Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS)

Fysisk udlån på biblioteker faldt med 70 procent

Udlån fra bibliotekerne er næsten halveret i 1. kvartal 2021 sammenlignet med tal fra 2020, og forklaringen er covid-19 restriktionerne, som forhindrede fysiske besøg på bibliotekerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og situationen ser ud til at vare lidt endnu.
NOAA Architects står bag indretningen af lokalerne i Høje Gladsaxe og som dækker over 933 m2 og rummer bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger m.m.

Fra utrygt biblioteksbesøg til socialt mødested

Lokalt samarbejde har skabt en attraktiv løsning, så biblioteket, der tidligere lå i et utrygt område, nu er blevet til Bibliotek+ med mange aktiviteter under samme tag.
Lånere på udvalgte biblioteker kan fra i dag låne et kort til Nationalmuseets medlemsklub og få adgang Her ses borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, låner Frazeen Shah og vicedirektør på Nationalmuseet, Anni Mogensen.

Biblioteker udvider med helt ny service

Fire kommuner og Nationalmuseet er gået sammen om et unikt projekt, hvor bibliotekets brugere forsøgsvis kan låne et klub-kort, der giver fri adgang til Nationalmuseet. Det er for at fremme fællesskabet om danmarkshistorien.
Kulturministeren vil styrke bibliotekerne som formidlere af viden, udannelse i demokrati, digital og mere almen dannelse.

Minister opgraderer bibliotekernes rolle

Kulturministeren vil anvende udviklingspulje på i alt 75 mio. kr. over tre år. Pengene skal bruges på at fremme tre pejlemærker i folkebibliotekerne og pædagogiske læringscentre: Uddannelse i demokrati, digital og generel dannelse.

Ideer til demokratisk meningsudvekling efterlyses

Foreningen Folkemødet og de danske folkebiblioteker inviterer til folkehøringer landet over, hvor der skal udvikles nye idéer til demokratiske initiativer.
Illustration fra undersøgelsen "Folkebibliotekernes betydning for borgerne i Danmark."

Nøgletal viser kun en lille del af borgernes glæde ved bibliotekerne

Ny undersøgelse viser, at et biblioteksbesøg er meget mere end blot antal registrerede besøg eller lånte materialer. Folkebibliotekerne har en mangfoldig betydning for brugerne.
Viborg Bibliotekerne har arbejdet med "Take-away" bogposer i flere år og nu er servicen udvidet, så flere borgere langt fra bibliotekerne kan afhente bøger hos en lokal erhvervsdrivende.

Købmanden er en del af kommunens biblioteksservice

I Viborg kan borgerne afhente biblioteksbøgerne flere steder rundt i kommunen, fordi bibliotekerne samarbejder med både købmænd og andre erhvervsdrivende.
Tal fra den seneste valgperiode tyder på, at bibliotekerne ikke bliver prioriteret lige så højt rent økonomisk i budget 2021 som i regnskab 2017..

Kommunerne sparer på folkebibliotekerne

Der er store forskelle på bibliotekerne rundt om i kommunerne. Byrådene bestemmer selv, hvor mange filialer, og hvordan åbningstiden der skal være. Og så bestemmer de selvfølgelig også bevillingernes størrelse, og de er blevet mindre siden 2017.

Bibliotekerne oplevede en tredobling i udlån op til nedlukningen

Lånerne valfartede til de bibliotekerne rundt i kommunerne og hamstrede læsematerialer inden den seneste nedlukning, hvor udlånene steg eksplosivt også i forhold til nedlukningen i foråret. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik
KL har udsendt debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til alle landets kommuner. Debatoplægget skal kickstarte en lokal debat om bibliotekets rolle i nye tværgående løsninger på nationale og lokale udfordringer.

Kommunerne skal bruge biblioteket mere aktivt

Folkebibliotekerne kan spille en afgørende rolle på mange områder rundt i kommunerne. Det synspunkt vil KL formidle til alle kommuner med debatoplægget 'Udnyt folkebibliotekernes potentiale'. Oplægget er sendt til alle borgmestre.
Automaten til at aflevere biblioteksbøger bliver mere og mere populære. Her på Hareskov Bibliotek er den placeret i vindfanget, så biblioteksbrugerne kan står tørskoet og fodre automaten med bøgerne.

Automat holder bogudlånet i gang

Flere og flere biblioteker rundt i kommunerne etablerer nye former for servicen for at holde gang i udlånene. Det kan f.eks. være i form af en automat, så lånerne stadig kan aflevere bøgerne, selv om biblioteket må holde dørene lukket pga. covid-19.
For at skabe helhed mellem bøgerne og læseoplevelsen, er Satellitten indrettet med et uhyggeligt læse-skab som man kan sidde inden i, biografstole, et græsbeklædt sportshjørne og en stor luftballonskurv i midten, som indbyder til højtlæsning og læsehygge.

Her på biblioteket bestemmer børnene

For at fremme læselysten etablerer Hillerød Kommune et bibliotek i 'børnehøjde', der ligger i en fritidsordning. Målet er, at bøger skal være noget, som børn vælger til.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: