Aabenraa Kommune

  Det har vist sig at være win-win, når borgerne i Aabenraa kan booke møder med borgmester Jan Riber Jakobsen og relevante embedsmænd.

  Evaluering: En god idé for borgmester at have træffetider

  Det har vist sig at være en fin ordning at have træffetider for borgerne i Aabenraa. Så borgmesteren fortsætter ordningen - dog i justeret udgave.
  Landsbyen Hjolderup i Sønderjylland består af 12 husstande, der er blevet omkranset af en 340 hektar stor solcellepark ned til 100 meter fra grundene. Billedet er ikke fra Hjolderup.

  Beboere flytter væk fra by omringet af Nordeuropas største solcellepark

  Hjolderup vakler på kanten af landsbydød efter omkransning af solcellepark. Seniorforsker i sociale konflikter ved opsætning af vedvarende energi tager sig til hovedet.
  Kommuner melder om flere aktivitetsparate i job. Arbejdsgiverne tager også ansvar i opgangstider, lyder det.

  Kommuner: Arbejdsgivere holder fast i socialt ansvar under opsvinget

  Både tal og meldinger fra kommuner tyder på, at det er nemmere for arbejdsløse med komplekse problemer at få fodfæste på arbejdsmarkedet i det nuværende økonomiske opsving. Kommunernes langsigtede samarbejde med virksomhederne bærer nu frugt, lyder det.
  Borgmester Jan Riber Jakobsen indfører faste træffetider, for at få en bedre dialog med borgere og foreninger.

  Borgmester vil tættere på borgerne

  Borgere og foreninger inviteres til møde hos borgmester Jan Riber Jakobsen, når et nyt forsøg med faste træffetider og 15-minutters møder lanceres i Aabenraa Kommune.
  Med støtte fra flere fonde arbejdes der på at få markeret Aabenraa på samtidskunstens landkort.

  Aabenraa skaber byudvikling gennem kunst

  En stor satsning på kunst i flere forskellige formater som drivkraft i byudvikling skal blandt andet binde byen sammen og gøre Aabenraa til et absolut must-see for kunstinteresserede.
  Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune, anser kommunen for at være den rene duks i det store servicerammespil, der foregår i KL på torsdag.

  Kommunale dukse i Jylland overskrider ikke servicerammen for 2022

  Flere jyske kommuner holder sig under servicerammen i budgettet for 2022, selvom de teknisk set må gå en smule over. De kalder sig selv dukse og de gode drenge i 'budgetklassen'.
  Borgere i sønderjysk kommune har ifølge kritikere haft store problemer med kommunen, når de skulle have bevilliget en protese. (Arkiv)

  Kommune under kritik: Dårlig behandling af protesebrugere

  Det er en sort plet på kortet og på kant med serviceloven. Sådan beskriver Amputationsforeningens formand de forhold, som brugerne af proteser lever under i sønderjysk kommune.
  Udvikling Hærvejen er en nystiftet forening, dannet af 15 kommuner langs Hærvejens vandre- og cykelruter, der arbejder for at udvikle Hærvejen som et sammenhængende turist og fritidsområde.

  Kommuner vil udvikle Hærvejen til international standard

  15 kommuner har stiftet Foreningen Udvikling Hærvejen for sammen at udvikle Hærvejens vandre- og cykelruter til national og international særklasse.
  Beskæftigelsesministeriet bekræfter, at over 3.000 medarbejdere i sundhedssektoren i hele landet kan have sygemeldt sig på grund af overbelastning under coronakrisen. (Arkiv)

  Minister bekræfter: Stigning i sygefravær kan skyldes overbelastning af sundhedspersonale

  Mange kommuner ser stigning i coronarelaterede sygemeldinger. Nye beregninger fra Beskæftigelsesministeriet bekræfter nu, at en del af stigningen i sygemeldinger for sundhedspersonale kan relateres til 'overbelastning som følge af arbejdspres.'
  Ejler Schütt, forhenværende medlem af Dansk Folkeparti og viceborgmester i Aabenraa Kommune, vil ikke afgive sit mandat til DF. (Arkiv)

  Forlader DF og beholder mandatet: Nægter at overholde aftale

  Viceborgmesteren i Aabenraa Kommune har sagt farvel til Dansk Folkeparti og beholder sit mandat i byrådet. Det sker på trods af en aftale om, at ex-DF'ere skal afgive deres mandat.
  Aabenraas borgmester Thomas Andresen giver det brede samarbejde i byrådet en stor del af æren for, at kommunen igen i år ligger i top tre af NB-Økonomis benchmarkindikator.

  Vindere i benchmark har en ting til fælles: Byrådet samarbejder

  Borgerne skal angiveligt se mod byrådet, hvis kommunen klarer sig dårligt i benchmark. To kommunalforskere bekræfter, at samarbejde i byrådet oftere giver bedre resultater for borgerne.
  Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig har udviklet en digital platform til projektet ”Ung 2020”, fordi det ikke var muligt for skoleelever fra danske og tyske skoler at mødes fysisk på tværs af grænsen.

  Pilotprojekt i kulturregion har udbredt potentiale

  Kultursamarbejdet mellem skoleelever i grænsekommunerne blev kortsluttet på grund af covid-19. I stedet mødes de unge nu via unikt digitalt forum udviklet med midler fra kulturaftalerne til brug i fremtidige projekter.