Ældre Sagen

  Ældre Sagen

  Forhenværende departementschef Per Okkels bliver som formand ledende kraft i rådgivningen til minister Astrid Krag om bl.a. afbureaukratisering af ældreplejen.

  Her er eksperterne som skal rådgive regeringen om ældreplejen

  Regeringen har nedsat et panel og tre ekspertgrupper, som skal rådgive den om fremtidens ældrepleje. Flere er såkaldte 'hverdagseksperter', for som minister Astrid Krag siger: 'Vi skal ikke detailstyre fra Christiansborg.'
  Hvis en kommune ønsker at sænke et serviceniveau, kræver det en ny visitation.

  Ældreplejestrid: Det kræver ny visitation når der skæres i en service

  Hvis man som kommune ønsker at skære i en service, så er det ikke nok med en individuel vurdering. Det kræver en ny visitation, så borgeren kan klage, vurderer lektor. Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over flere kommuner.
  Man kan ikke bare generelt fratage ældre i hjemmeplejen rengøring. Det fastslår lektor i socialret, og nu er en række kommuner anmeldt til Ankestyrelsen. (Personen på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

  Ældre Sagen klager til tilsyn over kommuners nedskæring i rengøring

  Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over, at flere kommuner har sendt et generelt brev ud om nedskæring af rengøringen hos ældre. Ekspert vurderer, at den pågældende praksis 'er ulovlig'.
  Frit valg af madleverandør har været meget omdiskuteret, fordi der findes så få store aktører og konkurrencen har været reduceret, men nu er der vel at ske noget.

  Kommune sikrer frit valg og afskaffer monopol

  En række kommuner lever ikke op til lovkravet om, at ældre skal have frit valg mellem to madleverandører. Den situation er nu brudt i Sorø. Det hilses velkommen af den nuværende leverandør i Sorø, der nu må opgive sit monopol. Vi vinder ved konkurrence, og det vil skærpe og gøre os endnu dygtigere, lyder det.
  Der er flere og flere sundhedsopgaver, der glider fra regionerne og over i kommunerne. Det giver et stort pres i ældreplejen. Derfor ønsker flere aktører som KL og Ældre Sagen, at der skal komme en sundhedsreform.

  Kritik: Ny ældrelov og sundhedsreform bør gå hånd i hånd

  Der er behov for, at Folketingets arbejde med en ny ældrelov kobles sammen med, at man laver en sundhedsreform. Det mener Ældre Sagen, som sammen med KL og FOA ser ældrepleje og sundhedsvæsen som tæt forbundne kar.