Arbejdsmarked

  Arbejdsmarked

  Ud af de 2024 ledige SOSU job på hjemmesiden SOSU.dk er næsten hver fjerde et deltidsjob.

  Nye tal: Offentlige arbejdsgivere er markant dårligere til at opfylde ønske om fuldtid

  Mere end hver tiende deltidsmedarbejder i det offentlige vil gerne på fuld tid. Men mange folk på deltid kan på trods af akut mangel på arbejdskraft ikke få lov af deres arbejdsgiver.

  Manglen på arbejdskraft i servicebranchen slår rekord og presser kommunerne

  Ved indgangen af februar meldte servicebranchen om en rekordhøj mangel på arbejdskraft. Det kan give kommunerne yderligere rekrutteringsudfordringer.
  Industrien mangler arbejdskraft på blandt andet lagrene rundt omkring i Danmark. Arbejdskraftmanglen i branchen er på det højeste niveau nogensinde.

  Arbejdskraftmanglen i industrien slår rekord

  Et rekordhøjt antal virksomheder i industrien mangler arbejdskraft. Byggebranchen og serviceerhvervene ligger også fortsat på et historisk højt niveau.
  Finansminister Nicolai Wammen afholder doorstep om reformaftaler, i Finansministeriet i København, fredag den 21. januar 2022. Foruden regeringen har repræsentanter fra Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne deltaget i de afsluttende forhandlinger.

  Regeringen indgår smal aftale om at skaffe mere arbejdskraft

  Med aftalen afsættes 1,2 mia. kroner til lettelse af skat på arbejde, og pensionister slipper for modregning.
  Seksuel chikane er alle former for uønsket seksuel opmærksomhed og kan f.eks. være uønskede berøringer, verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer.

  Døgninstitutioner og hjemmepleje får vejledning om seksuel chikane

  Ansatte på døgninstitutioner og i hjemmepleje har en særligt høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Derfor sætter Arbejdstilsynets ekstra fokus på disse brancher med en målrettet vejledningsindsats.
  Kommunernes Landsforening (KL) har på en konference fremlagt en foreløbig prognose. Den viser, at der nok i de kommende år IKKE bliver mangel på sygeplejersker.

  Om få år: Måske ingen mangel på sygeplejersker

  Sygeplejersker er en stærkt efterspurgt personalegruppe for tiden. Men om få år kan udbuddet af sygeplejersker været betragteligt større end efterspørgslen, viser interessant fremskrivning.
  25. november holdt 'Rummelig imidt' afskedsreception i Kjellerup. Michael Eriksen fra Visuel Retning lavede ved den lejlighed et visuelt referat fra dagen.

  Stort EU-projekt: Social inklusion kan betale sig

  Socialfondsprojektet 'Rummelig imidt' har på fem år hjulpet over 250 borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i arbejde i Region Midtjylland. 'Indsatsen kan så rigeligt betale sig,' siger projektlederen om projektet.
  Et byrådsmedlem i Horsens Kommune blev bortvist fra sit arbejde hos et transportfirma, og det kommer nu til at koste arbejdsgiveren dyrt.

  Arbejdsgiver må betale dyrt for at bortvise byrådsmedlem

  Ansatte, der er byrådsmedlemmer, har ret til fravær fra deres arbejdsplads. Det viser en sag fra Horsens, hvor en arbejdsgiver nu kommer til at betale dyrt for bortvisning af et byrådsmedlem.
  Det er svært for kommunerne at rekruttere SOSU-medarbejdere

  Stor stigning i ubesatte stillinger hos ældreplejen

  Manglen på medarbejdere i ældreplejen eksploderer i kommunerne. Alene fra juni 2021 til september er antallet af forgæves rekrutteringer blandt sosu-hjælpere steget med 85 procent.
  I byggebranchen er manglen på arbejdskraft højere end før finanskrisen. Blandt andet derfor foreslår vismændene nu, at man skal gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

  Vismænd anbefaler at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

  I vismændenes efterårsrapport får regeringens udspil om arbejdsmarkedsreformer en hård medfart. Vismændene anbefaler, at man ser mere mod udenlandsk arbejdskraft for at løse den kortsigtede udfordring.
  Landsdækkende undersøgelse af kommuner og regioners udbud viser, at krav om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår anvendes langt mere hyppigt og på flere områder, end tidligere.

  3F: Flere fair udbud fra kommuner og regioner

  Ny, landsdækkende undersøgelse af kommuner og regioners udbud viser, at krav om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår anvendes langt mere hyppigt og på flere områder, end tidligere.
  Inden for bygge- og anlægsbranchen overgår manglen på arbejdskraft nu niveauet fra før finanskrisen, viser tal fra Danmarks Statistik.

  Virksomheder melder om rekordstor mangel på hænder

  Både inden for servicefag og byggeriet mangler der hænder. Også andre udfordringer truer ifølge iagttager.