Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen

  Mindst 12 kommuner kommer nu under Ankestyrelsens lup i forhold til deres begrundelser for at beskære ældres hjemmehjælp.

  Ankestyrelsen vil granske 12 kommuners begrundelser for at skære i hjemmehjælp

  'At henvise til krigen i Ukraine som begrundelse for at skære i hjemmehjælpen er absurd,' siger jurist i Ældre Sagen. Ankestyrelsen vil nu undersøge 12 kommuners begrundelser for at skære i hjemmehjælpen.
  Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) var klar med en gave til den tidligere præsident Obama, da han i sommer gæstede KulturCenter Skive.

  Borgmester vil have egen habilitet i Obama-sag tjekket

  Borgmesteren i Skive beder nu Ankestyrelsen afgøre, om han havde problemer med sin habilitet, da den tidligere amerikanske præsident Obama blev inviteret til byen. Arrangementet gav et kæmpe underskud, og det har udløst kritik.
  Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er ikke overrasket over, at Ankestyrelsen har bedt om svar i forbindelse med kommunens betaling for en reception.

  Ankestyrelsen kræver svar på kommunal støtte til 3F-receptioner

  Sagen om Aalborg Kommunes betaling af næsten en kvart millioner kroner til en 3F-kongres får nu Ankestyrelsen til at bede kommunen om en udtalelse. Det overrasker ikke borgmesteren.
  "Loven er, som den er, og den er fin nok. Der er bare ikke tilstrækkelig med konsekvenser for kommunerne i forhold til at respektere folks rettigheder og retssikkerhed, siger partileder Alex Vanopslagh (LA).

  LA-krav til blå regering: Borgernes retssikkerhed skal forbedres

  Der er ifølge LA-leder ikke nok konsekvenser for kommunerne i forhold til at respektere borgeres rettigheder.
  Ankestyrelsen er både en klage- og tilsynsmyndighed.

  Indenrigsministeren: Derfor sanktionerer Ankestyrelsen sjældent kommunerne

  Til et samråd forklarede indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, hvorfor Ankestyrelsen ikke har sanktioneret kommunerne de seneste ti år på trods af høje omgørelsesprocenter på handicapområdet.
  Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

  Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
  Lolland Kommune skal møde Ankestyrelsen i sag om støtte til at opføre et vandrehjem på en kommunal ejet grund.

  Kommune klar til retssag mod Ankestyrelsen

  En sag om kommunal støtte til opførelsen af et vandrehjem i Lolland Kommune er gået i hårdknude mellem kommunen og Ankestyrelsen.
  Ankestyrelsen har omgjort 79 sager om tvangsfjernelser i løbet af to år. Det er et lavt tal ifølge seniorforsker Mette Lausten.

  Forsker undrer sig: Ankestyrelsen har kun omgjort 79 tvangsanbringelser

  Ankestyrelsen omgjorde 79 sager om tvangsanbringelser i 2020 og 2021. Det er ifølge forsker bemærkelsesværdig få, når man tager travlheden i kommunerne i betragtning.
  Det er utrolig kritisabelt, at byrådet ikke har kunnet stole på, at embedsværket sikrede, at reglerne var overholdt i sagen om inhabilitet i Økonomiudvalget i Fredericia. Det siger viceborgmesteren.

  Kæmpe oprydningsarbejde venter i sag om inhabilitet

  Der venter et større detektivarbejde i Fredericia Kommune. Helt op til 300 sager skal måske gennemgåes, fordi der kan have været problemer med byrådsmedlems habilitet.
  I 2020 blev der demonstreret for børnene fra Moria-lejren på Christiansborg Slotsplads i København. Også i Odsherred var nogle partier optaget af flygtningelejren, men det kom de ingen vegne med i byrådet.

  Ankestyrelsen: Byråd må godt tale med om flygtninge

  Selv om flygtningepolitikken hører under staten, må byråd godt blande sig i den. Det viser en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende flygtningebørn fra den berømte Moria-lejr. Her havde partier i Odsherred klaget over, at et flertal i byrådet ikke ville tage Moria-flygtninge op som et punkt på et byrådsmøde.

  Børnesagsbarometret: Kommunerne har problemer med tidsfrister og inddragelse

  I over 65 procent af tilfældene overholder kommunerne ikke tidsfristen for den børnefaglige undersøgelse. Derudover er der ved 45 procent af sagerne ikke afholdt en børnesamtale inden en afgørelse.
  ”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start,” sagde Statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale i 2020.

  Adoption som social indsats steg efter statsministerens nytårstale

  Bortadoptioner som social indsats er steget efter statsministerens anbefaling i nytårstalen 2020, viser tal fra Ankestyrelsen. Samtidig viser en ny vidensindsamling fra VIVE, at børn, der bortadopteres, udvikler sig mere positivt end ved andre anbringelsesformer. Der er dog et men.