Kommuner med mange ukrainere er hårdt ramt af stigende udbetaling af kontanthjælp

Del artiklen:

Kommunerne har samlet set et lille fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år. Men det er ulige fordelt. Det vil give økonomiske skævheder mellem kommunerne.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

Netop offentliggjorte tal for antallet af personer på kontanthjælp viser en meget forskellig udvikling i antallet af borgere på kontanthjælp. Mens især kommuner i hovedstadsområdet og på Fyn har haft fald på mellem fem og ti procent, så har kommuner med mange ukrainske flygtninge oplevet en vækst på mellem 15 og 25 procent.

Det skriver NB-Økonomi.

Udviklingen i kontanthjælp vil skabe en betydelig ulighed i den udvikling kommunerne oplever i udgifterne til kontanthjælp, målt i forhold til det beløb de modtager i tilskud og udligning på området. Populært sagt vil kommuner med en dårligere udvikling end landsgennemsnittet opleve et tab, mens kommuner med en bedre udvikling end landsgennemsnittet opleve en gevinst.

(Læs mere om økonomien under grafikken)

Kommunernes udgifter er faldet mere end antallet

Ser man på den gennemsnitlige udbetaling af kontanthjælp i de enkelte kommuner, så betyder tilgangen af ukrainere og en forskellige udvikling, at der er dramatisk store forskelle. Mens især kommuner i hovedstadsområdet og på Fyn har fald på over ti procent, hvilket er markant over landsgennemsnittet på 3,45 procent, så ser det værre ud for de kommuner, som har modtaget mange ukrainere.

Det skal dog bemærkes, at ukrainerne endnu ikke har været ledige i 53 uger, og derfor er statsrefusionen stadig relativt stor på ukrainerne.

Tallene er opgjort i løbende priser, og derfor er det reale fald større, end hvis der var P/L-reguleret.