Biblioteker

  Biblioteker

  Et fald i materialebestanden på de københavnske biblioteker er sket samtidig med, at befolkningstallet er øget væsentligt de seneste ti år.

  Færrest biblioteksbøger på hylderne i København

  København er nu den kommune, som har færrest bøger på bibliotekerne i forhold til indbyggertallet. Samtidig rasler udlånet ned og er næsten halveret de seneste ti år.
  For landets biblioteker fik nedlukningen under corona stor indflydelse på antallet af udlån.

  Yderligere fald i biblioteksudlån det seneste år

  Corona kostede hårdt i brugen af bibliotekerne. Udlånet fra folkebibliotekerne faldt med hele 17 procent fra 2020 til 2021. Værst ser det ud for børn og unge.
  Danskernes kulturvaner har ændret sig under covid-19-pandemien.

  Gæsterne er vendt tilbage til museerne

  Kulturvaneundersøgelsens seneste måling viser, at andelen af borgere over 15 år, der besøgte museerne, i fjerde kvartal 2021 var tilbage på samme niveau som før covid-19.
  Småbeløb for at have glemt af aflevere sin lånte bog på biblioteket løber op i millioner af kroner i hovedstadsområdet.

  Bliver til millioner: Så meget skylder hovedstadsregionen i biblioteks-gebyrer

  Borgere skylder flere millioner kroner i rykker- og erstatningsgebyrer til bibliotekerne i hovedstadsområdet. Nu kommer bibliotek med opråb.
  Børnene kan stemme på deres favoritkandidat i perioden 28. oktober og frem til 16. november.

  Tag børnene med til Børnevalg 2021 på biblioteket

  Landets biblioteker inviterer til Børnevalg 2021, for at styrke børnenes forståelse for og lyst til at deltage i demokratiet. I de næste uger kan børnene gå til stemmeboksene på børnebiblioteket og vælge, hvem der skal vinde årets Børnevalg.

  Kulturens brancheorganisationer danner ny alliance

  Seks aktører i det danske kulturliv går sammen i ny forening med politisk sigte, der skal styrke kulturens stemme og bane vejen for, at flere danskere mødes om kulturen.
  Borgernes tryghed er ved både indendørs og udendørs oplevelser steget siden forrige måling af Kulturbarometeret.

  Lysten til at opleve kultur vender tilbage

  Hver tredje borger svarer i Kulturbarometret, at deres lyst til at opleve sport og kultur er blevet påvirket positivt af de ophævede restriktioner i kulturlivet.

  Bibliotekerne på vej mod normalisering

  Folkebibliotekerne er på vej tilbage til tiden før corona, men det går langsommere efter den anden genåbning. Dog er der en stigning i udlånet af ebøger.
  Kulturhavn Gilleleje Kulturhavn er netop den slags forsamlingshus, som ifølge Regerings udspil er med til at styrke bymidterne. Huset rummer bibliotek, biograf, udstillingsplads, lounge og spisehus

  Regeringen vil styrke biblioteker i bymidten

  Med Regeringens udspil 'Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund' skal bibliotekerne bidrage til en levende bymidte og indgå i synergi med bymidtens øvrige funktioner. Udspillet begejstrer Danmarks Biblioteksforening.
  Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS)

  Fysisk udlån på biblioteker faldt med 70 procent

  Udlån fra bibliotekerne er næsten halveret i 1. kvartal 2021 sammenlignet med tal fra 2020, og forklaringen er covid-19 restriktionerne, som forhindrede fysiske besøg på bibliotekerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og situationen ser ud til at vare lidt endnu.
  NOAA Architects står bag indretningen af lokalerne i Høje Gladsaxe og som dækker over 933 m2 og rummer bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger m.m.

  Fra utrygt biblioteksbesøg til socialt mødested

  Lokalt samarbejde har skabt en attraktiv løsning, så biblioteket, der tidligere lå i et utrygt område, nu er blevet til Bibliotek+ med mange aktiviteter under samme tag.
  Lånere på udvalgte biblioteker kan fra i dag låne et kort til Nationalmuseets medlemsklub og få adgang Her ses borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, låner Frazeen Shah og vicedirektør på Nationalmuseet, Anni Mogensen.

  Biblioteker udvider med helt ny service

  Fire kommuner og Nationalmuseet er gået sammen om et unikt projekt, hvor bibliotekets brugere forsøgsvis kan låne et klub-kort, der giver fri adgang til Nationalmuseet. Det er for at fremme fællesskabet om danmarkshistorien.