Borgerinddragelse

  Borgerinddragelse

  Borgerbudgetter har både plusser og minusser,lyder det fra kommunalpolitikere. Fra venstre: Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyns Kommune, Marianne Olsen, Næstved Kommune og Ulrik John Nielsen, Egedal Kommune.

  Blandede erfaringer med borgerbudgetter: Der er bump på vejen

  BYRÅDET: Borgerbudgetter har været på den politisk radar både kommunalt og på Christiansborg de senere år. Men det er stadig så som så med udbredelsen, og det kan administrativt være bøvlet, viser en rundringning.
  Tre borgmestre, der møder borgerne i øjenhøjde uden for rådhuset, Fra venstre er det Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune, Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune og Karl Erik Langhoff, borgmester i Kolding Kommune,

  Borgmestre møder borgerne og får ‘afregning ved kasse 1’

  BYRÅDET: I flere kommuner er det en fast tradition, at borgmesteren har træffe- eller mødetider med borgerne - helt uden filter. På møderne lægger borgmestrene ører til stort småt om borgernes virkelighed. 'Man skal jo ikke agere sagsbehandlerkontor, men det ved de fleste borgere faktisk godt,' siger borgmester.
  Udvidelsen af Aarhus Ø har skabt debat blandt byens borgere - de bekymringer skal kommunen blive bedre til at lytte til tidligt i processerne, har kommunen erkendt.

  Indrømmer: Skal blive bedre til at lytte til borgerne ved store projekter

  Aarhus Kommune erkender med et nyt initiativ, at borgerinddragelse i forbindelse med store anlægsprojekter og grønne projekter skal blive bedre. Derfor etableres nu en ny afdeling med fokus rettet mod netop det.
  I Ishøj Kommune har man valgt at sænke grænsen for, hvornår et borgerforslag bliver sendt videre til behandling i byrådet. Tiltaget skyldes, at ingen forslag fik stemmer nok.

  Byråd gør det halvt så svært at få borgerforslag til behandling

  Det antal stemmer et borgerforslag skal have for at blive behandlet i byrådet, har Ishøj Byråd valgt at halvere. I løbet af et halvt år kom ingen borgerforslag til behandling, så man havde ikke ramt den rette balance.
  "Tidligere kunne man komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel," siger borgmesteren i Odsherred Karina Vincentz (Nyt Odsherred) om ny budgetproces.

  Efter inspiration fra Køge afprøves ny budgetmodel

  For at inddrage borgerne mere vil kommunalbestyrelsen i Odsherred afprøve en ny model for sin budgetproces. Tidligere kunne borgerne komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel, fortæller borgmesteren i Odsherred.
  Det har vist sig at være win-win, når borgerne i Aabenraa kan booke møder med borgmester Jan Riber Jakobsen og relevante embedsmænd.

  Evaluering: En god idé for borgmester at have træffetider

  Det har vist sig at være en fin ordning at have træffetider for borgerne i Aabenraa. Så borgmesteren fortsætter ordningen - dog i justeret udgave.
  Frivillige fra landsbyerne Hunderup og Sejstrup lagde forleden sidste hånd på et fælles solcelleanlæg. Lokalt ejerskab til solcelleparker har stor betydning, lyder det fra flere.

  Lokalsamfund får med kommunal hjælp solcelleanlæg op at stå

  15 frivillige har med hjælp fra Esbjerg Kommune fået et solcelleanlæg op at stå. Lokalt ejerskab har meget for sig i den hastige udbredelse af solcelleanlæg, mener forening.
  Borgmester Karina Vincentz i Odsherred Kommune vil bringe borgerne tættere på beslutningsprocessen, når der skal lægges budgetter.

  Borgmester: Borgerne skal være med i budgetprocessen

  I Odsherred Kommune vil man fremover tage borgerne med på råd, inden budgettet endeligt godkendes i byrådet. Forslaget er borgmesterens, og hun vil også øge de enkelte byrådsmedlemmers budget-indflydelse.
  Egedal Kommune er den seneste af kommuner, hvor borgernes forslag inden for især kultur og idræt bliver vakt til live via et borgerbudget.

  Her bliver borgernes ideer til virkelighed

  Egedals borgere kan fremover føre deres egne kommunale projekter ud i livet. Ideerne finansieres af borgerbudgettet, og i sidste uge vedtog Egedal Kommunes byråd at bevilge penge til i alt ni ideer fra borgere, som havde søgt penge i borgerbudgettet.
  Borgere i mindre kommuner er mere aktive i lokaldemokratiet, viser ny analyse. Her er Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) 'fanget' lige efter at have stemt ved KV21.

  Ny analyse: Demokratiet har det bedst i mindre kommuner

  Det står bedst til med politikernes kontakt til borgerne og valgdeltagelsen i de mindre kommuner, viser ny analyse. Politikerne i større kommuner kan med fordel gå mere i dialog med borgerne, vurderer forsker.
  Det har givet pote at inddrage borgerne på en anden måde i processen for kommunens budget for 2023, fortæller Skanderborgs borgmester Frands Fischer (S).

  Ny budgetproces giver god respons

  I Skanderborg Kommune er der kommet en god respons fra borgerne på at gå til budgetprocessen på en ny måde. Byrådsudvalg skal nu tage stilling til 48 borgerforslag.
  Borgerne ser med mildere og mildere øjne på de sammenlagte kommuner. Her ses indgangen til rådhuset i Sorø Kommune, som i 2007 blev sammenlagt af kommunerne Dianalund, Stenlille og Sorø.

  Borgerne bedømmer sammenlagte kommuner bedre og bedre

  Både når det gælder service og demokrati, så bedømmer borgerne de sammenlagte kommuner med mildere og mildere øjne. Det viser ny, interessant kortlægning. Bekymringerne, for at lokaldemokratiet ville lide store skade efter kommune-sammenlægningerne, er gjort til skamme her efter 15 år.