"Vores medlemmer er i dag med til at løfte den pædagogiske opgave, og derfor bør det ikke udelukkende være pædagogerne, der tæller med i minimumsnormeringerne," siger Ditte-Marie Post, der er formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Formand: Normeringer bør ikke kun tælle pædagoger

Formand ser gerne, at der bliver taget højde for andre fagligheder end den pædagogiske i opgørelsen over minimumsnormeringerne. Det vil gavne både kvaliteten i dagtilbuddene og andre faggruppers vilkår, mener formanden.
Der er tiltagende mangel på blandt andre pædagoger. Hvis blot nogle af dem vil gå fra deltid til fuldtid, vil meget være vundet ifølge KL og Dansk Arbejdsgiverforening.

Mangel på hænder: Stor forskel på hvor mange der er på deltid i kommunerne

Mens der er mangel på hænder til at tage sig af ældre og børn, så arbejder en meget stor andel af de ansatte på deltid i nogle kommuner. I Lemvig, Tønder samt Ringkøbing-Skjern er det mere end hver tredje, der har deltidsjob, viser ny opgørelse. Se tallene for din kommune her.
I enkelte københavnske institutioner har kun en fjerdedel af personalet en pædagogisk uddannelse.

Hovedstadens uddannede pædagoger er i undertal

Københavns Kommune er ifølge nye tal milevidt fra målet om 66 procent pædagogisk uddannet personale i alle institutioner. I visse institutioner har kun en fjerdedel en relevant uddannelse. Det er bemærkelsesværdigt i forhold til debatten om minimumsnormeringer.
Det varierer fra kommune til kommune, om forældrene skal være med til at betale regningen for de øgede normeringer.

Her slipper forældrene for normerings-regningen

Det er op til de enkelte kommuner, om minimumsnormeringerne skal medfinansieres gennem øget forældrebetaling, eller om taksten skal fastfryses. Se her, hvordan byrådene griber forældrebetaling forskelligt an.

70 kommuner havde merudgifter til minimumsnormeringer i 2020

Ud af den samlede tilskudspulje fra staten til minimumsnormeringer i 2020 på 500 millioner kroner, har kommunerne ifølge egne regnskaber haft udgifter for i alt 608 millioner kroner. Se alle kommuners pengeforbrug på minimumsnormeringer her.
Der skal flere ledere til for at gøre daginstitutioner mere attraktive. Det mener børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Borgmester: Der skal flere ledere til i daginstitutionerne

Borgmester vil bruge 42 mio. kr. på flere ledere i børnehaver og vuggestuer, og klyngemodellen skal modereres. Det sker blandt andet for at kunne tiltrække meget efterspurgte pædagoger.
Der er for stor forskel på den måde, Danmarks Statistik opgør normeringer på, og så virkelighedens verden, mener forældrebevægelse.

Protest mod måden at opgøre normeringer på

Forældrebevægelse forsøger med en kampagne at få sat spotlys på den måde, man opgør normeringer på i daginstitutioner. 'Tal på papir, trøster ikke børn på gulvet,' siger talsperson før protestmarch på søndag.
I Horsens Kommune frygter de private børnepassere at måtte lukke ned p.gr.a. minimumsnormeringerne.

Normeringer: Kommune frygter at private dagplejere må lukke ned

Minimumsnormeringer i dagplejen kan presse private dagplejere til at lukke. Det frygter man i Horsens Kommune, der gerne vil give de private en hjælpende hånd.
Sådan så det ud, da forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen marcherede mod Christiansborg i 2019. Denne gang er målet kommunerne og kommunalpolitikerne.

Bevægelse: Mindst 5.000 vil gå mod kommunerne

Forældrebevægelse forventer mindst 5.000 deltagere til protest på søndag 6. juni. Protesten skal lægge pres på kommunerne, så de gennemfører minimumsnormeringer efter hensigten.

Stigende rift om pædagoger

Minimumsnormeringerne kræver, at kommunerne ansætter flere pædagoger. Men der er allerede mangel på pædagoger i flere egne, og det ser kun ud til at blive værre. Se prognose for mangel på pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker her.
Mads Nikolajsen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs, og Bettina Ugelvig Møller (S), formand for dagtilbud og familieudvalget i Furesø, har begge ambitioner om at forbedre uddannelsesniveauet blandt pædagoger i deres kommuner.

Byråd vil trodse pædagogmangel: Vi skal nok få fat i dem

Mens nogle kommuner kæmper for at opstøve pædagoger, sætter byråd i andre kommuner ambitiøse mål for andelen af pædagoger. 'Det giver et løft til daginstitutionerne, at vi ansætter uddannet personale,' siger udvalgsformand.
Det kan være svært for kommunerne at vurdere, hvordan minimumsnormeringerne skal implementeres, før der foreligger mere konkrete krav.

Regeringen ønsker minimumsnormeringer, men mange kommuner holder igen

Mange kommuner har endnu ikke sat et mål for, hvornår minimumsnormeringerne skal være gennemført. Det viser en ny undersøgelse foretaget af NB-Kommune. Kommunerne efterspørger konkrete oplysninger om, hvordan normeringerne skal opgøres, før man kan gå videre med arbejdet.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: