Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen

  Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

  Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
  Lolland Kommune skal møde Ankestyrelsen i sag om støtte til at opføre et vandrehjem på en kommunal ejet grund.

  Kommune klar til retssag mod Ankestyrelsen

  En sag om kommunal støtte til opførelsen af et vandrehjem i Lolland Kommune er gået i hårdknude mellem kommunen og Ankestyrelsen.
  Ankestyrelsen har omgjort 79 sager om tvangsfjernelser i løbet af to år. Det er et lavt tal ifølge seniorforsker Mette Lausten.

  Forsker undrer sig: Ankestyrelsen har kun omgjort 79 tvangsanbringelser

  Ankestyrelsen omgjorde 79 sager om tvangsanbringelser i 2020 og 2021. Det er ifølge forsker bemærkelsesværdig få, når man tager travlheden i kommunerne i betragtning.
  Det er utrolig kritisabelt, at byrådet ikke har kunnet stole på, at embedsværket sikrede, at reglerne var overholdt i sagen om inhabilitet i Økonomiudvalget i Fredericia. Det siger viceborgmesteren.

  Kæmpe oprydningsarbejde venter i sag om inhabilitet

  Der venter et større detektivarbejde i Fredericia Kommune. Helt op til 300 sager skal måske gennemgåes, fordi der kan have været problemer med byrådsmedlems habilitet.
  I 2020 blev der demonstreret for børnene fra Moria-lejren på Christiansborg Slotsplads i København. Også i Odsherred var nogle partier optaget af flygtningelejren, men det kom de ingen vegne med i byrådet.

  Ankestyrelsen: Byråd må godt tale med om flygtninge

  Selv om flygtningepolitikken hører under staten, må byråd godt blande sig i den. Det viser en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende flygtningebørn fra den berømte Moria-lejr. Her havde partier i Odsherred klaget over, at et flertal i byrådet ikke ville tage Moria-flygtninge op som et punkt på et byrådsmøde.

  Børnesagsbarometret: Kommunerne har problemer med tidsfrister og inddragelse

  I over 65 procent af tilfældene overholder kommunerne ikke tidsfristen for den børnefaglige undersøgelse. Derudover er der ved 45 procent af sagerne ikke afholdt en børnesamtale inden en afgørelse.
  ”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start,” sagde Statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale i 2020.

  Adoption som social indsats steg efter statsministerens nytårstale

  Bortadoptioner som social indsats er steget efter statsministerens anbefaling i nytårstalen 2020, viser tal fra Ankestyrelsen. Samtidig viser en ny vidensindsamling fra VIVE, at børn, der bortadopteres, udvikler sig mere positivt end ved andre anbringelsesformer. Der er dog et men.

  Ankestyrelsen afviser at have ændret praksis på handicapområdet

  Selvom Ankestyrelsen anerkender, at der er sket et stort fald i omgørelsesprocenten på handicapområdet, afviser styrelsen, at de har foretaget praksisændringer. Sanne Møller fra Embedsværket kalder det et ikke-svar.
  I 58 procent af 840 henvendelser til borgerrådgiveren i Københavns Kommune sidste år fik borgeren ret i, at klagen var helt eller delvist berettiget.

  Hver anden klager får ret ved Københavns ombudsmand

  Borgerrådgiveren ser nogle udfordringer med retssikkerheden i Københavns Kommune: 'Vi må konstatere, at kommunen har nogle udfordringer i forhold til retssikkerheden.'
  Ankestyrelsen har på baggrund af en række henvendelser bedt Langeland Kommune komme med en god forklaring på, hvordan man sikrer, at loven bliver overholdt fremadrettet. Kommunen skal også redegøre for sagsforløbet i tre konkrete sager.

  Ankestyrelsen truer byråd med tilsynssag

  Flere henvendelse om ulovlig sagsbehandling til Ankestyrelsen får nu styrelsen til at reagere: En tilsynssag mod familieafdeling kan være på vej, hvis ikke politikerne kan svare fyldestgørende.
  Borgere kan klage til Ankestyrelsen, hvis de er utilfredse med kommunens afgørelse i fx tvangsanbringelsessager. Men i 98 procent af tilfældene stadfæster Ankestyrelsen kommunernes afgørelser.

  Whistleblower: Vi ved ikke, om vi fjerner de forkerte børn

  Et beskikket medlem af Ankestyrelsen står nu frem med hård kritik af afgørelser i tvangsfjernelsessager i styrelsen. 'Der bliver slet ikke lagt vægt på forældrenes dokumentation,' siger han til 24syv.

  Ankestyrelsen omgjorde færre kommunale klagesager

  Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at de omgjorde færre kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2021 sammenlignet med året før.