Aabenraa Kommune

  Kontanthjælpsmodtagere kan nu frit tage over grænsen til Tyskland for eksempelvis at handle ind, uden de kan sanktioneres for det.

  Kommune vil betale sanktionerede kontanthjælpsmodtagere tilbage

  Kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune får penge tilbage, hvis de er straffet for at handle i Tyskland.
  Aabenraa Kommune er i gang med planlægningen af at opføre verdens største e-ethanol-anlæg. Billedet her er fra da det første e-ethanol brændstof kom til Danmark i Aalborg.

  Aabenraa i gang med stor satsning på Power to X-anlæg

  Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet at gå videre med planerne om at etablere et stort Power-to-X-anlæg. Virksomhed har allerede søgt om tilladelser til at opføre verdens største e-methanol-anlæg i området.
  En gruppe på omtrent 50 flygtninge ankommer 8. september 2015 til Rødby Færgehavn. De bliver ledt direkte ind i bussen, som skal føre dem til sportshallen, hvor kommunen har sørget for forplejning og overnatning.

  Staten betaler regning fra kommune – med syv års forsinkelse

  I Lolland Kommune havde man egentlig opgivet at få tilbagebetalt udgifter forbundet med akut at modtage mange syriske flygtninge tilbage i 2015. Men i forslaget til finansloven for 2023 kan man nu læse, at kommunerne Lolland og Aabenraa nu endelig modtager kompensation med syv års forsinkelse. "Det var satans!" lyder det fra kommunaldirektør.
  Flere og flere autocampere fylder ved de danske kyster. Det har fået lokale til at klage. Campisterne smider nemlig affald i naturen og bruger naturen som toilet. (De to personer på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

  Utilfredse borgere: Autocampere fylder og sviner ved de danske kyster og havne

  Der er blevet flere autocampere ved de danske kyster og havnefronter. Det irriterer de lokale, der bor og færdes ved vandet, fordi campisterne sviner med affald og fylder på parkeringspladserne. KL vil nu kortlægge problemerne.
  Der er problemer i flere kommuner med at skaffe personale og penge, så flere unge kan få gratis tandpleje.

  Kommuner har ondt i tandplejen

  Kommunerne skal nu kunne tilbyde 18-årige at fortsætte i den kommunale tandpleje. Men det kniber med både penge og personale til udvidelse af tandklinikker. I Aabenraa håber man på penge fra statslig pulje.
  Det har vist sig at være win-win, når borgerne i Aabenraa kan booke møder med borgmester Jan Riber Jakobsen og relevante embedsmænd.

  Evaluering: En god idé for borgmester at have træffetider

  Det har vist sig at være en fin ordning at have træffetider for borgerne i Aabenraa. Så borgmesteren fortsætter ordningen - dog i justeret udgave.
  Landsbyen Hjolderup i Sønderjylland består af 12 husstande, der er blevet omkranset af en 340 hektar stor solcellepark ned til 100 meter fra grundene. Billedet er ikke fra Hjolderup.

  Beboere flytter væk fra by omringet af Nordeuropas største solcellepark

  Hjolderup vakler på kanten af landsbydød efter omkransning af solcellepark. Seniorforsker i sociale konflikter ved opsætning af vedvarende energi tager sig til hovedet.
  Kommuner melder om flere aktivitetsparate i job. Arbejdsgiverne tager også ansvar i opgangstider, lyder det.

  Kommuner: Arbejdsgivere holder fast i socialt ansvar under opsvinget

  Både tal og meldinger fra kommuner tyder på, at det er nemmere for arbejdsløse med komplekse problemer at få fodfæste på arbejdsmarkedet i det nuværende økonomiske opsving. Kommunernes langsigtede samarbejde med virksomhederne bærer nu frugt, lyder det.
  Borgmester Jan Riber Jakobsen indfører faste træffetider, for at få en bedre dialog med borgere og foreninger.

  Borgmester vil tættere på borgerne

  Borgere og foreninger inviteres til møde hos borgmester Jan Riber Jakobsen, når et nyt forsøg med faste træffetider og 15-minutters møder lanceres i Aabenraa Kommune.
  Med støtte fra flere fonde arbejdes der på at få markeret Aabenraa på samtidskunstens landkort.

  Aabenraa skaber byudvikling gennem kunst

  En stor satsning på kunst i flere forskellige formater som drivkraft i byudvikling skal blandt andet binde byen sammen og gøre Aabenraa til et absolut must-see for kunstinteresserede.
  Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune, anser kommunen for at være den rene duks i det store servicerammespil, der foregår i KL på torsdag.

  Kommunale dukse i Jylland overskrider ikke servicerammen for 2022

  Flere jyske kommuner holder sig under servicerammen i budgettet for 2022, selvom de teknisk set må gå en smule over. De kalder sig selv dukse og de gode drenge i 'budgetklassen'.
  Borgere i sønderjysk kommune har ifølge kritikere haft store problemer med kommunen, når de skulle have bevilliget en protese. (Arkiv)

  Kommune under kritik: Dårlig behandling af protesebrugere

  Det er en sort plet på kortet og på kant med serviceloven. Sådan beskriver Amputationsforeningens formand de forhold, som brugerne af proteser lever under i sønderjysk kommune.