har fundet plads til store besparelser.

Over halvdelen af kommunerne sparer på daginstitutionerne i 2021

54 kommuner har lagt besparelser på daginstitutionerne ind i budgettet for 2021. Det sker til trods for en stigning i antallet af 0-5-årige i langt de fleste kommuner. Se tendensen for din kommune her.

Kommunerne bruger mindre på dagtilbud – men der er stadig store forskelle

Siden 2010 er kommunernes udgifter til dagtilbud per 0-13-årig faldet med 11 procent. Men der er stadig stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner bruger.
En såkaldt lyntest, som egentlig hedder en antigentest, foretages gennem næsen og kan vise et resultat på et kvarter. Den er dog mindre pålidelig end den såkaldte pcr-test, som foregår ved en podning i halsen. (Arkiv)

Lyntestere kører ud i børnehaver og på bosteder

Minister glæder sig over testtilbud til personale i sociale tilbud, der kan have svært ved at holde afstand.
Forældre kræver, at de igen kan aflevere deres børn indenfor, når corona-pandemien er overstået. På den baggrund må Familieudvalg nu droppe plan.

Aflevering og afhentning af børn skaber splid

Forældre vil ikke finde sig i - efter coronapandemien - at skulle aflevere små børn på en parkeringsplads eller andre steder i det fri. Lokalpolitikeres plan om at gøre 'ude-aflevering' permanent ser ud til at falde.
Kommuner og regeringen opfordrer forældre til at holde børnene hjemme fra institutioner og dagplejer. (Arkiv)

Cirka hvert fjerde barn bliver holdt hjemme fra daginstitution

Flere kommuner oplever, at forældre, der har mulighed for det, holder deres børn hjemme fra daginstitutionerne. Rådmand er bekymret for de bekymrede ansatte.
Pædagoger er bekymrede for smitterisikoen, hvis forældrene ikke bærer mundbind ved aflevering. Nogle kommuner kræver det - andre opfordrer til brug. (Arkiv)

Mundbind i børnehaven? Nogle opfordrer – andre kræver

Det er op til de enkelte kommuner selv at afgøre, hvordan forældrene skal aflevere og hente børnene i daginstitutionerne. Diskussionen om brug af mundbind varierer fra opfordring til krav.
Flere kommuner opfordrer forældrene til at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne - hvis det vel at mærke kan lade sig gøre. (Arkiv)

Kommuner: Hold børnene hjemme eller aflever dem med god samvittighed

De nye restriktioner har fået flere kommuner til at opfordre forældre til at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne. Det er en balancegang, for 'forældrene skal ikke have dårlig samvittighed, når de afleverer deres børn,' siger dagtilbudschef.
Regeringen har besluttet at lukke stort set alt ned, herunder at sende de yngste børn i skolerne og SFO’erne hjem. Bupl undrer sig over, at daginstitutionerne fortsat skal holde åbent. (Arkivfoto)

Bekymrede pædagoger opfordrer til nødpasning i julen

Pædagogerne har opbakning fra SF, men børneministeren understreger, at der er brug for pasning hen over julen.
Rådmand Thomas Medom (SF): 'Der er for mange stressede situationer i vores institutioner.'

Rådmand vil hæve forældrebetalingen for at højne kvaliteten

Rådmand: Flere uddannende pædagoger og større forældrebetaling skal sikre det største løft af daginstitutionsområdet i historien.
To måneder længere i vuggestue omringet af voksne. Det er godt for barnets udvikling, mener Odenserådmand, der vil bruge velfærdspenge fra regeringen til formålet. (Arkiv)

Minimumsnormeringer: Sæt alderen for børnehavestart op

Rådmand i Odense vil bruge pengene til minimumsnormeringer i dagtilbud til at lade vuggestuebørnene blive lidt længere: 'Det er afgørende for barnets trivsel'.