Daginstitution

  Pædagogandelen er i frit fald: Det er et svigt, mener ekspert

  Pædagoger er nu i mindretal blandt ansatte i daginstitutionerne. Børn, forældre og personale bliver svigtet, mener lektor Lone Svinth. Det betyder dårligere kvalitet, advarer BUPL’s formand. Se kort over, hvor manglen på pædagoger er størst.
  Antallet af børn med særlige behov i landets daginstitutioner stiger, mens kommunerne lukker pladser på specialinstitutioner.

  Flere børn med særlige behov sendes i almindelig børnehave

  Det er et spørgemål om ressourcer, når kommunerne sender børn med særlige behov i almindelig daginstitution, lyder det fra Vive. I Odense lukker kommunen 12 pladser i specialbørnehave, selvom der kommer flere børn med diagnoser.

  Se kort: Rige kommuner mangler flest uddannede pædagoger

  Rige kommuner er ikke bedre til at tiltrække uddannede pædagoger til daginstitutionerne. Tværtimod ligger de helt i bund blandt kommunerne, når man ser på andelen af uddannet personale.
  Lukkedage i Langeland Kommunes børnehaver og SFO'er er besparelser, som ikke er til at komme udenom, siger udvalgsformand.

  Kommune udvider lukkedagene – familier skal køre 120 kilometer ekstra hver dag

  Der bliver længere til og fra daginstitutioner og SFO'en i Langeland Kommune for forældre, der skal have passet børn i og op til ferieperioder. Udvalgsformand modtager gerne input fra utilfredse forældre.
  Thomas Medom (SF) lovede, at Aarhus Kommune ville leve op til minimumsnormeringerne allerede i 2022 - to år før alle andre kommuner. Det er dog ikke lykkedes.

  Lovede flere pædagoger – men det går den stik modsatte vej

  Rådmanden for børn og unge i Aarhus lovede, at kommunen inden udgangen af 2022 levede op til minimumsnormeringerne. Nye tal viser dog, at kommunen ikke er nået i mål.
  Der er ikke nogen sammenhæng mellem minimumsnormeringer og forældres tilfredshed med daginstitutionerne, viser ny analyse.

  Overraskende: Bedre normeringer og højere udgifter i daginstitutioner øger ikke tilfredsheden

  I ny analyse finder enhed i Indenrigsministeriet ingen sammenhæng mellem hverken normeringer - eller kommunernes udgifter - på dagtilbudsområdet og forældrenes tilfredshed med daginstitutionen.

  Vestjyske forældre er mest tilfredse med daginstitutionerne

  Analyse viser, at tilfredsheden med daginstitutionerne i forhold til rammevilkårene er højst i Vestjylland. Se tallene for din kommune her.
  Manglen på pædagoger kan betyde mere kørsel for forældre i Aarhus Kommune.

  Mangel på pædagoger kan sende forældre på langfart

  Pasningsgarantien er truet i Aarhus Kommune på grund af mangel på pædagoger. Det kan betyde længere kørerture for forældrene, der skal aflevere deres barn i daginstitution.

  Politikere dropper forslag om øget forældrebetaling

  Egentlig var det planen, at energikrisen med stigende priser og medfølgende inflation skulle munde ud i, at forældrebetalingen på daginstitutionerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle sættes op.Såda...
  Jonas Feldbæk Nielsen står i spidsen for Gentofte Kommunes indsats for at skabe tid og rum til fordybelse, mere medbestemmelse og bedre trivsel for pædagoger.

  Særlige roller skaber nye karriereveje for pædagoger

  Bliv evalueringspædagog eller 'medarbejder med udgående funktion'. Gentofte Kommune har etableret to nye funktioner og roller til pædagoger - med succes, siger pædagoger.
  Minimumsnormeringer er luget helt ud af regeringsgrundlaget. I stedet fokuserer regeringen på børn og unges trivsel, som man vil have en kommission til at se på.

  Minimumsnormeringer er ikke nævnt i det nye regeringsgrundlag

  Børneområdet er ikke fremhævet i SVM-regeringens grundlag, og minimumsnormeringer er ikke nævnt med et ord. I stedet har regeringen valgt at sætte fokus på generel trivsel for børn og unge.

  Så meget bruger hver kommune på ikke-borgernær administration

  Kun 500 millioner kroner ud af den samlede vækst i kommunernes administrationsudgifter på 2,5 milliarder kroner siden 2013 skyldes ikke-borgernær administration. Se her, hvordan den post har udviklet sig i den enkelte kommune.