Dyre enkeltsager på socialområdet belaster kommuner meget forskelligt

Del artiklen:

Nye tal fra KL og Komponent viser, at de meget dyre enkeltsager belaster kommunerne meget forskelligt. Mens nogle kommuner kun har halvt så mange dyre enkeltsager, så har andre det dobbelte. Se tallene fra 47 kommuner her.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Cirka 1.700 borgere med handicap udløser samlede udgifter på det specialiserede socialområde på 4,5 til 5,5 milliarder kroner, hvis 47 undersøgte kommuner er repræsentative for hele landet. De 1.700 borgere udgør de såkaldt særlig dyre enkeltsager med en årlig udgift over to millioner kroner pr. borger.

Der er store forskelle på, hvor hårdt de enkelte kommuner er ramt af de dyre enkeltsager. Mens Odense målt pr. 18-66 årig kun har omkring halvt så mange sager som gennemsnittet, så har Hørsholm dobbelt så mange.

Det viser tal fra en undersøgelse KL og Komponent har gennemført blandt 47 kommuner, som giver et dybere indblik i, hvordan kommunerne håndterer de dyre sager.

Udgifterne til det specialiserede voksenområde er steget markant. Fra 2018 til 2021 er udgifterne således steget med to milliarder kroner ifølge KL.

Det har blandt andet været medvirkende årsag til, at KL og Komponent i 2022 iværksatte et projekt, hvor man ville skabe øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Her har man gennemgået 683 sager i 47 kommuner, som havde en udgift før refusion på mere end 2 millioner kroner årligt.

Koster mindst 3.7 milliarder

Man kan ikke trække den præcise udgift til de dyre enkeltsager ud af de kommunale regnskaber, men ud fra tallene for de 47 kommuner peger det på en samlet bruttoudgift for alle kommuner på 4,5 og 5,5 milliarder kroner.

Selvom de ekstremt dyre enkeltsager med en årlig udgift over fire millioner kroner trækker meget presseomtale, så viser rapporten at der kun er 75 af de sager i de 46 kommuner svarende til cirka 116 sager på landsplan, mens der er 601 sager med en årlig udgift mellem to og fire millioner svarende til cirka 1500 på landsplan.

Kilde: KL og Komponent
Du kan finde alle resultaterne fra undersøgelsen foretaget af KL og Komponent her.