Del artiklen:
Per Skovmose (K) er fortid i byrådet i Thisted Kommune, efter kollegerne i byrådssalen har stemt for, at han kan udtræde efter 13 år - først i Venstre og siden som konservativ.
Per Skovmose (K) er fortid i byrådet i Thisted Kommune, efter kollegerne i byrådssalen har stemt for, at han kan udtræde efter 13 år - først i Venstre og siden som konservativ. - Foto: Thisted Kommune

BYRÅDET: En noget usædvanlig begrundelse for at udtræde af byrådet har sat gang i debatten blandt partierne i Thisted Kommune om rimeligheden i at forlade byrådsarbejdet på grund af samarbejdsproblemer med forvaltningen. Det blev en tæt afstemning og principiel debat.

Af Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk

Siden kommunalvalget i 2021 har en del byrådsmedlemmer får lov til at forlade byrådene med begrundelser som sygdom eller fraflytning (se fakta nederst i artiklen). Men kan man bruge frustration over samarbejdet med forvaltningen som rimelig grund til at forlade et byråd og det borgerlige ombud?

Ja, mener et snævert flertal i kommunalbestyrelsen i Thisted efter en vigtig principiel debat. 

Der kan være flere årsager til, at et byrådsmedlem ønsker at stoppe sit arbejde på rådhuset. Men det skal ifølge lovgivningen være på grund et “rimeligt grundlag” som for eksempel svigtende helbred, fraflytning fra kommunen, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende for, at politikerne har en rimelig grund til at ønske at blive fritaget for medlemskabet.
Men i sidste ende er det kollegerne i byrådssalen, der skal give tilladelsen ved stemmeafgivning, og det forløber for det meste udramatisk.
I Thisted Kommune vakte det dog hævede øjenbryn og undren, da Per Skovmose (K) efter 13 år som medlem af kommunalbestyrelsen kort før jul pludselig meddelte via sin Facebook-side, at han ønskede at standse omgående i byrådet.

I et brev til borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) 22. december meddelte Per Skovmose, at han ønskede at træde ud af kommunalbestyrelsen med virkning fra årsskiftet. Hvis ønsket ikke blev imødekommet “vil jeg hermed melde afbud til alle møder, som jeg forventes / er udpeget til at deltage i som KB-medlem med virkning fra 1/1-23 og resten af valgperioden”, fremgik det af brevet til borgmesteren.

Derfor var punktet ved det seneste byrådsmøde øverst på dagsordenen i Thisted. Diskussionen blev noget følelsesladet, fortæller gruppeformand for Socialdemokratiet Ulla Vestergaard. Hun og partiet stemte imod anmodningen sammen med SF og Alternativet:

“Det er en principiel ting. Man kan have forståelse for det ønske, Per har, men vi har altså et borgerligt ombud, som er et fornemt hverv. Det er meget præcist beskrevet i reglerne i den kommunale valglov, og de er ikke indfriet i dette tilfælde,” siger Ulla Vestergaard til NB-Kommune.

Hun henviser til lovgivningen til kommunalpolitikernes rettigheder og pligter – at man som kommunalpolitiker også skal respektere de rammer:

“Vi skal passe på vores ry og omdømme over for vælgerne og borgerne. Jeg kan være bekymret for at udvande vores omdømme, hvis vi ikke opfylder de krav,” siger Ulla Vestergaard og slutter:

“Jeg havde jo håbet på, at det kunne løse sig, og at Per – ligesom Ritt Bjerregaard engang sagde – kunne ‘true med at blive’. Men sådan gik det så ikke.”

En sag mellem politiker og forvaltning

Per Skovmose har begrundet sit ønske med utilfredshed over kommunens forvaltning og deraf følgende frygt for sine muligheder for at agere som medlem af kommunalbestyrelsen. Et synspunkt han også siden har udtrykt i opslag på Facebook:

Byrådsmødet i Thisted endte med, at 13 medlemmer stemte ja til anmodningen om at udtræde, 11 stemte imod, mens to medlemmer undlod.

For Venstres gruppeformand Kenneth Bjerregaard handler spørgsmålet mere om, at byrådet skal kunne arbejde videre for fuld kraft:

“Vi ser, at der er et medlem, der ikke længere har interesse i at bidrage, så har vi ikke plads til, at nogen kan køre på frihjul. Vi har et vigtigt hverv, og det er vigtigt, at vi er fuldtallige. Når vi stemmer for erklæringen, så er det ikke en mistillidserklæring til forvaltningen. Der skal være en rimelig grund. Vi mener, at den rimelige grund her er byrådets arbejde – at vi er fuldtallige,” sagde Kenneth Bjerregaard på byrådsmødet.
Per Skovmose bliver afløst af partifællen og suppleanten Alex Klein.

Fakta

Eksempler på andre byrådsmedlemmer, der siden kommunalvalget i 2021 er udtrådt af byrådene:

  • Enhedslistens spidskandidat i Aarhus Kommune Laura Bryhl valgte i august 2022 at trække sig fra byrådet grundet stress. Ifølge hende selv, skyldes det især den hårde tone i partiet.

  • Venstres gruppeformand i Furesø Kommune Gustav Juul flyttede fra kommunen i november 2022 til Fyn.

  • Enhedslistens Allan Berg Mortensen i Helsingør Kommune stoppede sit politiske arbejde i november 2022 på grund af stigende arbejdspres i byrådsarbejdet.

  • Tidligere Venstre-minister Eva Kjer Hansen sagde farvel til byrådet i Kolding Kommune, efter at hun ved seneste folketingsvalg ikke blev genvalg. Hun er trådt helt ud af politik og er jobsøgende, hvilket derfor ikke var foreneligt med byrådsarbejdet.

  • Jesper Nielsen fra Socialdemokratiet trak sig fra Nyborg byråd i april 2022 efter en sag, hvor han skulle have forsøgt at købe nøgenbilleder af en 17-årig pige.