Nye Danmarkskort: Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet blev omgjort

Del artiklen:

Omgørelsesprocenten stiger i 2022. På børnehandicapområdet er det næsten halvdelen af sagerne, der omgøres. Der er dog store kommunale forskelle på omgørelsesprocenterne. Se din kommune og de tre nye Danmarkskort her.

Af Mads Høyer Hansen, Journalist, mads@nb-medier.dk

Ankestyrelsen har offentliggjort data for 2022. Her kan man blandt andet læse, at omgørelsesprocenten stiger til omkring 38 procent på socialområdet generelt set.

Ud af de knap 38 procent var ca. 29 procent hjemvisninger. Der var 8.631 realitetsbehandlede sager i alt i 2022. Det skriver NB-Social.

Særligt resultaterne på børnehandicapområdet er markante, da næsten hver anden sag bliver omgjort. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klager over kommunale afgørelser, der enten blev hjemvist, ændret eller ophævet.

Der er ikke tale om samtlige af de kommunale afgørelser, men kun dem, der blev påklaget til Ankestyrelsen.

Social- og Boligministeriet laver tre Danmarkskort årligt. Et kort over omgørelsesprocenten generelt set på socialområdet, på børnehandicapområdet og på voksenhandicapområdet.

Det generelle kort dækker både over børne- og voksenhandicapområdet samt alle servicelovens bestemmelser med kommunal klageadgang. Derfor bygger det kort på flest realitetsbehandlede sager.

Ser man bort fra de tre ø-kommuner med meget få sager, Ærø, Læsø og Samsø, er det særligt kommuner som Herlev, Skive, Sønderborg, Morsø og Vejen, der havde den laveste omgørelsesprocent. De kommuner ligger alle under 25 procent.

Omvendt har kommuner som Ballerup, Bornholm, Brønderslev og Allerød de højeste omgørelsesprocenter på socialområdet generelt set, da de alle er over 55 procent.

Ballerup rammer næsten en omgørelsesprocent på 70.

Læs mere om omgørelsesprocenten og paragrafferne bag Danmarkskortene nederst i artiklen.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Hver anden sag omgøres på børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet er der en omgørelsesprocent på 48,9 procent i 2022 – hvilket betyder, at det næsten er i hver anden af de påklagede afgørelser, Ankestyrelsen ikke var tilfreds med kommunernes afgørelser eller manglede informationer.

I alt var der 1.976 realitetsbehandlede sager på børnehandicapområdet.

Langt de fleste af sagerne blev hjemvist. Ud af de 48,9 procent, så var 38,5 procent af dem hjemvisninger, mens 10,5 procent af afgørelserne blev ændret eller ophævet.

Sammenligner man med 2021 og 2020 var omgørelsesprocenten henholdsvis 35,8 og 52,0 procent. Særligt den relativt lave omgørelsesprocent i 2021 vakte opsigt.

Langeland og Brønderslev har en omgørelsesprocent på 100

Ser man på de enkelte kommuner, er der store lokale forskelle.

Bemærk: Der er en del kommuner med få realitetsbehandlede sager. Derfor kan det se voldsomt ud, selvom det i nogle tilfælde kun drejer sig om ganske få sager. Det gælder både på børne- og voksenhandicapområdet.

Kommuner som Langeland og Brønderslev har en omgørelsesprocent på 100. I begge tilfælde drejede det sig dog udelukkende om hjemvisninger og ikke ændrede afgørelser.

Derudover har kommuner som Brøndby, Tønder, Bornholm og Ballerup høje omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet. Alle er et sted mellem 85 og 100 procent.

I den modsatte ende var der også kommuner, der havde en meget lav omgørelsesprocent på børnehandicapområdet.

Der er en del ø kommuner, der ikke har haft nogle sager, hvilket forklarer deres placering. De er dog ikke udeladt, da der også er landkommuner uden sager som eksempelvis Kerteminde Kommune.

Kommuner som Vejen, Aabenraa, Dragør og Herlev havde en omgørelsesprocent på nul på børnehandicapområdet.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Mindre omgørelsesprocent på voksenområdet

På voksenhandicapområdet står det lidt bedre til end på børnehandicapområdet. Her blev 38,9 procent af sagerne omgjort i 2022.

Der var 950 realitetsbehandlede sager i alt.

Ud af de 38,9 procent var 31,3 procent hjemvisninger, mens 7,7 blev ændret eller ophævet.

Sammenligner man med 2021 og 2020, var omgørelsesprocenten henholdsvis 34,3 og 42,4 procent.

Også her er der store kommunale forskelle. Kommuner som Tønder og Bornholm topper listen med en omgørelsesprocent på 100. Begge kommuner havde dog kun to sager.

Igen er der også en række kommuner med en omgørelsesprocent på nul.

Det drejer sig om Ringkøbing-Skjern, Skive, Lemvig, Roskilde, Stevns, Halsnæs, Odder og mange flere.

Der er også en række kommuner, der slet ikke havde nogle realitetsbehandlede sager på voksenhandicapområdet.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Bemærk: Normalt offentliggør Social- og Boligministeriet Danmarkskortene i juni måned. Men eftersom data allerede var tilgængeligt, har NB-Social lavet de tre Danmarkskort.

Der er dog med forbehold for, at Ankestyrelsen foretager justeringer af data.

Fakta om omgørelsesprocenter

Når Ankestyrelsen udregner deres omgørelsesprocenter, er der tre elementer, de ser nærmere på:

Stadfæstelse: Styrelsen er enige med kommunens afgørelse, og der sker ingen ændringer.

Hjemvisning: Hvis der mangler væsentlige oplysninger i en sag, som Ankestyrelsen ikke selv kan indhente, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Særdanmarkskortet på børneområdet tager udgangspunkt i følgende paragraffer: 

Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 36, 32a, 39-40
Merudgiftsydelse § 41
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45
Særdanmarkskortet på voksenområdet tager udgangspunkt i følgende paragraffer:

Voksne – kontante tilskud § 95
Voksne – borgerstyret personlig assistance § 96
Voksne – ledsageordning § 97
Voksne – merudgifter § 100