Steen Bording Andersen (S), næstformand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, vil give borgerne ordet og finde ud af, hvordan byen kan indrettes på en måde, der giver mulighed for motion og bevægelse.

Aarhus spørger borgerne til råds: Hvordan gør vi byen sundere?

Ved en række dialogmøder, hvor aarhusianerne selv skal have ordet, vil Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune undersøge, hvordan man kan indrette byen på en måde, der opildner til mere motion og bevægelse
Flere østjyske kommuner forventer at samarbejde om logistikken, når de nye affaldssorteringer bliver sat i værk inden for de kommende år. (Arkiv)

Kommuner vil samarbejde om skraldesortering

Fire kommunale affaldsselskaber vil gå sammen om at indføre de samme sorteringsmetoder. Nu er det op til politikerne at afgøre, om der skal være fælles fodslag.
Antallet af hjemløse er over de seneste år steget, og unge mennesker fylder en del i statistikken. Et nyt investeringsprojekt i Aarhus Kommune skal nu forsøge at komme hjemløsheden blandt kommunens unge til livs.

Aarhus Kommune vil bruge 23 mio kr. på unge hjemløse

Socialt investeringsprogram skal hjælpe hjemløse unge aarhusianere i fast bolig og job. Det sker med afsæt i ’Housing First’-tænkningen, der bygger på, boligen er første skridt på vej ud af hjemløshed.
Regeringen vil genindføre de obligatoriske nationale test. Det får massiv kritik af rådmand i Aarhus Kommune.

Genindførsel af nationale test vækker kritik

Regeringen vil genindføre de obligatoriske nationale test. Det er ikke en beslutning som rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune deler. Han ønsker de nationale test 'hen, hvor pebret gror'.
Det bugner med affald på genbrugsstationerne over hele landet. Aarhus Kommune har aldrig fået leveret så meget som i 2020. (Arkiv)

Genbrugspladserne oplever rekordår

Der var run på genbrugspladserne i corona-året 2020. I Aarhus Kommune blev der således i fjor fragtet mere affald til genbrugspladserne end nogensinde før. Det er især mere byggeaffald, der er blevet kørt til genbrug.
Flere kommunale byggeprojekter får Realdania-støtte til at skrue op for de grønne ambitioner.

Støtte til flere bæredygtige byggeprojekter i kommunerne

Knap en tredjedel af landets kommuner får støtte af Realdania til bæredygtige bygge- og anlægsprojekter. Løsningerne skal gerne inspirere og genbruges i landets øvrige kommuner.
Plast er et værdifuldt materiale, der kan genanvendes. Derfor har Aarhus Kommune omdannet kommunens bæredygtige plaststrategi til en vejledning, der gerne skulle inspirere andre.

Spørg Aarhus: Kommuner kan lære af plasterfaring

Ny vejledning fra Aarhus Kommune og Plastindustrien skal hjælpe andre offentlige – og private – indkøbere med at træffe rigtige og bæredygtige valg på plastområdet.
Ydmygelserne af Else Marie Larsenpå plejehjemmet Kongsgården ved Aarhus er gået landet rundt som følge af dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'.

Aarhus Kommune trækker politianmeldelse af TV2 tilbage

Aarhus Kommune trækker anmeldelsen af journalister, der stod bag dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', tilbage. Journalisterne er nomineret til Cavlingprisen, som uddeles her fredag.
Flere kommuner opfordrer forældrene til at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne - hvis det vel at mærke kan lade sig gøre. (Arkiv)

Kommuner: Hold børnene hjemme eller aflever dem med god samvittighed

De nye restriktioner har fået flere kommuner til at opfordre forældre til at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne. Det er en balancegang, for 'forældrene skal ikke have dårlig samvittighed, når de afleverer deres børn,' siger dagtilbudschef.
Ifølge KL blev der i hele 2019 ikke etableret et eneste solcelleanlæg i kommunerne. Ny delaftale betyder, at det fremover bliver nemmere og billigere for kommunerne at etablere anlæggene. (Arkiv)

Kommune slukkede grøn strøm: Nu ændres reglerne

Flere kommuner har sukket efter at gøre det nemt at opsætte solcelleanlæg på kommunale bygninger. Deres grønne bønner er blevet hørt i Folketinget, så til foråret ændres bøvlede bureaukratiske regler.
I sommer blev plejecentret Kongsgården i Aarhus Kommune og beboeren Else landskendt, da TV 2 afslørede graverende plejesvigt i dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden".

Aarhus reorganiserer ældreplejen efter skandale

Byrådet i Aarhus har besluttet sig for at reorganisere ældreplejen, og der bliver nedsat en styregruppe med repræsentanter for ansatte og pårørende. Det sker i kølvandet på afsløringen af ydmygende plejesvigt.
Rådmand Thomas Medom (SF): 'Der er for mange stressede situationer i vores institutioner.'

Rådmand vil hæve forældrebetalingen for at højne kvaliteten

Rådmand: Flere uddannende pædagoger og større forældrebetaling skal sikre det største løft af daginstitutionsområdet i historien.