Budget

  Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har netop fordelt rammerne til skatteændringer i 2023. Her er der lagt vægt på, at kommunerne får muligheden for at hæve skatten med nogenlunde samme procentsats.

  Rammerne til skatteændringer er tildelt: Se resultatet her

  Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt, hvor stor en del af rammerne til tilskud til nedsættelse af skatten og skattestigning uden sanktion, som hver kommune får i 2023. Regeringen har prøvet på at give kommunerne ensartet stigning.
  Det var et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre, der vil hæve skatten med 0,67 procent.

  Borgmestre fra fattige kommuner vil forsøge at stoppe skattestigning på Frederiksberg

  Det er urimeligt, at Frederiksberg Kommune sender regning på op til 175 mio. kr. til resten af kommunerne i stedet for at tilpasse sit serviceniveau. Sådan lyder essensen af kritikken fra yderkommunerne.
  Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) er landets mest sparsommelige borgmester. Alligevel fik Assens ikke del i særtilskudspuljen for 2023.

  Nøgletal skaber tvivl om hvilke kommuner, der er hårdest presset

  Gennemgang af nøgletal for serviceudgifter giver overraskende resultat, og skaber tvivl om hvilke kommuner der reelt er hårdest presset.
  På rådhuset i Københavns Kommune kan man sænke skatten med hele 0,88 procentpoint, svarende til 1,16 milliarder kroner, uden det vil ramme hverken likviditeten, servicen eller anlægsbudgettet.

  Seks kommuner kan sænke skatten med 1,4 mia. uden at skære i budgettet

  Flere kommuner ophober så meget likviditet, at de kan sænke skatten, uden det vil ramme hverken service, anlæg eller den nuværende likviditet. De vil komme under pres i den faseopdelte budgetproces.
  (Arkivfoto)

  Kommunalt direktionsforslag til budget 2023: Kommunalisering af alle selvejende dagtilbud

  I Hvidovre Kommune, som har haft stigende udgifter til egen administration og samtidig betaler landets laveste pris for administration af selvejende dagtilbud, overvejer politikerne at hjemtage de selvejende tilbud for at finde penge til næste års budget. En aktør kalder det 'risky business'.
  Vordingborg Kommune har søgt om at hæve skatten med op til halvanden procent svarende til 120 millioner kroner. Nu opfordrer borgmester Mikael Smed de velhavende kommuner til at sænke skatten, så de fattige kommuner som Vordingborg undgår en sanktion fra staten.

  Pressede kommuner truer med at udløse sanktioner på op til 720 mio. kroner

  Økonomisk pressede kommuner vil presse blandt andet København til at sætte skatten ned for at undgå, at alle kommuner tilsammen får sanktioner på op til 720 mio. kroner fra staten.
  Køges borgmester Marie Stærke (S) har et rødt flertal i ryggen i byrådet, når kommunen nu vil søge om at få lov til at hæve skatten i 2023.

  Svær beslutning: Flere kommuner vil hæve skatten

  I flere kommuner drøfter politikerne lige nu, om man skal søge om at få lov at hæve skatten i 2023. Det er en følsom diskussion, for skattestigninger er aldrig populære. I Køge har byrådet truffet en beslutning.
  På rådhuset i Slagelse har man ifølge NB-Økonomis opgørelse landets største udfordring med at få budgettet for 2023 til at hænge sammen, når man alene kigger på indtægterne.

  14 kommuner får svært ved at få 2023-budgettet til at hænge sammen

  14 kommuner har alvorlige udfordringer med at få 2023-budgettet til at hænge sammen og skal med stor sandsynlighed ud i spareøvelser. Det viser en ny opgørelse. Se de økonomisk pressede kommuner her.
  Chefredaktør fra NB-Medier Arne Ullum (t.v.) moderer en debat om økonomiaftalens konsekvenser for det specialiserede socialområde på Folkemødet. I panelet sidder KL-formand Martin Damm (V), formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og folketingsmedlem og handicapordfører for SF Charlotte Broman Mølbæk.

  Folkemødet: Sådan vil økonomiaftalen påvirke den offentlige service

  Økonomiaftalen for 2023 er faldet på plads i denne uge. Næste uge sætter NB-medier derfor aftalen til debat på Folkemødet på Bornholm. Her stilles der skarpt på aftalens indhold - ikke mindst det specialiserede socialområde.
  KL-formand Martin Damm (V) er klar til at kæmpe for, at anlægsrammen ikke bliver beskåret så meget, som regeringen har lagt op til. Det fortæller han til NB-Økonomi på vej ind til forhandlingerne i finansministeriet.

  Kommuner vil blive ramt dobbelt, hvis regeringen skærer i anlægsrammen

  Hvis regeringen skærer i anlægsrammen i økonomiaftalen for 2023, så vil kommunerne blive ramt dobbelt. KL-analyse viser, at 51 procent af kommunerne allerede i 2022 har udskudt eller droppet anlægsprojekter.

  Dyre borgere med komplekse problemer driver udgifterne på socialområdet

  Mens økonomiforhandlingerne er i fuld gang, viser en ny analyse, at det særligt er borgerne med de største udfordringer, der driver udgifterne på det specialiserede socialområde. Ifølge Jakob Kjellberg har det konsekvenser for velfærden, når kommunerne mangler penge til socialområdet.
  Der er debat om, hvor dyrt regeringens handicapudspil bliver for kommunerne. Professor Jakob Kjellberg siger, det bliver både og.

  Uenighed om hvor dyrt handicapudspillet bliver

  Der er stor uenighed om, hvor dyrt regeringens nye handicapudspil bliver for kommunerne. Ifølge VIVE's Jakob Kjellberg er svaret et både og, da det også er omkostningsfuldt at give et forkert tilbud.