Affaldshåndtering

  Affaldshåndtering

  Det flyder med engangsemballage mange steder. Nu forsøger Aarhus at mindske brugen - og øge genanvendelsen - af bl.a. plastickopper.

  Pant på takeaway-emballage: Opgivet i København – indføres nu i Aarhus

  Aarhus Kommune vil nu som et forsøg indføre pant på emballage brugt i forbindelse med takeaway. I København led overborgmesteren et større nederlag, da hun prøvede det samme.
  Professor pointerer, at sorteringsanlæg til restaffald er meget bedre til at sortere især plast, end borgerne er hjemme i køkkenet.

  Ekspert: Affaldssortering er slået fejl – bakkes op af skraldemænd

  Førende forsker kalder regeringens affaldsstrategi for en dyr fejl - sorteringsanlæg med robotter er langt mere effektive, mener han. Ude på gader og veje er skraldemændene enige.
  Her ses de delvist nedgravede, intelligente affaldsbeholdere, der nu sættes op i Næstved Kommune.

  Sjællandsk kommune tester unikke skraldesensorer

  Næstved Kommune tester forsøg med sensorer i 400 delvist nedgravede affaldsbeholdere, som fortæller renovatøren, hvornår det er tid til en tømning.
  Mange af landets kommuner er ikke nået i mål med ny affaldsordning inden for tidsfristen.

  En tredjedel af landets kommuner udskyder affaldsordning

  35 kommuner mangler tilstrækkeligt med spande og skraldebiler for at kunne indføre affaldsordning. De har derfor søgt om en forlænget frist.
  34 kommuner er stadig ikke kommet i gang med ønsket affaldssortering halvandet år efter, ordningen skulle have været trådt i kraft.

  Hver tredje kommune stadig ikke i gang med affaldssortering

  I sommeren 2020 besluttede et flertal i Folketinget, at kommunerne senest 1. juli 2021 skulle begynde at sortere deres affald i flere fraktioner. Men halvandet år senere er 34 kommuner endnu ikke kommet i gang, og de beder nu om endnu en udsættelse.
  Hos DI Transport er man bekymret for, at en kommunalpolitisk dagsorden om grøn omstilling kan blive brugt som skalkeskjul for hjemtagning.

  Hjemtagning – drevet af grøn omstilling – er endt med indkøb af diesel

  Københavns Kommunes hjemtagning af affaldsindsamling skulle styrke klimaet. Men nu kaldes hjemtagningen 'en pyntegrøn omstilling' af brancheorganisation, fordi kommunen anvender dieselgeneratorer til at oplade el-skraldebiler.
  16 kommuner har indtil videre ansøgt om at forlænge fristen for implementering af den nye affaldsordning, fordi de ikke kan det til årsskiftet.

  16 kommuner søger igen om lov til at udskyde affaldsordning

  Sorø Kommune er blandt de kommuner, som søger om endnu en udskydelse af implementering af ny affaldsordning. Se her, hvilke 16 kommuner det drejer sig om.
  Snart får borgerne i Trekantområdet mange flere muligheder for at benytte genbrugspladser i nabokommuner.

  Jyske kommuner samarbejder om frit brug af genbrugspladser i nabokommunerne

  Syv kommuner i Trekantområdet har sat et forsøg i gang, hvor kommunernes borgere frit kan aflevere skrald på samtlige genbrugspladser i en af kommunerne. Det skal gøre det nemmere for borgerne i forhold til deres færden og gavne miljøet.
  Farveseparering med Optibag er meget udbredt i Sverige og Norge, men anlægget, som ved hjælp af scannere sorterer de grønne poser fra, er det eneste af sin slags i Danmark.

  Kommune satser på højteknologisk sortering af madaffald

  Aalborg Kommune skal i samarbejde med en privat virksomhed bygge - samt eje og drifte - et anlæg til madaffald de næste 18 år. Anlægget er det eneste af sin slags i landet.
  Kommunerne kan til glæde for skatteborgerne godt håndtere affaldet langt billigere, fremgår det af analyse fra tænketanken Cepos. Se nede i artiklen hvor meget din kommune angiveligt kan spare.

  Tænketank: Kommunerne kan spare over to milliarder kroner på affaldsområdet

  Hvis alle kommuner gjorde som de mest effektive, så kunne der spares op til 2,6 milliarder kroner årligt på håndteringen af affald. Det fremgår af beregninger foretaget af Cepos. Se her hvor meget din kommune måske kan spare på affaldshåndteringen.
  Henslængte pizzaæsker skal væk fra gadebilledet, mener Københavns overborgmester, der har et nyt forslag om pant på emballagen på vej.

  Overborgmester vil indføre pant på takeaway-emballage

  Kødbyen i København er udset til at være forsøgsområde, hvis overborgmester Sophie Hæstorp Andersen får opbakning til et forslag om et nyt pantsystem for emballage til takeaway.