BUPL

  BUPL

  Det vil vare længe, før kommunerne kommer til at mærke det, hvis Socialdemokratiets lønudspil bliver gennemført, skriver NB-Kommunes redaktør.

  Kommentar: S-udspil vil kun i ringe grad afhjælpe manglen på hænder i kommunerne

  Socialdemokratiets valgkamps-udspil om højere løn til efterspurgte personalegrupper kommer ikke til at betyde ret meget i den kommunale virkelighed med tiltagende mangel på sosu'er og pædagoger. Udspillet skal først være fuldt indfaset i 2030, og 'smørelsen' til de eftertragtede grupper bliver sandsynligvis smurt tyndt ud. Det skriver NB-Kommunes redaktør.
  "Vi er meget tilfredse med, at alle de udfordringer for rekruttering til pædagogfaget er afspejlet," siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler, om Socialdemokratiets nye lønudspil.

  FOA og BUPL jubler over S-udspil

  Fagforbundene FOA og BUPL priser i høje toner socialdemokratisk lønudspil. ' Jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet taler om nye, varige milliarder, så man udvider den offentlige lønramme,' siger FOA-formand.
  "Det haster med at gøre noget ved den galopperende mangel på pædagoger, som truer fagligheden i vores daginstitutioner," siger BUPL-formand Elisa Rimpler i forbindelse med regeringens fremlæggelse af 2030-plan.

  BUPL om 2030-plan: Der skal investeres mere i børn og unges trivsel

  Regeringens 2030-plan har gode takter. Men den mangler at tage livtag med den stigende mistrivsel blandt børn og unge, mener fagforbundet BUPL.

  Nye tal: De fleste kommuner er kommet langt med minimumsnormeringer

  Stort set alle kommuner har forbedret normeringerne i daginstitutionerne siden 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fagforbundet BUPL mener dog, at kommunerne langt fra er i mål. Se udviklingen i din kommune her.

  Blå og røde forældre er enige: Minimumsnormeringer skal bestå

  Der er bred enighed blandt forældrene i både rød og blå blok om, at minimumsnormeringerne er kommet for at blive, fremgår det af ny måling foretaget for BUPL.
  BUPL er bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet.

  BUPL advarer mod massive besparelser på børn

  Hos BUPL er man bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet. Fagforbundet er bange for, at penge tiltænkt minimumsnormeringer bruges til at lappe huller i kommunekasserne på andre områder.
  Sygefraværet i Esbjerg Kommune er stigende, og det koster på bundlinjen. Nu vil kommunen have det undersøgt nærmere og vende udviklingen.

  Sygefravær stiger eksplosivt: To grupper skiller sig ud

  I Esbjerg Kommune har man tidligere kunnet bryste sig af at have et af landets laveste sygefravær blandt de ansatte. Men de nyeste tal viser, at ikke færre end 459 ansatte hver eneste arbejdsdag forrige år sygemeldte sig.

  Se hvor mange pædagoger der er på vej på pension i din kommune

  I nogle kommuner er andelen af pædagoger på 60 år og derover høj, og det skaber stor bekymring for personalemangel. Se her andelen af +60-årige pædagoger i din kommune.
  For tre år siden valgte Brøndby Kommune at tilbyde ansatte at merituddanne sig til pædagog. Det giver nu pote.

  Rekruttering: Kommune får 18 nye pædagoger takket være merituddannelse

  Hvordan får man flere pædagoger i en situation, hvor der er stigende mangel på dem? Man tilbyder medhjælpere og assistenter en merituddannelse, lyder et svar i Brøndby Kommune. Her har man lige fået 18 nye pædagoger via merituddannelse.
  Holbæk Kommune har som frikommune på skoleområdet gjort sig flere gode erfaringer. Det kan andre kommuner lære af, når de her snart skal forhandle om, hvordan frisættelse skal se ud i deres kommune. Fra venstre i billedet: Moderator, chefredaktør i A4 Medier, Kristian Madsen, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Majbrit Berlau, borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S), adm. direktør i KL, Kristian Vendelbo og formand for Lederforeningen BUPL, Eva Munck Immertreu.

  Borgmester om frikommuneforsøg: Læg beslutningskraften tilbage til skolen

  Beslutningskraften skal, også efter frikommuneforsøget, forsat blive på den enkelte skole. Det lover Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i en debat om udfordringer og erfaringer i forbindelse med frisættelse på folkeskoleområdet.
  Flere kommuner vil nu måle normeringer helt ned på de enkelte institutioner.

  BUPL: Kommuner siger nej til overfladiske normeringstal

  Flere kommuner vil nu beregne normeringerne i hver enkelt daginstitution. Vigtigt skridt, mener BUPL. Også de nationale opgørelser af normeringer kan fremover blive mere retvisende.
  En række kommuner må genåbne budgetterne, og i nogle tilfælde må børneområdet også holde for.

  Genåbning af budgetter rammer børn i flere kommuner

  En række kommuner må genåbne deres budgetter og spare hundrede af millioner kroner. Flere steder rammer det børn i dagtilbud. Det er en forkert strategi, og kommunerne skal kunne få dispensation til at hæve skatterne, mener BUPL.