Socialordførerne Trine Torp (SF) (til venstre) og Marie Bjerre (V) vil have fokus på kvaliteten af anbringelser af børn uden for hjemmet.

Modstand mod at tvangsfjerne flere børn

Statsministerens ønske om flere anbragte børn støder på stor modstand fra organisationer og partier. 'Det er vigtigt ikke at gøre forældre og børn til hinandens modsætninger,' mener socialordfører fra SF.
Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (B), mener at regeringen risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få. Borgmester Leon Sebbelin i Rebild Kommune (B) bliver ikke forarget over at folk, der gør deres arbejde, tjener penge.

Radikale borgmestre forudser koks og kaos ved et forbud mod profit

OPS-Indsigt har talt med to radikale borgmestre om deres syn på regeringens forventede forbud mod profit på socialområdet. De mener, at man bringer kommunerne i en umulig situation, hvor der skabes flere problemer.
Det er fortsat ikke helt klart, hvordan kommunerne vil og kan kompenserer alle typer af private velfærdsleverandører for merudgifter til Covid-19. Her arkivfoto af næstformand for KL Martin Damm (V) samt formand for KL Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og KL præsenterer økonomiaftalen for 2021 i Finansministeriet i maj.

Ministerium retter misforståelse om corona-kompensation af sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet retter nu op på nogle af de misforståelser fra et svarbrev til KL om kompensation for merudgifter til Covid-19. Men spørgsmålet er, om mailen efterlader flere ubesvarede spørgsmål end svar.
Den manglende kontakt til udsatte børn og unge forventes at føre til endnu flere sager, når nedlukningen er slut, siger socialrådgivere, (Arkiv)

Socialrådgivere mister kontakt til udsatte børn og unge

Ny undersøgelse viser, at socialrådgiverne har svært ved at få direkte kontakt med udsatte børn og unge under coronakrisen. Mange forældre reagerer ikke på socialrådgivernes henvendelser.
Ny analyse viser, at 18 procent af de ikke-vestlige børn i alderen nul til fem år blev anbragt uden for hjemmet i sager, hvor der blev foretaget to eller flere underretninger i 2016. Analysen af Social- og indenrigsministeriet offentliggøres mandag. (Arkiv)

Børn med ikke-vestlig baggrund anbringes sjældnere end danske

Danske børn med underretninger anbringes i højere grad end tilfældet er hos børn med indvandrerbaggrund.
Hillerød Kommune har oplevet en stigning i antallet af anbringelser det seneste år. (Arkiv)

Anbringelsesboom sprænger budgettet

Hillerød Kommune oplever en stejl stigning i udgifterne til anbringelser. Budgettet for 2020 overskrides med over 8 millioner kroner. 'En håndfuld dyre enkeltsager' kan vælte budgettet, siger udvalgsformand.
Anja Lund (V), formand for Børn og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, vil ansætte flere socialrådgivere for at komme efterslæb i børnesager til livs. (Arkiv)

Flere ansatte skal komme efterslæb i børnesager til livs

Der skal rettes op på behandlingen i sager om udsatte og sårbare børn og unge i Nyborg Kommune. Det slår Socialstyrelsens task force fast efter grundig analyse af indsatsen.

Kommuner sparer penge ved at bruge flere plejefamilier

74 kommuner har siden 2013 i stigende grad sendt anbragte børn til plejefamilier - frem for døgninstitutioner og opholdssteder. På den måde har 41 kommuner nedbragt den såkaldte enhedsudgift til anbringelser.

Kommunerne bruger fem procent mindre på anbringelser af børn

Kommunerne anbragte i 2019 næsten ti procent færre børn end i 2013, men de bruger til gengæld lidt flere penge pr. anbringelse, viser analyse.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Guldborgsund Kommune har fået et vink med en vognstang fra Ankestyrelsen om, at man ikke bevidst må underbudgettere i botilbud. Ankestyrelsen kalder kommunens budgetlægning for uansvarlig. Sagen er højaktuel i forbindelse med regeringens ønske om et forbud mod at trække profit ud af private botilbud.
Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private aktørers mulighed for at trække overskud ud af botilbud.

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.
Der er potentielt risiko for tusindvis af opsigelser, hvis mange sociale botilbud lukker, som følge af et forbud mod private. Spørgsmålet er om denne risiko er forelagt finansministeriet?

Analyse: Forbud mod private botilbud kan kollidere med Grundloven

En hjørnesten i grundloven kan spænde ben for Astrid Krags ideologiske felttog og lovgivning mod private botilbud. I denne analyse giver redaktør af OPS-Indsigt Steen Houmark et indblik i, hvor mange spørgsmål ministerens lovforslag rejser, herunder antallet af ansatte der potentielt er i risiko for at blive sagt op.