Hvordan går det med daginstitutionerne i din kommune i forhold til nabokommunerne? Er normeringerne højere eller lavere? Bliv klogere her.

Børnepasning

Hvordan står det til med normeringerne i din kommune? Og hvor meget betaler forældrene for at få passet deres børn i forhold til, hvad de betaler i nabokommunen? Få spændende tal her for børnepasning i din kommune.
Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen (S), lader forældre slippe for børnepasnings-regningen, hvis de som anbefalet holder deres børn hjemme.

Endnu en kommune kompenserer for ubrugt børnepasning

Hillerød Kommune dropper ligesom en række andre kommuner forældrebetaling for ubrugt børnepasning under nedlukningen. Flere steder i landet må forældre dog fortsat betale.
"Der er god ræson i at indføre en betalingsfri periode (i SFO'er og klubber, red.)," siger børne- og ungdomsborgmester i København Jesper Christensen (S).

‘Usmageligt’ at kræve betaling for pasning

Forældre protesterer over at skulle betale for pasning, de ikke bruger. Der er meget forskellige syn i kommunerne på forældrebetaling under coronakrisen. Det kan man se i Helsingør, Rødovre og København.
"Ingen daginstitution eller skole er en øde ø. Der skal samtænkes," siger KL-udvalgsformand og borgmester Thomas Gyldal Petersen på topmøde.

KL-topmøde: Vi skal væk fra silotænkning

Der skal arbejdes mere på tværs i kommunerne for at sikre sammenhæng i indsatsen for børn og unge. Det er et hovedbudskab fra KL's Børn & Unge Topmøde 2021.
Børn skal så vidt mulig holdes hjemme fra børnehaver og vuggestuer, opfordrer regeringen. Nu går debatten i kommunerne om, hvorvidt forældre med børn hjemme skal fritages for betaling.

Politisk flertal vil fritage forældre fra institutionsregning

Et flertal i Københavns borgerrepræsentation vil lade forældre slippe for betaling, hvis de følger regeringens anbefaling under coronakrisen og holder børn hjemme fra dagtilbud. Debatten gør ifølge borgmester, at 'kommunerne spilles ud mod hinanden.'
Der er i dag cirka 2.700 kommunale daginstitutioner og omkring 550 private. Ny rapport viser at kvaliteten på flere punkter er højre i de private.

Høj kvalitet i private daginstitutioner

En ny forskningsrapport fra Roskilde Universitetscenter har fået sociale medier til at gløde. Den indeholder nemlig en række interessante iagttagelser om forskellene på kommunale og private dagtilbud. Blandt andet er børn i private tilbud langt mere sammen med voksne fra deres egen stue.
Overordnet set er der ikke sket det store med udgifterne til daginstitutioner fra budget 2020 til budget 2021. Der er dog nogen kommuner, som trods flere børn har fundet plads til store besparelser.

Over halvdelen af kommunerne sparer på daginstitutionerne i 2021

54 kommuner har lagt besparelser på daginstitutionerne ind i budgettet for 2021. Det sker til trods for en stigning i antallet af 0-5-årige i langt de fleste kommuner. Se tendensen for din kommune her.

Kommunerne bruger mindre på dagtilbud – men der er stadig store forskelle

Siden 2010 er kommunernes udgifter til dagtilbud per 0-13-årig faldet med 11 procent. Men der er stadig stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner bruger.
Forældre kræver, at de igen kan aflevere deres børn indenfor, når corona-pandemien er overstået. På den baggrund må Familieudvalg nu droppe plan.

Aflevering og afhentning af børn skaber splid

Forældre vil ikke finde sig i - efter coronapandemien - at skulle aflevere små børn på en parkeringsplads eller andre steder i det fri. Lokalpolitikeres plan om at gøre 'ude-aflevering' permanent ser ud til at falde.
"I første omgang skal man gøre alt, hvad man kan, for at opspore smitten og afdække problemets omfang," siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, til TV2 News.

Venstre og DF er lorne ved at lukke vuggestuer og børnehaver

Man skal være helt sikker på, at der er grund til at lukke daginstitutioner, siger Venstre og Dansk Folkeparti. Enhedslisten og SF mener, at regeringen bør lukke vuggestuer og børnehaver for at begrænse den stigende smitte med covid-19
Blandt de merudgifter private leverandører af offentlig velfærd har haft er bl.a. nye ekstra håndvaske, håndsprit, handsker m.v.

En fjerdedel af kommunerne har kompenseret private

Mindst en fjerdedel af kommunerne kompenserer private for covid-19 udgifter, viser en aktindsigt. Men kompensationen er internt i kommunerne uensartet. Vejle Kommune kompenserer som de fleste på dagtilbud, mens Frederikssund kompenserer på frit valg. Få et indblik her.
Regeringen og dens støttepartier afsætter flere penge til voksne i daginstitutionerne. Det betyder, at minimumsnormeringerne kan indføres hurtigere. Det sker dog ikke på institutionsniveau, men på kommuneniveau. Det betyder, at man ikke kan være sikker på, at minimumsnormeringerne er opfyldt i den enkelte daginstitution.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner rykkes ét år frem

Regeringen og dens støttepartier er enige om at afsætte ekstra 200 millioner kroner til flere voksne i børnehaver og vuggestuer næste år. 'Det er en historisk aftale, som indeholder minimumsnormeringer ved lov', siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger