Anbringelser

  Det ikke er første gang, at ø-kommunen Langeland er i søgelyset for sin forvaltning af lovgivningen på børnesocialområdet.

  Ø-Kommunes håndtering af børnesager atter i søgelyset

  Langeland Kommunes håndtering af børnesager vækker opsigt. Kommunen er meldt til Ombudsmanden og Ankestyrelse, og ministeren skal i samråd. Her er et overblik over sagen.
  Holstebro Kommune har de seneste år haft nogle udfordringer i deres familieafdeling. Det har bl.a. bevirket, at børnesagerne har haft nogle uheldige vildveje og overskredet sagsbehandlingsfristerne.

  Udskudte børnesager og påbud får byrødder til at kræve redegørelse

  Arbejdstilsynet gav i november familieafdelingen i Holstebro Kommune et påbud. 'Kommunen har ikke taget situationen alvorligt nok.' lyder det fra fagforening. Flere politikere vil have en redegørelse.
  Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har trukket en aftale hjem om dagbehandlingstilbud, der udover støttepartierne også får opbakning fra Venstre ved Ellen Trane Nørby og Det Konservative Folkeparti ved Mai Mercado (th)

  Minister er vendt på en tallerken – Ingen afprivatisering af dagbehandlingstilbud

  Retten til at drive private dagbehandlingstilbud blev i sidste uge slået fast i en bred politisk aftale, men hvad betyder den, og hvorfor opgav Pernille Rosenkrantz-Theil jagten på de private?
  Som i de tre foregående trivselsundersøgelser blandt anbragte børn og unge viser analyserne for 2020, at mange anbragte unge generelt trives godt,

  Flere anbragte unge vælger en forberedende uddannelse

  Flere anbragte unge begynder på en ungdomsuddannelse. Det gælder især den forberedende grunduddannelse FGU, som 20 procent af de anbragte unge nu er i gang med.
  Der blev samlet lavet 136.000 underretninger om børn og unge til landets kommuner sidste år. Det er 2000 færre end året før.

  Kommuner fik færre underretninger om børn i coronaåret 2020

  Færre underretninger til kommuner om børn er ikke et udtryk for bedre trivsel, vurderer Børns Vilkår.
  ’Svigt af børn i Danmark’ er en årlig rapport, som belyser 14 forskellige former for svigt af børn.

  Ny rapport: Sådan har coronakrisen sat sit aftryk på svigt af børn

  Børns Vilkårs årsrapport bærer præg af et år med corona og nedlukninger, hvor flere børn har været isolerede i dysfunktionelle familier, og hvor opsporingen og hjælpen til de mest udsatte har været mere begrænset.
  Kommunerne har øjensynligt store problemer med at inddrage børnene i deres egne sager, mener ministeren.

  Kommunerne hører langtfra alle børn i deres egne sager

  Der er fortsat mange fejl i sagsbehandlingen i kommunerne, når det handler om udsatte børn og unge.
  Forskning viser, at læringsprogrammet 'Lær for Livet' har formået at bryde negative mønstre og få flere anbragte unge videre på ungdomsuddannelser efter folkeskolen.

  Indsats giver anbragte unge mod på ungdomsuddannelse

  Forskning viser, at et særligt læringsprogram har formået at bryde negativt mønster og få flere anbragte unge videre på ungdomsuddannelser efter folkeskolen.
  Et nyt videncenter skal give kommuner og andre aktører bedre redskaber, så der i praksis sker en reel inddragelse i sociale sager.

  Nyt nationalt videnscenter skal sprede viden om udsatte børn

  Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Og hjælpen til dem skal bygge på viden, der samles i nyt center.
  Borgerne har ikke frit valg på det specialiserede område og det vil bevægelsen #enmillionstemmer gerne lave om på.

  Folkebevægelse: ‘Vi kommer ikke til at være stille til kommunalvalget’

  'Jo flere politikere der erkender, hvor mange stemmer der ligger i det her felt, jo mere vil vi kunne påvirke,' siger medstifter af #enmillionstemmer Monica Lylloff i et interview om bevægelsens mission og hvorfor man vil have frit valg og skilt økonomi fra visitation.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) præsenterede i går aftalen om Børnene Først sammen med socialordførere på tværs af næsten alle Folketingets partier. Et dyk ned i tallene viser, at aftalen giver en gennemsnitskommune mulighed for at gennemføre én ekstra anbringelse om året.

  Ministerens hemmelige tal: Én ekstra anbringelse om året pr. kommune

  Socialministeren har både over for offentligheden og forhandlerne afvist at oplyse antallet af ekstra anbringelser som følge af ny aftale. Tal fra ministeriet viser, at det maksimalt er 600 anbringelser - svarende til en om året pr. gennemsnitskommune.
  Når forældrene får det bedre, så får børnene det også bedre. Derfor er job til forældre en god ting for børnefamilier.

  Når forældre kommer i job, mindskes udsatte børns risiko for anbringelse

  Mens regeringen forhandler om en reform, der skal føre til flere anbringelser af udsatte børn, har en samlet social- og beskæftigelsesindsats i Assens betydet færre anbringelser.