Benchmark

  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede regeringens udspil til sundhedsreform på Rigshospitalet i midten af marts 2022. Nye tal på antallet af sygeplejersker fordelt i regionerne kan besværliggøre arbejdet med reformen.

  Ny analyse afslører dramatiske forskelle i nær sundhed mellem kommunerne

  Ny analyse viser, at regeringens planlagte nationale standarder for det nære sundhedsvæsen kan udløse massive økonomiske udfordringer i en lang række kommuner, som i dag har lav normering på sundhedsområdet.
  Regeringen har længe lovet kommunerne og vælgerne, at man dækker udgifterne, når der kommer flere ældre. Samtidig må det ikke kunne mærkes på velfærden. Nye tal viser, at præmissen ikke holder.

  Antallet af ansatte pr. ældre er faldet under S-regeringen

  Der er færre medarbejdere pr. 1.000 ældre i den kommunale ældrepleje i dag, end da regeringen kom til magten i 2019, viser nye tal. Udviklingen er sket trods regeringens løfter om, at pengene følger med det stigende antal ældre.
  Gladsaxe Kommune ved København var ifølge en ny analyse i 2021 den bedste kommune til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse over i job.

  Benchmark: Hvor god er din kommune til at få ledige i job? Se tallene her

  Ingen jyske kommuner er med i toppen i benchmarking på, hvor gode kommunerne er til at få arbejdsløse i job. Se her hvordan din kommune klarer sig på beskæftigelsesområdet.

  Stor forskel i andelen af elever, der består folkeskolens afgangsprøve

  Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange elever, der ikke består folkeskolens afgangprøve. Andelen spænder fra 5 procent til 32 procent. Se tallene for din kommune her.
  Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

  Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

  Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.

  Kæmpe forskel på andelen af deltidansatte pædagoger mellem kommuner

  Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed viser, at andelen af deltidsansatte pædagoger svinger mellem kommunerne. Analysen viser også væsentlige forskelle i andelen af uddannede pædagoger.

  Markante forskelle i kommuners udgifter til administration og ledelse

  Kommunerne Holbæk, Horsens, og Fanø bruger forholdsvis få penge på administration og ledelse. Modsat bruger Læsø, Ballerup og Egedal relativ mange penge på forvaltning. Det viser ny benchmark-analyse. Se tallene for din kommune her.
  Meget tyder på, at de mange nedlukninger i serviceindustrien har givet kommunerne på især den københavnske vestegn en kraftig vækst i antallet af borgere på midlertidige offentlig forsørgelse.

  Den københavnske vestegn har relativ stor vækst i offentlig forsørgede

  Mens de bedste kommuner i 2020 har brugt 0,6 procent mindre på offentligt forsørgede i forhold til 2019, så har de dårligste haft en stigning på 0,4 procent. Se benchmarking-tal for alle kommuner her. Vestegnen ved København kommer skidt ud.
  Frederiksberg Kommune, her afbilledet ved Frederiksberg have, har landets mindste andel af børn og unge i kontakt med psykiatrien. Det viser ny benchmarkanalyse.

  Stor forskel i andelen af børn og unge i psykiatrien på tværs af kommuner

  Andelen af børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, er næsten fire gange så høj i nogle kommuner. Men den relative forskel er blevet mindre siden 2008.

  Andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år

  Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed viser, at andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år. Se udviklingen i din kommune, her.

  Så gode er kommunerne til at få indvandrerkvinder i uddannelse eller job

  Ny analyse afslører, at der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse eller uddannelse. Se tallene for alle kommuner her.