Del artiklen:
57 procent af over 300 byrådsmedlemmer svarer, at deres kommune allerede er gået i gang med at genåbne budgetter eller planlægger at gøre det i 2023. Det viser nye spørgerunde foretaget af NB-Kommune.
57 procent af over 300 byrådsmedlemmer svarer, at deres kommune allerede er gået i gang med at genåbne budgetter eller planlægger at gøre det i 2023. Det viser nye spørgerunde foretaget af NB-Kommune. - Foto: Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

180 ud af 316 byrødder svarer i en undersøgelse foretaget af NB-Kommune, at der enten er en sparerunde i gang, eller at der vil komme en i løbet af 2023 for at holde årets vedtagne budgetter.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Kommunerne er allerede i årets første måneder i fuld gang med at genbesøge budgettet for 2023, da der skal findes besparelser. Det fortæller et flertal af 316 byrødder, som har svaret på et spørgeskema fra NB-Kommune.

Tallene er særligt markante med tanke på, at første kvartal endnu ikke er overstået og derfor er det opsigtsvækkende, at der allerede nu bliver hevet i nødbremsen mange steder for at holde sig indenfor det budget, som blev endeligt vedtaget for under fem måneder siden.

I alt 180 af de adspurgte vurderer, at de enten er i gang med besparelser for at få årets budget til at holde, eller at de indenfor de kommende måneder er nødt til at finde besparelser. Det svarer til 57 procent af de byrådsmedlemmer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Omvendt svarer kun 119 ud af de 316, at budgettet ser ud til at holde indenfor de aftalte rammer, eller at budgettet ligefrem er overholdbart, svarende til 38 procent af de adspurgte.
 
De resterende fem procent svarede enten “ved ikke” eller besvarede ikke spøgsmålet. 

Bemærk, at der i nedenstående graf kan være personer, der har svaret på mere end en af svarmulighederne. I ovenstående optælling har vi ikke talt dubletter med.

(Artiklen fortætter under grafen)

Dermed har størstedelen af landets byrådsmedlemmer altså negative forventninger til økonomien i kommunerne i år, og det ser ud til at mange borgere kan forvente velfærdsforringelser, der allerede vil slå igennem i år. 

I alt er byrådsmedlemmer fra 83 ud af landets 98 kommuner repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen, og det er dermed et markant udsnit af landets kommuner, som tilsyneladende er på vej til at indlede spareøvelser for at overholde årets budget. 

Det særligt det specialiserede socialområde. ældreområdet og de stigende priser kombineret med den manglende PL-regulering, der presser kommunernes økonomi.