coronakrise

  -

  Foreningerne kan med støtte fra puljen både hjælpe museer og andre i oplevelsesindustrien samtidig med at de skaber fællesskaber for ensomme.

  Foreninger kan støtte den hårdt ramte oplevelsesindustri

  Kulturministeriet har oprettet ’Puljen 1000 Nye fællesskaber’, som giver foreninger mulighed for at søge penge til at skabe fællesskaber og sætte gang i oplevelsesindustrien.
  Håndbold Region Øst og Dansk Idrætsforbund appellerer til regioner og kommuner om at finde alternativ placeringer af test- og vaccinecentre, så der er plads til sportsaktiviteterne.

  Testcentre i kommunerne påvirker lokalt foreningsliv

  Der vil komme pres på idrætsfaciliteterne igen, hvis test- og vaccinecentrene fortsat holder til i kommunernes indendørsfaciliteter. Det mener sportsforbund, som har fået lavet en opgørelse over centrene.
  Herning Kommune har bevilliget penge til at få gang i forenings- og kulturlivet og til blandt andet senioraktiviteter og sommerferieprojekter for skolebørn.

  To millioner kroner til at genstarte kommunens kultur- og fritidsliv

  Byråd har bevilliget økonomisk hjælp til at puste liv i kulturen og fritidsaktiviteterne igen efter coronanedlukningen.
  Corona-nedlukningen har ramt de fleste forsamlingshuse i Kolding kommune, men nu får de hjælp via en nyoprettet hjælpepulje.

  Kommuner hjælper forsamlingshuse via coronapulje

  En række kommuner rundt i landet har besluttet at yde ekstrahjælp til forsamlingshusene, som også har været hårdt ramt på omsætningen under coronakrisen.
  Den nye bevægelsespark har givet fællesskab om fitness og petanque i Havnsø og parken er finansieret med midler fra "Her-bor-vi-puljen".

  Genstart: 50 mio. kr. til danske småbyer

  Det er tid til at genstarte foreningsliv og styrke fællesskaber i hele Danmark efter corona-perioden og Nordea-fondens 'Her bor vi-pulje' genåbner med 50 mio. kr. til foreningerne i de danske småbyer.
  Kulturministeriet har oprettet fem puljer, som skal understøtte f.eks. aktiviteter i vækstlaget og nytænkning af allerede eksisterende projekter til for eksempel udendørs versioner. Arkivfoto: D-A-D i Herning oktober 2020.

  Fem puljer er på vej til kulturen

  Kulturministeriet åbner for ansøgninger til fem puljer på i alt 37,5 mio kr., der skal genstarte kultur- og idrætslivet. Desuden igangsættes en dataindsamling om konsekvenserne af corona for kultur- og idrætslivet.
  Nedlukningen pga. covid-19 har medført bedre digitale arbejdsmuligheder og det har fået især de unge til at overveje at flytte længere væk.

  Hver tiende dansker i hovedstaden overvejer at flytte længere væk

  Kommunerne udenfor hovedstadsområdet kan godt glæde sig, for især de 25-39-årige svarer i ny undersøgelse, at corona og nye digitale arbejdsmuligheder har fået dem til at overveje at flytte længere væk.
  Der var størst fald i besøgstallet på kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer. Her faldt antallet af besøg fra 12,8 mio. i 2019 til 8,2 mio. besøg i 2020, svarende til et fald på 36 pct.

  5,3 mio. færre besøgende på landets museer

  Antallet af besøgende til museernes udstillinger faldt stort i 2020 sammenlignet med 2019. Færrest besøgte kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer, og rent geografisk blev København og Nordsjælland ramt hårdest. Det viser tal fra Danmarks Statistik

  Sønderborg hjælper foreninger til genstart

  Foreningslivet skal i gang igen efter covid-19 pandamien, derfor har Sønderborg Kommune oprettet en ekstraordinær pulje på 400.000 kroner og indgået en samarbejdsaftale med DGI om foreningsudvikling.

  Fakta: 15 mest smittede kommuner er ved København

  Kommuner omkring København topper listen med flest corona-smittede. Se kommunerne med incidenstal over 100 her.
  "Vi er gode til at holde skole, men opgaverne med at styre samtykkeerklæringer, podninger og smitteopsporingen er en kommunal opgave," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

  Skolelederne: Vi vil ikke drive sundhedsklinikker

  Kommunerne skal langt mere på banen blandt børn og unge med test, smitteopsporing og samtykkeerklæringer. Det mener Skolelederforeningen og håber, at opfordringen er fulgt efter påske.
  Sportsfolk i en hal har været et særsyn under corona, for langt de fleste kommunale idrætshaller har været uden mennesker og uden musik i højtalerne. Derfor har det undret en halinspektør, at der er blevet betalt afgift til Copydan i den periode. Arkivfoto.

  Fejl: Idrætshal betalte til Copydan under lukning

  Skal tvangslukkede kommunale idrætshaller betale afgift til Copydan under corona-nedlukningen? Nej, siger Copydan, det er en fejl.