Befolkning

    Befolkning

    Ny prognose ændrer forventninger til folketallet markant i flere kommuner

    Mange kommuner skal ændre markant på de forventede skøn for folketal og beskatningsgrundlag. Således ligger 14 kommuners folketal for 2023 (uden ukrainere) i ny prognose mere end én procent højere, end det gjorde i befolkningsfremskrivningen fra 2021. Se tallene for din kommune her.