Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?
Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (B), mener at regeringen risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få. Borgmester Leon Sebbelin i Rebild Kommune (B) bliver ikke forarget over at folk, der gør deres arbejde, tjener penge.

Radikale borgmestre forudser koks og kaos ved et forbud mod profit

OPS-Indsigt har talt med to radikale borgmestre om deres syn på regeringens forventede forbud mod profit på socialområdet. De mener, at man bringer kommunerne i en umulig situation, hvor der skabes flere problemer.
Det er fortsat ikke helt klart, hvordan kommunerne vil og kan kompenserer alle typer af private velfærdsleverandører for merudgifter til Covid-19. Her arkivfoto af næstformand for KL Martin Damm (V) samt formand for KL Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og KL præsenterer økonomiaftalen for 2021 i Finansministeriet i maj.

Ministerium retter misforståelse om corona-kompensation af sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet retter nu op på nogle af de misforståelser fra et svarbrev til KL om kompensation for merudgifter til Covid-19. Men spørgsmålet er, om mailen efterlader flere ubesvarede spørgsmål end svar.
Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) kalder det stærkt foruroligende, at antallet af PTSD-ramte på bo- og væresteder har været stigende de senere år. (Arkiv)

Vold ødelægger livet for ansatte på bo- og væresteder

På få år har 146 ansatte på bo- og væresteder fået anerkendt PTSD som arbejdsskade. Et bekymrende højt antal, siger eksperter, mens socialministeren kalder det 'stærkt foruroligende'.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Guldborgsund Kommune har fået et vink med en vognstang fra Ankestyrelsen om, at man ikke bevidst må underbudgettere i botilbud. Ankestyrelsen kalder kommunens budgetlægning for uansvarlig. Sagen er højaktuel i forbindelse med regeringens ønske om et forbud mod at trække profit ud af private botilbud.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil med ny analyse i hånden slå ned på udbyttebetalinger fra sociale tilbud.

Regeringen vil sætte stopper for udbytte fra sociale tilbud

Mere end hvert fjerde private tilbud på socialområdet har trukket overskud ud. Det vil regeringen stoppe.
Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private aktørers mulighed for at trække overskud ud af botilbud.

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.
Der er potentielt risiko for tusindvis af opsigelser, hvis mange sociale botilbud lukker, som følge af et forbud mod private. Spørgsmålet er om denne risiko er forelagt finansministeriet?

Analyse: Forbud mod private botilbud kan kollidere med Grundloven

En hjørnesten i grundloven kan spænde ben for Astrid Krags ideologiske felttog og lovgivning mod private botilbud. I denne analyse giver redaktør af OPS-Indsigt Steen Houmark et indblik i, hvor mange spørgsmål ministerens lovforslag rejser, herunder antallet af ansatte der potentielt er i risiko for at blive sagt op.
Det er langt fra ualmindeligt, at hjemløse slår sig ned i skovområder i landkommunerne. (Arkiv)

Hjemløse i landkommunerne skal tages alvorligt

Antallet af hjemløse i landkommunerne er stigende, og i blandt andre Slagelse Kommune er man opmærksom på den kedelige udvikling. Men det er ikke nok. Problemet med hjemløshed bør være på den politiske dagsorden, vurderer forsker.
Trods nye restriktioner på bosteder vil "vi hele tiden have fokus på at beskytte beboere mod isolation," siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Besøg rykkes udendørs på bosteder

Besøgsrestriktioner på bosteder udbredes fra 17 hovedstadskommuner til yderligere 8 kommuner på Sjælland. Der vil dog fortsat være fokus på at undgå isolation, siger minister.
Aarhus Rådhus.

Chris er blevet overset i flere år: Endelig er der håb for familien

Hvis det står til flere byrådspolitikere i Aarhus Kommune, skal der nu rettes op på forholdene for voksne handicappede.
Jens Kristian Hedegaard (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune om store udgifter for tomme boliger: 'Vi arbejder løbende med at finde løsninger, så vi kan få udgiften bragt ned.'

Kommune stopper for resultatløn til eksterne konsulenter

Efter indgreb fra ministeren og en henvendelse fra Ankestyrelsen ændrer Holstebro Kommune nu på kontrakten med et eksternt konsulentfirma, der tidligere har fået sin betaling efter den omstridte ‘no-cure-no-pay’-model.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: