Astrid Krag (S)

  Astrid Krag (S)

  Allerede ved sættemødet til årets økonomiforhabndlinger mellem KL og regeringen var der en stor uenighed om hvilke forventninger, borgerne kan have til servicen på blandt andet handicapområdet. Nu har socialministeren kastet en bombe ind i forhandlingerne, som øger den konflikt markant.

  Analyse: Krag kaster bombe ind i økonomiforhandlinger

  Uenigheden mellem regeringen og KL i økonomiforhandlingerne er dramatisk forøget efter, Astrid Krag (S) i dag udstedte nye dyre og ufinansierede løfter på handicapområdet, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.
  Kritikken hagler ned over regeringens udspil på handicapområdet. Blandt andet fra formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og direktøren for rådgivningsfirmaet Embedsværket Sanne Møller.

  Kritik hagler ned over regeringen for handicap-udspil

  Regeringens ambitioner er skuffende små og er endda blevet mindre. Sådan lyder reaktionen fra Danske Handicaporganisationer ovenpå et udspil - og en længe ventet evaluering af hjælpen til fysiske og psykiske handicappede. Minister Astrid Krag mener, at udspillet vil løfte handicapområdet.
  Både Enhedslisten og SF er kritiske overfor social- og ældreminister Astrid Krags handicappolitik.

  Enhedslisten og SF i stærk kritik af Astrid Krags handicappolitik

  Enhedslisten og SF har været med til at kalde social- og ældreminister Astrid Krag i samråd om Rigsrevisionens kritik. De er stærkt kritiske overfor regeringens tempo på handicapområdet.
  Forhenværende departementschef Per Okkels bliver som formand ledende kraft i rådgivningen til minister Astrid Krag om bl.a. afbureaukratisering af ældreplejen.

  Her er eksperterne som skal rådgive regeringen om ældreplejen

  Regeringen har nedsat et panel og tre ekspertgrupper, som skal rådgive den om fremtidens ældrepleje. Flere er såkaldte 'hverdagseksperter', for som minister Astrid Krag siger: 'Vi skal ikke detailstyre fra Christiansborg.'
  Marlene Ambo-Rasmussen fra Venstre mener, at Astrid Krag har rigtig travlt efter de mange udskydelser.

  V og RV i kritik af Astrid Krag: Ministeren skal til at levere

  Både Venstre og De Radikale mener, at social- og ældreminister Astrid Krag skal til at levere varen. Flere store tiltag på socialområdet er blevet udskudt af ministeren. Astrid Krag afviser kritikken.
  Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kan nu fortælle om en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Den viser, at borgere der modtager hjemmehjælp af kendte ansigter, de er mere trygge end borgere, der ikke gør.

  Faste teams i ældreplejen giver størst tilfredshed hos ældre

  98 procent af borgere, der møder fast personale i ældreplejen, føler sig trygge ved personalet. Det viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. For de resterende hjemmehjælpsmodtagere er tallet 74 procent.
  For mindre end otte måneder siden advarede social- og ældreminister Astrid Krag (S) mod at udvide frikommuneforsøg til alle 98 kommuner.

  Kovending: S advarede i maj 2021 mod udvidelse af frikommuneforsøg

  For mindre end otte måneder siden advarede social- og ældreminister Astrid Krag (S) mod at udvide frikommuneforsøg til alle 98 kommuner.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil af med mange af reglerne, der dominerer i ældreplejen.

  Krag: Stive regler koster for meget tid i ældreplejen

  Regeringen lægger op til, at store dele af kravene i ældreplejen bliver fjernet, så tiden kan bruges på pleje.
  Handicappede borgere demonstrerer foran Christiansborg Slotsplads den 24. juni 2021, fordi de mente, at der ikke var afsat tilstrækkeligt med midler af til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL.

  Astrid Krag vil ikke love flere penge til handicapområdet på finansloven

  I et folketingsvar fra social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ministeren ikke love nye penge til et presset handicapområde. Svaret er i stedet en opremsning af de penge, der allerede er afsat til området.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) understreger over for NB-Økonomi, at det først er i 2024 de godt og vel 1.000 nye medarbejdere er fuldt indfaset i ældreplejen.

  Venstre beskylder Astrid Krag for falsk varebetegnelse på ældreområdet

  Venstres ældreordfører kritiserer minister Astrid Krag (S) for falsk varebetegnelse, fordi Krag flere gange udtaler, at der kommer 1.000 nye ansatte i ældreplejen uden at nævne, at det først er fuldt indfaset i 2024. Uenigheden mellem V og S stikker dybere end som så.
  Øverst fra højre branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff. - Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. - Branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog. - Politisk og Strategisk chef i LOS, Laust Westtoft

  Brancheorganisationer hælder lovudkast om et styrket socialtilsyn ned ad brættet

  'Der er tale om en østtysk bureaukratisk model, så det bliver svært at overleve som virksomhed.' Sådan lyder en kommentar til et lovudkast om et styrket socialtilsyn. I flere organisationer mener man, at udkastet går længere end den politiske aftale.
  Udvalgsformand Olfert Krog (DF) kan her torsdag fortælle social- og ældreminister Astrid Krag (S) om Esbjerg Kommunes indsats for at give borgere en værdig død.

  Kommunes indsats for en værdig død vækker opmærksomhed

  Her torsdag får Esbjerg Kommune besøg af social- og ældreminister Astrid Krag (S). Hun vil gerne høre mere om kommunens arbejde på at gøre livets afslutning mere værdig.