En tidligere ansat fra bostedet Bifrost ved Vejle bliver nu anklaget for uagtsom manddrab.

Ung kvinde døde i badekar på bosted – nu er ansat anklaget

En ung, handicappet kvinde blev på et bosted anbragt i et badekar med meget varmt vand og blev fundet død. Nu er en tidligere medarbejder anklaget for uagtsom manddrab.
En såkaldt lyntest, som egentlig hedder en antigentest, foretages gennem næsen og kan vise et resultat på et kvarter. Den er dog mindre pålidelig end den såkaldte pcr-test, som foregår ved en podning i halsen. (Arkiv)

Lyntestere kører ud i børnehaver og på bosteder

Minister glæder sig over testtilbud til personale i sociale tilbud, der kan have svært ved at holde afstand.
Planen for vaccination af frontpersonale ansat hos private velfærdsvirksomheder har indtil nu kunnet iværksættes. Læs hvorfor

Forvirring om vaccination af personale i private tilbud

Vaccination af personale, der opretholder samfundskritiske funktioner, rulles ud nu, men meget tyder på, at kommunerne har indhentet persondata fra private tilbud uden hjemmel. Brancheorganisationer er uforstående: 'Vi er ikke blevet inddraget.'
“Den helt ærlige erkendelse er, at vi ikke har gjort det godt nok. Det er et område (bostederne, red.), som har været underprioriteret i for mange år,” siger social og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Problemer med vold på bosteder er fortsat massive

Der er fortsat massive problemer med vold på bosteder, selvom politikerne efter knivdrab i 2016 lovede at forbedre sikkerheden. Minister Astrid Krag (S) erkender, at 'vi ikke har gjort det godt nok.'
"Det er helt utilstedeligt, at medarbejdere arbejder alene med udadreagerende beboere," siger formanden for FOA, Mona Striib, efter drab på bosted.

FOA efter drab: Utilstedeligt med farligt alenearbejde

Den knivdræbte medarbejder på bosted arbejdede alene. Det rejser kritik fra FOA's formand. Hun siger, at 'kommunernes muligheder for at give de rigtige tilbud til de rigtige borgere ikke er gode nok.'
Rasmus Helveg Petersen, der er familieordfører for Radikale Venstre, vil ikke være med til at tvinge folk til at skifte ejerform

Private tilbud: Radikale sætter prop i profitflasken

Kampen mod profit på kommunal velfærd synes tabt i denne omgang for regeringen. Landsorganisationen for sociale tilbud mener, at borgerne har været sat i gabestok, mens Christiansborg har haft mere fokus på selskabsform end på mennesket.
Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (B), mener at regeringen risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få. Borgmester Leon Sebbelin i Rebild Kommune (B) bliver ikke forarget over at folk, der gør deres arbejde, tjener penge.

Radikale borgmestre forudser koks og kaos ved et forbud mod profit

OPS-Indsigt har talt med to radikale borgmestre om deres syn på regeringens forventede forbud mod profit på socialområdet. De mener, at man bringer kommunerne i en umulig situation, hvor der skabes flere problemer.
Det er fortsat ikke helt klart, hvordan kommunerne vil og kan kompenserer alle typer af private velfærdsleverandører for merudgifter til Covid-19. Her arkivfoto af næstformand for KL Martin Damm (V) samt formand for KL Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og KL præsenterer økonomiaftalen for 2021 i Finansministeriet i maj.

Ministerium retter misforståelse om corona-kompensation af sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet retter nu op på nogle af de misforståelser fra et svarbrev til KL om kompensation for merudgifter til Covid-19. Men spørgsmålet er, om mailen efterlader flere ubesvarede spørgsmål end svar.
Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) kalder det stærkt foruroligende, at antallet af PTSD-ramte på bo- og væresteder har været stigende de senere år. (Arkiv)

Vold ødelægger livet for ansatte på bo- og væresteder

På få år har 146 ansatte på bo- og væresteder fået anerkendt PTSD som arbejdsskade. Et bekymrende højt antal, siger eksperter, mens socialministeren kalder det 'stærkt foruroligende'.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Guldborgsund Kommune har fået et vink med en vognstang fra Ankestyrelsen om, at man ikke bevidst må underbudgettere i botilbud. Ankestyrelsen kalder kommunens budgetlægning for uansvarlig. Sagen er højaktuel i forbindelse med regeringens ønske om et forbud mod at trække profit ud af private botilbud.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil med ny analyse i hånden slå ned på udbyttebetalinger fra sociale tilbud.

Regeringen vil sætte stopper for udbytte fra sociale tilbud

Mere end hvert fjerde private tilbud på socialområdet har trukket overskud ud. Det vil regeringen stoppe.
Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private aktørers mulighed for at trække overskud ud af botilbud.

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.