225-timers regel

  Alene i Aarhus har kommunen efter alt at dømme i hundredvis af sager forkert trukket i kontanthjælpen.

  Kommuner har opretholdt ulovlig praksis trods gentagne advarsler

  Kommunerne har ulovligt trukket ugifte i deres kontanthjælp. Der kan nu være flere tusinde sager, som skal genoptages, og borgerne skal have penge tilbage. Den ulovlige praksis er fortsat trods klar tale fra styrelsen STAR.
  Ydelseskommisionen på pressemødet mandag. På billedet ses kommissionens formand, Torben Tranæs.

  Kommission vil motivere kontanthjælpsmodtagere i arbejde

  Kontanthjælpsmodtagere skal kunne arbejde i otte timer om ugen, uden at blive trukket i kontanthjælp, foreslår Ydelseskommissionen.