Ældrepleje

  Mindfulness skaber ro og tryghed hos ansatte og demente borgere

  Horsens Kommune bruger ny metode til at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Det drejer sig om et mindfulness-kursus i arbejdstiden, der har vist sig at have...
  Fra venstre: Mikkel Wad Thorsen – leverandør fra Teton.ai, Sander Lorell - velfærdsteknologikonsulent i Næstved Kommune, Allan Eriksen – it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune og Torben Klitmøller Hollmann - centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune.

  Kommune vinder digitaliseringspris for ny teknologi på ældrecenter

  Ny teknologi sikrer, at personalet kan gribe hurtigt ind, hvis f.eks. en ældre borger er på vej til at falde ud af sengen eller skade sig selv. Næstved er den første kommune, der har taget teknologien i brug. Det har udløst Innovationsprisen 2023.
  Ældre i Vejen Kommune har for eksempel fået en ekstra tur rundt i den lokale park som følge af en ny ordning, der beskrives som en succes.

  En halv times selvbestemmelse til hjemmehjælpere giver pote

  Vikarforbruget og sygefraværet er faldet, efter at kommune er begyndt at give hjemmehjælpere mulighed for selv at bestemme over, hvordan en halv time om ugen bedst bruges til gavn for ældre.
  Ældreplejen er under pres, lyder det fra næstformand for kommunernes sundheds- og ældreudvalg. Han ser etablering af plejehjemsråd som vejen til bedre trivsel og større involvering af beboere og pårørende.

  Nye brugerråd skal give ældre på plejehjem større trivsel

  Danske Ældreråd og Kommunernes Landsforening laver skabelon for oprettelse af brugerråd på alle plejehjem.

  To ud af tre byrådsmedlemmer: Skaf os nu flere hænder

  To ud af tre byrådsmedlemmer mener, at regeringen bør have meget mere fokus på at skaffe flere sosu'er, pædagoger og andre faggrupper til landets kommuner. 'Min forventning er, at det problem vi ser nu, det er kun toppen af isbjerget,' siger byrådsmedlem.

  De fleste ældre er ikke i kontakt med en sygeplejersker før og efter indlæggelse

  Der er stor forskel på, hvor meget de ældre er i kontakt med en kommunal sygeplejersker før og efter indlæggelse. Det viser ny analyse fra Indenrigsministeriet.

  Ældre på Sjælland er indlagt i længere tid end i Jylland

  Ældre borgere over 65 år er generelt længere tid indlagt på Sjælland, end de er i Jylland. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.
  EU-borgere i pleje- og sundhedssektoren må vente i månedsvis på at få kompetenceafklaret, om de kan arbejde som sosuassistent, -hjælper eller ufaglært. Det til trods for, at der er massiv mangel på arbejdskraft i ældreplejen.

  Statsligt bureaukrati står i vejen for sosu’er fra EU-lande

  Trods mangel på arbejdskraft i kommunerne, er der lange ventetider i staten på at afklare kompetencerne for udenlandsk arbejdskraft. Kommune har taget sagen i egen hånd.
  De tre årlige tilsyn på plejehjem giver unødigt dokumentations-arbejde. Det mener det såkaldte 6-by-samarbejde.

  De største kommuner afleverer 22 forslag til at afbureaukratisere

  Hvis regeringen mener det alvorligt med afbureaukratisering, må den gribe i egen barm. Det mener landets største kommuner og afleverer 22 konkrete forslag om at fjerne statslige krav og regler på ældre- og sundhedsområdet. Se forslagene.
  Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, glæder sig over, at Ankestyrelsen har givet kommunen medhold i en klagesag, som Ældre Sagen har rejst.

  Ankestyrelsen afviser Ældre Sagen blankt i en stribe klagesager mod kommuner

  En række kommuner har fået medhold fra Ankestyrelsen efter klager fra Ældre Sagen over reduceret hjælp til ældre på grund af pesonalemangel.

  Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk

  I dag bruger sygeplejersker og sosu-assistenter meget af deres arbejdstid på at putte piller manuelt i dosisæsker. Men en stor del af den arbejdstid kan bruges bedre.Tal fra Aalborg Kommune viser, a...
  Sagen om forgiftninger på plejehjemmet Tirsdalen i Randers er ulykkelig og chokerende, lyder det i en udtalelse fra Randers-borgmester Torben Hansen.

  Forgiftninger på plejehjem chokerer borgmester og direktør

  Beboere, pårørende og medarbejdere på plejehjem i Randers er blevet tilbudt psykologhjælp i forbindelse med forgiftningssag. Og fra sundhedsdirektøren lyder det, at sagen kun har ført til små ændringer i procedurerne på plejecentrene.