Affaldshåndtering

  Affaldshåndtering

  Kommunerne kan til glæde for skatteborgerne godt håndtere affaldet langt billigere, fremgår det af analyse fra tænketanken Cepos. Se nede i artiklen hvor meget din kommune angiveligt kan spare.

  Tænketank: Kommunerne kan spare over to milliarder kroner på affaldsområdet

  Hvis alle kommuner gjorde som de mest effektive, så kunne der spares op til 2,6 milliarder kroner årligt på håndteringen af affald. Det fremgår af beregninger foretaget af Cepos. Se her hvor meget din kommune måske kan spare på affaldshåndteringen.
  Henslængte pizzaæsker skal væk fra gadebilledet, mener Københavns overborgmester, der har et nyt forslag om pant på emballagen på vej.

  Overborgmester vil indføre pant på takeaway-emballage

  Kødbyen i København er udset til at være forsøgsområde, hvis overborgmester Sophie Hæstorp Andersen får opbakning til et forslag om et nyt pantsystem for emballage til takeaway.
  Her ses kortet over Hvidovre Kommune og de kuber til glasindsamling, der allerede findes. Borgerne kan selv plotte de steder ind, hvor de mener, nye kuber skal opstilles.

  Kommuner inddrager i stigende grad borgerne i miljøtiltag

  Borgerne har ofte mange meninger om, hvor kommunerne bedst opstiller for eksempel stationer til glas- og papirindsamling og ladestationer til elbiler. Det får flere kommuner til nu direkte at efterspørge borgernes forslag, inden de opsættes.
  Kommunerne og politikerne sættes i en svær situation, hvis der fortsat skal være et håndfast mål om, at flere forbrændingsanlæg skal nedlægges. Det giver 62 borgmestre udtryk for.

  62 borgmestre til regeringen: Fjern usikkerheden om forbrændingsanlæg

  Det ventes, at der inden så længe lander et politisk forlig om fremtidens affaldsforbrænding. I den forbindelse ønsker 62 borgmestre, at der bliver skabt ro om fremtiden for forbrændingsanlæg. De skriver: "Lad os ... koncentrere os om at levere effektiv fjernvarme og klimareduktioner, så vi ikke skal lukke anlæg, før tiden er til det."
  (Arkiv) Alternativets eneste folketingsmedlem Torsten Gejl foreslår ny forvaltningsdomstol, der skal kunne dømme kommunerne for at overtræde lovgivningen.

  Forslag: Kommuner skal kunne straffes ved ny domstol

  Alternativet vil oprette en forvaltningsdomstol, så kommunerne kan blive dømt for at begå ulovligheder i sagsbehandlingen.
  Håndteringen af affald i Næstved Kommune giver den tyske koncern Remondis ridser i lakken.

  Kommune får stor erstatning for smadrede skraldespande

  Næstved Kommune vinder voldgiftssag mod Remondis om hårdhændet behandling af affaldsbeholdere. Dermed holdes forbrugerne skadesløse.
  Folketinget må hjælpemed at få løst strid om fordeling af penge kommunerne imellem. 'Aben' skal tilbage til Folketinget, mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

  Ny borgmester i KL’s formandskab: Ballade om budgetter skal tilbage i Folketinget

  Folketinget må på banen for at få løst balladen om fordelingen af de økonomiske rammer for kommunerne. Det mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som er ny i KL's formandskab, og her udtaler sig om varme KL-sager.
  I 2020 besluttede et bredt flertal i Folketinget en ambitiøs plan for affaldsområdet, hvor vi fremover skal sortere og genanvende langt mere affald.

  I år ruller den grønne affaldssortering ind over kommunerne

  Den nye affaldssortering med mere sortering og genanvendelse vil i løbet af 2022 komme til at omfatte over 3,7 millioner borgere, viser ny kortlægning. Det er et markant skridt i arbejdet med at få knækket affaldskurven, siger miljøministeren.
  Frederiksberg Kommune var den første kommune i Danmark til udelukkende at indsamle affald med el-skraldebiler. Den slags grønne tiltag kan blive bremset ved en total liberalisering af affaldsmarkedet, advarer borgmester Michael Vindfeldt.

  34 borgmestre på tværs af partier: Liberaliser ikke indsamlingen af affald

  34 borgmestre advarer i et brev ministre om, at det vil få en række negative konsekvenser, hvis regeringen fuldstændig liberaliserer markedet for indsamling og håndtering af affald. Forslag fra konsulentfirmaet Deloitte er ifølge borgmester 'en potentiel bombe under affaldsindsamlingen, som vi kender den i dag.'
  Med opstilling af 24 affaldsstationer håber Odense Kommune, at man kan få borgerne til også at sortere deres affald, når de færdes i byen.

  Affald skal også sorteres på torve og veje

  Borgerne skal også kunne sortere deres affald, når de går rundt i en park, på et torv eller på befærdede veje. Det mener man i Odense Kommune, som opstiller affaldsstationer flere steder i byen. 'Det er et lille, men godt bidrag til at gøre noget godt for klimaet,' siger rådmand.
  Det er en lille sorte boks under låget til skraldespanden, der indeholder en sensor, som giver besked, når spanden trænger til at blive tømt..

  Intelligente kommunale skraldespande kan reducere i C02

  Databaseret affaldsregistrering kan nedbringe antallet af kommunale affaldstømninger med mindst 30 procent. Det viser et nyt forsøg i Vejle Kommune, hvor en virksomhed har testet, hvordan sensorer monteret i 150 af kommunens 900 affaldsspande kan fortælle kommunen, hvornår de skal tømmes.

  Kommunale skraldebiler tager stikket

  Renere luft og mindre larm er på vej til kommunerne. Inden for få år har mange kommuner planer om, at blandt andet fuldelektriske skraldebiler skal indsamle affald. I nogle sammenhæng går efterspørgslen på det kommunale marked så stærkt, at en leverandør selv har måtte designe en elkranbil.