Ældrepleje

  KL's formand og næstformand kan formentligt godt forberede sig på hårde forhandlinger med regeringen om, hvor store udgifter til COVID og ukrainske flygtninge, som kommunerne skal kompenseres for ved udregningen af en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen.

  Prognose for serviceramme forværres: Mange går over servicerammen

  Kommunernes økonomiopgørelser kommer løbende, og de skærper frygten for, at kommunerne overskrider servicerammen med flere milliarder kroner og dermed risikerer store bøder fra staten. Opgør mellem KL og regeringen lurer forude.
  Beboerne på Aarhus Kommunes plejehjem og deres pårørende har i årevis haft mulighed for at deltage i målinger af tilfredsheden. Men i år har kommunen ikke lavet undersøgelserne, der nu skal ændres.

  Slut med brede tilfredsheds-undersøgelser på plejehjem i Aarhus

  Det er slut med at undersøge tilfredsheden med plejehjemmene i Aarhus Kommune. Politikerne vil ændre på de årlige undersøgelser, så de går mere i dybden enkelte steder i stedet for overfladisk alle steder, lyder det.
  Arbejde i afløserkorpset i Varde Kommune har givet Lars Bjerg, 54 år, lyst til at begynde på Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen i Esbjerg. Man se video med ham nede i teksten.

  Kommune: Fast afløserkorps sparer tusindvis af eksterne vikartimer

  Varde Kommune er gået fra at bruge mellem 750 og 1.500 timer om ugen til under 400 timer ugentlig hos eksterne vikarbureauer for at dække vagtplanen i ældreplejen. Det skyldes i høj grad etableringen af et internt afløserkorps, oplyser kommunen.
  En øvelse med at få reduceret spidsbelastningstider gav fire medarbejdere på et plejecenter lyst til at gå op i tid.

  Få indblik i hvordan et plejecenter arbejder med at få personale op i tid

  Hvordan får man færre spidsbelastninger? Det er en af de opgaver, man arbejder med på et plejecenter i Hørsholm Kommune, hvor målet er, at flere går op i tid eller vælger fuldtid. Se også video.
  Vejle Kommune er begyndt at tage unge ledige med ud på en bustur, så de kan se, hvad ældrepleje og sosu-uddannelse handler om.

  Rekruttering: Ny måde at styrke unges interesse for sosu-uddannelse

  Vejle Kommune tager nye metoder i brug for at komme manglen på arbejdskraft i ældreplejen til livs. En af måderne er at køre unge i bus ud i virkeligheden.
  I Brønderslev Kommune erkender Borgmester Mikel Klitgaard, at kommunen har lavet fejl i forbindelse med beregning af frit-valgs-priserne.

  Plejevirksomhed vinder det principielle, men taber krav om erstatning

  I Brønderslev Kommune er borgmesteren godt tilfreds med Højesterets dom over kommunens måde at håndtere prisberegningerne på, selvom kommunen bliver fundet ansvarspådragende. Hos Blæksprutten ApS skal man lige genfinde fodfæstet, lyder det fra stifteren.
  Medarbejderne i hjemmeplejen i Furesø har fået større indflydelse. Der er formodentlig medvirkende til, at sygefraværet er halveret.

  Her er sygefraværet halveret i hjemmeplejen

  En større omorganisering af hjemme- og sygeplejen i Furesø Kommune viser tegn på mindre sygefravær blandt personalet, der har fået større indflydelse. Samtidig skal borgerne opleve større kontinuitet og sammenhæng i den hjælp, pleje og behandling, de modtager.
  Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed vurderede i oktober Nørremarken til at have både "større" og "kritiske" problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

  Styrelse vil give påbud til plejehjem fra dokumentar

  Udfordringerne er større, end vi først regnede med, siger direktør i Køge Kommune efter tilsyn på plejehjem.
  Kolding Kommune vil ikke længere betale for rengøringsmidler og -artikler. Det skal de ældre fremover selv sørge for.

  Hjemmehjælp: Ældre skal nu selv betale rengøringsartikler

  2.700 ældre modtagere af hjemmehjælp i Kolding Kommune skal selv betale for de rengøringsartikler og -midler, hjemmeplejen skal bruge. 'Det er lighed for loven,' lyder det fra borgmesteren.
  Plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune er blevet stærkt kritiseret i kølvandet på tv-dokumentar. Kommunen har over længere tid før udsendelsen fået bekymrede henvendelser.

  Køge Kommune fik flere advarsler om råddenskab på plejehjem

  Køge Kommune fik flere bekymrende henvendelser om plejehjemmet Nørremarken, som er blevet afsløret i tv-dokumentar, hvor beboere blev behandlet meget dårligt. I en af henvendelserne står der direkte, at politikerne er ansvarlige for, at noget lignende 'aldrig... aldrig kan ske igen.'
  Højesteret fælder om en god uges tid dom i en principiel sag om kommunernes prisberegninger.

  Nedtælling til højesteretsdom: Kan ændre alt for privat hjemmepleje

  I denne uge falder der dom i Højesteret i den såkaldte Brønderslevsag. En sag der ifølge brancheorganisationen KA Pleje ikke kun handler om de over 20 millioner, man mener Brønderslev Kommune har betalt for lidt. Sagen er principiel for alle landets kommuner og deres afregningsmodeller.
  Aarhus Kommune vil ansætte unge til at servicere hos kommunens ældre på grund af besparelser i ældreplejen.

  Storkommune ansætter unge til at hjælpe i ældreplejen

  100 unge mennesker skal hjælpe med at bevare servicen hos de ældre i Aarhus. Kommunen vil ansætte 100 unge mellem 16 og 18 år i ungejob.